Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJI OSTVARUJU NEREZIDENTNA FIZIČKA LICA OD DOMAĆIH PRAVNIH LICA: Paragraf organizuje vebinar 28. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 28. juna 2022. godine, vebinar na temu “Poreski tretman prihoda koji ostvaruju nerezidentna fizička lica od domaćih pravnih lica”.

U praksi se često događa da domaća pravna lica angažuju nerezidentna fizička lica za pružanje različitih usluga (posredovanje, konsultantske usluge, inženjerske usluge i sl.).

S tim u vezi, u praksi se postavlja pitanje kakav poreski tretman imaju ovi prihodi, tj. da li po tom osnovu postoji obaveza obračunavanja poreza po odbitku. Takođe, imajući u vidu da je reč o angažovanju nerezidentnih fizičkih lica, postavlja se i pitanje da li postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za ta lica.

Pored toga, u ovim slučajevima postoji i mogućnost primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i sporazuma o socijalnom osiguranju, pa je potrebno sagledati i taj aspekt.

Na kraju, budući da je reč o uslugama koje strana fizička lica pružaju domaćim licima, postavlja se i pitanje kakav je PDV tretman takvih usluga, tj. da li postoji obaveza internog obračuna PDV.

Pored opštih pravila, na vebinaru će biti reči o specifičnim i čestim pitanjima i nedoumicama koja se pojavljuju u praksi. S tim u vezi, učesnici koji nemaju mnogo iskustva steći će osnovna i sistemska znanja vezana za predmetna pravila, dok će ostali učesnici moći da prodube i obogate svoje postojeće znanje.

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja angažuju nerezidentna fizička lica za pružanje usluga.

Teme vebinara:

  • Oporezivanje prihoda nerezidentnih fizičkih lica iz ugla Zakona o porezu na dohodak građana
  • Mogućnost primene beneficiranog poreskog tretmana u skladu sa ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iz ugla domaćih propisa i mogućnost primene sporazuma o socijalnom osiguranju
  • PDV tretman usluga koje pružaju strana fizička lica domaćim pravnim licima

Predavači:

  • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”
  • Olica Pješčić- pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”
  • Marija Torlak - odgovorni urednik i rukovodilac grupe za zarade stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Poreski tretman prihoda koji ostvaruju nerezidentna fizička lica od domaćih pravnih lica“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 25.05.2022.