Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA I OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA U JAVNIM SLUŽBAMA: Paragraf organizuje vebinar 27. maja 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 27. maja 2022. godine, vebinar na temu “Zasnivanje i prestanak radnog odnosa i ostvarivanje prava iz radnog odnosa u javnim službama”.

Na vebinaru će biti obrađene teme koje se odnose na zasnivanje i prestanak radnog odnosa kod zaposlenih u javnim službama (zdravstvo, kultura, nauka, prosveta, učenički i studentski standard, socijalna zaštita, turizam, sport), u skladu sa Zakonom o radu, posebnim zakonima koji uređuju rad i poslovanje javnih službi i važećim posebnim kolektivnim ugovorima). Posebna pažnja biće posvećena i odredbama propisa koji uređuju ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i popunjavanju PRM obrasca, kao zahteva za dobijanje saglasnosti za novo zapošljavanje.

Takođe, na vebinaru će biti prezentovani i odgovori na najčešća pitanja iz prakse koja se odnose na ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa zaposlenih u javnim službama. Posebna pažnja će biti posvećena i pitanjima u vezi zastupanja javnih službi od strane pravobranilaštva, pravobranilaštvu kao zakonskom zastupniku i načinu postupanja i pružanja pravne pomoći zastupanim subjektima od strane pravobranilaštva.

Učesnici vebinara će imati priliku da se bliže upoznaju sa važećim propisima i praksom prilikom zasnivanja i prestanka radnog odnosa u javnim službama čiji je osnivač RS, AP i JLS, kao i sa ograničenjima prilikom zasnivanja radnog odnosa i načinom podnošenja saglasnosti za novo zapošljavanje.

Pored navedenog, učesnicima vebinara će biti prezentovani odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih u javnim službama po osnovu radnog odnosa, kao i sa zakonskom regulativom i praksom vezanom za položaj i ulogu pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika u postupcima pred sudom i drugim državnim organima.

Vebinar je namenjen direktorima, rukovodiocima kadrovskih službi, sekretarima i zaposlenima u javnim službama (zdravstvo, kultura, nauka, prosveta, učenički i studentski standard, socijalna zaštita, turizam, sport) čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Teme vebinara:

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Saglasnost za zasnivanje radnog odnosa
 • Obaveza objavljivanja podataka o kadrovima
 • Popunjavanje PRM obrasca
 • Preobražaj radnog odnosa u svetlu ograničenja zapošljavanja

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 • Obaveza sprovođenja javnog konkursa
 • Uslovi za prijem u radni odnos
 • Ugovor o radu
 • Neophodna dokumentacija prilikom zasnivanja radnog odnosa, stupanje na rad
 • Osnovi za prestanak radnog odnosa
 • Prava zaposlenih prilikom prestanka radnog odnosa

OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

 • Radni odnos kod dva poslodavca
 • Nepuno radno vreme
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo
 • Zaštita materinstva
 • Pravo na godišnji odmor
 • Naknada troškova i druga primanja zaposlenih

ZASTUPANJE USTANOVA OD STRANE PROVOBRANILAŠTVA

 • Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik
 • Način postupanja i pružanje pravne pomoći zastupanim subjektima od strane pravobranilaštva

Predavači:

 • Ranko Jerković - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru",
 • Bojana Jakšić Kovačević - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Zasnivanje i prestanak radnog odnosa i ostvarivanje prava iz radnog odnosa u javnim službama“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 24.3.2022.