Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI: Granica za vantelesnu oplodnju pomerena na 45 godina


Prava iz oblasti vantelesne oplodnje o trošku države, koja se pružaju na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, od 26. februara ove godine su proširena. Jedna od važnijih novina je pomeranje starosne granice za žene sa 43 na 45 godina života.

“Republički fond pomerio je starosnu granicu za žene sa 43 na 45 godina života i trenutno je u proceduri donošenje akta, nakon čega će i ovo proširenje prava stupiti na snagu, a očekujemo to u što skorijem roku”, navode u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Na pitanje o ceni u RFZO-u ističu da postupak vantelesne oplodnje (VTO) sa zamrzavanjem embriona okvirno košta 264.000 dinara.

Pored pomeranja starosne granice za žene, proširivanjem prava uveden je i neograničeni broj krioembriotransfera za parove koji apliciraju na vantelesnu oplodnju radi dobijanja prvog deteta. Takođe, svi parovi koji u postojećoj zajednici imaju jedno dete, bez obzira na to da li je dete dobijeno prirodnim putem ili vantelesnom oplodnjom, imaju pravo na postupke vantelesne oplodnje radi dobijanja drugog deteta, što ranije nije bilo moguće.

Pravo na vantelesnu oplodnju imaju i muškarci sa azospermijom koji imaju prethodno zamrznut materijal. Pored toga, uvedeno je i neograničeno zamrzavanje embriona kako za prvo, tako i za drugo dete, a povećan je i broj krioembriotransfera za drugo dete sa jedan na tri.

“Sa svim navedenim proširenjima, sada parovi koji apliciraju za prvo dete imaju pravo na neograničeni broj stimulisanih postupaka VTO i neograničeni broj krioembriotransfera, i pravo na neograničeni broj zamrzavanja embriona. Parovi koji apliciraju za drugo dete imaju pravo na dva stimulisana postupka, tri krioembriotransfera i pravo na neograničeno zamrzavanje embriona”, navode u RFZO.

- Ko ima pravo na vantalesnu oplodnju o trošku države? -

Svi parovi koji ispunjavaju kriterijume koje propisuje Republička stručna komisija za biomedicinski potpomognuto oplođenje imaju mogućnost da apliciraju za postupke BMPO na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Kriterijumi su propisani Uputstvom za lečenje neplodnosti postupcima BMPO i oni moraju kumulativno da budu ispunjeni, tako da pravo na vantelesnu oplodnju o trošku države imaju:

  • supružnici, odnosno vanbračni partneri kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti;
  • žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja;
  • žena do navršene 43 godine života u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO;
  • ako je očuvana funkcija jajnika;
  • ako je normalni indeks telesne mase kod žene (BMI manji od 30);
  • svi oblici subfertilnosti muškarca uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu;
  • muškarci sa azospermijom koji imaju prethodno zamrznut materijal

Na pitanje koliko se na godišnjem nivou izvrši postupaka vantelesne oplodnje o trošku države i u koliko zdravstvenih ustanova, u RFZO-u navode da se iz godinu u godinu prava iz navedene oblasti šire i da se sve veći broj parova prijavljuje za postupke vantelesne oplodnje.

Kako ističu, u prilog tome govori i podatak da je u 2019. godini, pre pandemije korona virusa, na postupak vantelesne oplodnje upućeno oko 4.300 parova, dok je u 2020. godini, kada su u dva navrata bile obustavljene sve aktivnosti vezane za VTO zbog epidemiološke situacije, u odnosu na 2019. godinu upućeno oko 300 parova više.

“U 2021. godini upućeno je oko 7.300 parova na postupak vantelesne oplodnje, što je za skoro 2.700 parova više nego u 2020. godini, odnosno 3.000 parova više nego u 2019. godini. Od početka ove godine do sada, u odnosu na isti period u prošloj godini, upućeno je oko 350 parova više. U ovoj godini vantelesna oplodnja se na teret RFZO pruža u šest državnih i 13 privatnih zdravstvenih ustanova”, navode u RFZO-u.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Biznis, Marija Jovanović, 10.05.2022.
Naslov: Redakcija