Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAKTIČNA REŠENJA U VOĐENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI: Paragraf organizuje vebinar 21. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 21. juna 2022. godine, vebinar na temu “Praktična rešenja u vođenju postupaka javnih nabavki”.

Vebinar se organizuje kao praktično, interaktivno predavanje, uz mogućnost postavljanja konkretnih pitanja polaznika iz oblasti javnih nabavki.

Predavanja se kombinuju sa praktičnim prikazima rada na Portalu javnih nabavki, uz objašnjenja najvažnijih obaveza i aktivnosti naručilaca.

Tokom vebinara biće prezentovana rešenja najčešćih pitanja u praksi sprovođenja postupaka (javnih) nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, važećim podzakonskim aktima i stavovima nadležnih organa.

Predavanja iz oblasti javnih nabavki su instruktivna, koncipirana prema potrebama naručilaca kao i učesnika u postupcima nabavki, kombinovana sa praktičnim prikazima načina rada, tako da pružaju polaznicima upoznavanje sa aktuelnim praktičnim rešenjima u pokretanju i sprovođenju postupaka javnih nabavki, zaštiti prava ponuđača, te zaključenju i izvršenju pojedinačnih ugovora.

Svi učesnici imaju priliku da postave konkretna pitanja prilikom prijavljivanja, putem e-maila pre vebinara kao i neposredno tokom trajanja vebinara.

Vebinar je namenjen zaposlenima na poslovima javnih nabavki, odnosno pravnicima, ekonomistima i ostalim zaposlenima kod naručilaca i ponuđača koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje poslova javnih nabavki i učestvovanja na tenderima za dodelu ugovora o javnim nabavkama.

Kontakt sa kompetentnim predavačima kroz mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara, i saznaju koje su obaveze i mogućnosti u skladu sa važećim propisima.

Teme vebinara:

KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

 • Definisanje u konkursnoj dokumentaciji (na Portalu javnih nabavki)
 • Način dokazivanja ispunjenosti obaveznih i fakultativnih osnova
 • Osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke
 • Stavovi i preporuke nadležnih organa

OKVIRNI SPORAZUMI

 • Specifičnosti planiranja i sprovođenja postupka sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma
 • Definisanje uslova u konkursnoj dokumentaciji
 • Opcije za zaključivanje pojedinačnih ugovora
 • Obaveštavanje o zaključenom sporazumu i ugovorima
 • Mogućnosti za izmene okvirnog sporazuma

ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Postupanje naručioca po prijemu zahteva za zaštitu prava
 • Pravila dostavljanja dokumentacije o postupku
 • Pregled aktuelne prakse Republičke komisije

Predavači:

 • Branimir Blagojević - advokat, član radne grupe za izradu Nacrta ZJN
 • Dragana Đinđić - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Praktična rešenja u vođenju postupaka javnih nabavki“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 08.05.2022.