Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O POJEDNOSTAVLJENOM RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: Poslodavci će imati obavezu da prijavljuju i odjavljuju sezonske radnike elektronskim putem Poreskoj upravi i to prvog dana angažovanja najkasnije do 10 časova pre podne. U slučaju prestanka potrebe takođe imaće obavezu da sezonce odjave počev od narednog dana u odnosu na dan odjave


Sezonskim radnicima ubuduće poslodavci bi trebalo da uplaćuju za svaki dan rada penzijsko i invalidsko osiguranje, a u slučaju da su nezaposleni neće biti izbrisani sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, niti će im se obustavljati isplata novčane naknade.

Takođe, ovi radnici imaće pravo i na zdravstveno osiguranje, ali samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Ovo su glavne novine koji donosi Nacrt zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, o kome je javna rasprava vođena do 25. aprila 2018. godine.

Nacrt će potom biti upućen Vladi Republike Srbije, a kako se može saznati, zakon bi trebalo da bude usvojen u junu.

Međutim njegova puna primena bi trebala da bude tek za šest meseci od dana stupanja na snagu. Razlog je nabavka softvera koji će biti korišćen za prijavu sezonskih radnika preko portala Poreske uprave, a što je takođe novina.

I za poslodavce, ali i za sezonske radnike, ovaj zakon doneće niz promena. Za prve više obaveza, za druge konačno prava i zaštitu.

Inače, pod poslodavcima se smatraju preduzetnici li pravno lice koje obavlja delatnosti u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. On može biti i građanin, nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

A šta slovo zakona bi trebalo da donese?

- Obaveza prijava i odjava sezonaca Poreskoj upravi -

Kako je predviđeno, poslodavci će imati obavezu da prijavljuju i odjavljuju sezonske radnike elektronskim putem Poreskoj upravi i to prvog dana angažovanja najkasnije do 10 časova pre podne. U slučaju prestanka potrebe takođe imaće obavezu da sezonce odjave počev od narednog dana u odnosu na dan odjave.

 - Ograničenje angažovanja sezonaca na 120 radnih dana godišnje -

Poslodavac će moći da angažuje sezonske radnike najviše 180 dana u toku kalendarske godine, računajući kalendarske dane od prve prijave do poslednje odjave. Takođe, sezonski radnik može da bude angažovan najviše 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

 - Uslovi rada, odmor... -

Poslodavci će morati da pre početka rada, sezonskog radnika da upozna sa poslovima koje će da obavlja, mestom rada, očekivanom trajanju radnog angažovanja, uslovima za bezbednost i zdravlje na radu, dnevnom i nedeljnom radnom vremenu, odmorima u toku rada i visinom naknade za rad.

Stupanje na rad smatra se da je zaključen usmeni ugovor o obavljanju sezonskih poslova, a potvrdu o ugovorenim uslovima poslodavac je dužan da izda na pismeni zahtev sezonskog radnika.

 - Novčana naknada -

Novčana naknada obračunavaće se i isplaćivati po radnom času, a najmanje može da bude u iznosu minimalne cene rada koja važi na dan isplate. Trenutno ona iznosi po satu 143 dinara. Isplaćuje na kraju radnog dana, ako sezonski radnik i poslodavac nisu ugovorili drugi rok za isplatu.

 - Mogućnost angažovanja maloletnika i stranaca -

Inače, i mlađi od 18 godina, ako se zakon usvoji onakav kakav je sada u formi nacrta, moći će da obavljaju sezonske poslove.

Uslov je da su zdravstveno sposobni za rad, kao i da dobiju pismenu saglasnost roditelja, kao i da takav rad ne ugrožava njegovo zdravlje, moral i obrazovanje.

Ovim zakonom omogućava se i da domaći poslodavci radno angažuju za sezonske poslove i strance i to bez obaveze pribavljana dozvole za rad. Biće dovoljno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova stranom državljaninu odobri boravak.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 26.04.2018.
Naslov: Redakcija