Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA KOD POSLODAVCA, PREKOVREMENI RAD, PRERASPODELA I GODIŠNJI ODMORI: Paragraf organizuje vebinar 14. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 14. juna 2022. godine, vebinar na temu “Organizacija radnog vremena kod poslodavca, prekovremeni rad, preraspodela i godišnji odmori”.

Na jednodnevnoj stručnoj edukaciji koja se organizuje pred sezonu godišnjih odmora, naši učesnici će imati priliku da, kao i do sada, steknu nova znanja i usavrše i upotpune postojeća za obavljanje poslova kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa, sa akcentom na pitanja kako na optimalan način organizovati radno vreme zaposlenih poštujući ograničenja o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, na koji način organizovati smenski rad ili pod kojim uslovima uvesti noćni rad, preraspodelu radnog vremena i koja su ograničenja po pitanju prekovremenog rada, u kojim rokovima omogućiti zaposlenima da koriste svoj godišnji odmor iz tekuće i prošle godine sa posebnim osvrtom na Zaključak Vlade 05 broj 131-2240/2022 kojim se poslodavcima preporučuje da omoguće korišćenje godišnjeg odmora zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2021. godinu zbog vanrednih okolnosti usled epidemije zarazne bolesti COVID-19, na koji način omogućiti korišćenje godišnjeg odmora zaposlenim trudnicama i porodiljama, u kom obimu ostvaruje pravo na godišnji odmor zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, ili zaposleni koji je tokom cele godine bio na bolovanju.

Svaka od tema edukacije će biti posebno objašnjena sa izdvojenim terminom za diskusiju, i upotpunjena praktičnim primerima iz prakse sa posebnim osvrtom na sudsku praksu i mišljenja nadležnog ministarstva.

Po završenoj stručnoj edukaciji, učesnik će usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da:

 • Organizuje radno vreme kod poslodavca u okviru zakonskih ograničenja, poštujući odredbe o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru
 • Utvrdi prava i obaveze zaposlenih kod rada sa nepunim ili skraćenim radnim vremenom,
 • Razgraniči u praksi institut dežurstva i pripravnosti
 • Procenjuje kada su se stekli zakonski uslovi za uvođenje prekovremenog rada ili preraspodele radnog vremena
 • Vrši organizaciju noćnog i smenskog rada naročito kod posebne i zaštićene kategorije zaposlenih
 • U vezi sa godišnjim odmorom - utvrđuje dužinu i trajanje, period korišćenja poštujući rokove
 • vodi uredne evidencije i izradi sve normativne akte iz navedenih oblasti

Vebinar je namenjen svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti radnog prava, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica, a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa.

Teme vebinara:

 • Pojam radnog vremena i vreme dežurstva i pripravnosti, organizacija rada i evidencije
 • Puno, nepuno i skraćeno radno vreme
 • Promena rasporeda radnog vremena, organizacija rada u smenama i rada noću pod određenim uslovima
 • Ograničenja u pogledu odmora u toku dnevnog rada, dnevnog i nedeljnog odmora
 • Uslovi pod kojima je moguće doneti odluku o prekovremenom radu i preraspodeli radnog vremena sa primerima iz sudske prakse
 • Godišnji odmor i zakonski rokovi za korišćenje istog sa osvrtom na novi Zaključak Vlade kojim se produžavaju rokovi za korišćenje godišnjeg odmora iz 2021. godine u 2022. i 2023. godini.

Predavači:

 • Dr Bojan Božović - sudija Višeg suda u Novom Sadu, odeljenje za radne sporove
 • Aleksandra Vasić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa “Pravo u privredi”.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Organizacija radnog vremena kod poslodavca, prekovremeni rad, preraspodela i godišnji odmori“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 12.5.2022.