Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVE IZMENE PRAVILNIKA O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA U POGLEDU OZNAKE PLAĆANJA • "Sl. glasnik RS", br. 57/2022 od 12.5.2022. godine •


Kao što je poznato, neposredno pred početak obaveze primene novog modela fiskalizacije usvojene su izmene Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa, koje su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 50/2022 od 28.04.2022. godine, a koje se odnose na promene u pogledu oznake plaćanja na fiskalnom računu. Naime, navedenim izmenama je uvedeno pravilo da obveznik fiskalizacije prilikom evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, ne treba da pravi razliku da li je plaćanje izvršeno gotovinom, instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom ili čekom, već se za sve ove načine plaćanja na fiskalnom računu iskazuje "gotovina".

Međutim, kako je navedeno pravilo izazvalo mnoge poteškoće u poslovanju, Ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 57/2022 od 12.05.2022. godine (dalje: Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa), koji stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 13.05.2022. godine.

Naime, u skladu sa novim izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, član 6. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, u smislu člana 5. stav 2. tačka 11) Zakona, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge:

1) "gotovina" - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);

2) "instant plaćanje" - ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;

3) "platna kartica" - ako se plaćanje vrši platnom karticom;

4) "ček" - ako se plaćanje vrši čekom;

5) "prenos na račun" - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;

6) "vaučer" - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;

7) "drugo bezgotovinsko plaćanje" - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektronski fiskalni uređaj preko kojeg se evidentira promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko tog elektronskog fiskalnog uređaja evidentira i drugi promet na malo, mora za evidentiranje načina plaćanja da ima isključivo sledeće opcije:

1) "gotovina" - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;

2) "prenos na račun" - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;

3) "vaučer" - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;

4) "drugo bezgotovinsko plaćanje" - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.".

Imajući u vidu navedeno, obveznici fiskalizacije će prilikom evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja ponovo razvrstavati načine plaćanja kako je bilo i prvobitno propisano - biće ponovo sedam oznaka načina plaćanja zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge.

Dakle, opšte pravilo je da se prilikom evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao sredstvo plaćanja navodi jedan od sledećih podataka:

1) "gotovina" - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);

2) "instant plaćanje" - ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;

3) "platna kartica" - ako se plaćanje vrši platnom karticom;

4) "ček" - ako se plaćanje vrši čekom;

5) "prenos na račun" - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;

6) "vaučer" - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;

7) "drugo bezgotovinsko plaćanje" - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.".

Izuzetno od ovog opšteg pravila, kada je reč o ugostiteljima i drugim obveznicima fiskalizacije koji vrše promet usluga predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, elektronski fiskalni uređaj koji koriste, bez obzira na to da li se preko njega evidentira i drugi promet na malo, mora za evidentiranje načina plaćanja da ima isključivo sledeće opcije:

1) "gotovina" - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;"

2) "prenos na račun" - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;

3) "vaučer" - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;

4) "drugo bezgotovinsko plaćanje" - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.".

Podsećamo prema članu 34. st. 1. i 2. Pravilnika o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021, 64/2021, 127/2021 i 49/2022) uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, u smislu člana 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona, smatraju se usluge predaje pripremljene ili nepripremljene hrane, pića ili hrane i pića, za ljudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju (serviranje, posluživanje i dr.), nezavisno od toga da li se konzumacija vrši u ugostiteljskom objektu u kojem je hrana pripremljena, u ugostiteljskom objektu u kojem hrana nije pripremljena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu.

Predaja hrane, pića, ili hrane i pića, sa ili bez prevoza, ali bez dodatnih usluga koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, ne smatra se uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta iz stava 1. ovog člana, već se smatra isporukom dobara.

Dakle, kao što možemo videti elektronski fiskalni uređaji koji se nalaze u ugostiteljskim objektima, objektima pekare i drugim mestima u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, moraju biti onemogućeni u pogledu evidentiranja prometa sa oznakom kartica, ček ili instant plaćanje tj. preko njih se za evidentiranje načina plaćanja moraju koristiti samo gotovina, prenos na račun, vaučer ili drugo bezgotovinsko plaćanje.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 13.05.2022.
Naslov: Redakcija