Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Saobraznost traje dve godine od kupovine i ona podrazumeva da je proizvod odgovarajućih karakteristika i kvaliteta. Garancija mora biti u pisanom ili elektronskom obliku, sa svim podacima o proizvodu. Garancija se kupcu daje posle druge godine


Ova slavina je jeftinija, ali za nju imamo garanciju samo 60 dana. Takve uslove nam daje proizvođač iz Turske, ali imate i ove skuplje, za koje je garancija duža - godinu dana, objašnjavala je radnica u jednoj od prodavnica sanitarija u Otvorenom tržnom centru na Novom Beogradu. Na opasku kupca da garancija, odnosno saobraznost, ne može da bude kraća od dve godine, koliko Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon - dalje: Zakon) predviđa, ona nije odustajala. Uporno je tvrdila da dužinu garancije određuje proizvođač i da trgovac s tim nema nikakve veze. Ovo je samo jedan od primera i situacija s kojima se kupci u Srbiji često susreću.

Iako je u važećim propisima jasno definisano koja prava kupac po Zakonu ima dve godine od kupovine, mnogi to ne znaju, pa se žale tek pošto imaju problem s proizvodom i ne uspeju da ga reklamiraju.

Kako kažu u Ministarstvu trgovine, ni posle pet godina, koliko je na snazi važeći Zakon, kupci ne prave razliku između saobraznosti i garancije. Saobraznost traje dve godine od kupovine i ona podrazumeva da je proizvod odgovarajućih karakteristika i kvaliteta. Garancija mora biti u pisanom ili elektronskom obliku, sa svim podacima o proizvodu. Garancija se kupcu daje posle druge godine (ukoliko je predviđena).

Srbija će do kraja godine, kako je najavljeno, dobiti nov Zakon o zaštiti potrošača, a jedna od glavnih promena je to da se uvodi vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora. Potrošačima će tako na raspolaganju biti licencirani pravnici koji su edukovani da vode ovakve sporove. Inače, upravo ova promena u zakonu trebalo bi da donese i promene u praksi, poput situacija u kojima trgovac jednostavno ne prihvata reklamaciju ili je odbija uz neopravdana obrazloženja.

- U slučaju nesaobraznosti proizvoda kupci se obraćaju trgovcu, ako ne uspeju ili nisu zadovoljni odgovorom na reklamaciju, mogu to isto da pokušaju preko organizacije za zaštitu potrošača. Ako ni to ne uspe, zakon će im pružiti sledeći nivo zaštite, a to je da pokušaju da se dogovore s trgovcem. Ukoliko i to ne pomogne, nezadovoljni kupac (s opravdanom reklamacijom) može da tuži trgovca i uđe u sudski spor - kaže Višnja Rakić, pomoćnik ministra za zaštitu potrošača i dodaje da će se brisati gornja granica vrednosti spora koji se može rešiti vansudski.

Na pitanje koliko ovakvih primedbi potrošača dobijaju i kome kupci koji ne ostvare svoja prava mogu da se žale, ona kaže da je ovo dovođenje potrošača u zabludu, jer u Zakonu ne postoji rok od 60 dana za podnošenje reklamacije.

- Kupac u ovom slučaju može da se obrati potrošačkoj organizaciji, a ukoliko ni na taj način ne reši problem, podnosi prijavu tržišnoj inspekciji. Po ovoj prijavi sledi inspekcijski nadzor koji se obavlja bez najave - objašnjava Rakićeva. Inspekcija reaguje po prijavi i utvrđuje da li je bilo nepravilnosti koje prijavljuje potrošač, ali takođe ima pravo da kontrolu proširi ukoliko utvrdi da postoje i neke dodatne nepravilnosti - kaže pomoćnik ministra.

Prema njenim rečima, svaki proizvod koji se kupi mora biti saobrazan dve godine. Kod sanitarija čak mora da postoji i uputstvo kako se montira. Kupac mora da dobije deklarisan proizvod. Rakićeva naglašava da kupci obavezno insistiraju na fiskalnom računu, bez obzira na to da li je proizvod kupljen na buvljaku ili u radnji, jer samo uz račun mogu da ulože reklamaciju.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Antelj - I. Albunović, 09.10.2019.
Naslov: Redakcija