Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA I OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA IMOVINE I PRIHODA JAVNIH FUNKCIONERA - ZAKONSKA REGULATIVA I PRAKSA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE: Paragraf organizuje vebinar 10. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 10. juna 2022. godine, vebinar na temu “Sprečavanje sukoba interesa i obaveza prijavljivanja imovine i prihoda javnih funkcionera - zakonska regulativa i praksa agencije za sprečavanje korupcije”.

Tema vebinara jeste zakonska regulativa i praksa Agencije za sprečavanje korupcije u pogledu ličnih obaveza javnih funkcionera i obaveza organa javne vlasti povodom stupanja na funkciju i prestanka funkcije, uključujući i obavezu prijavljivanja imovine i prihoda, kumulaciju funkcija, nespojivost poslova, kao i ograničenja u pogledu zasnivanja radnog odnosa po prestanku javne funkcije.

Na vebinaru će posebna pažnja biti posvećena pitanju koja se lica smatraju javnim funkcionerom i u vezi sa tim, koja lica imaju obaveze i odgovornosti po tom osnovu, kao i pitanjima vezanim za postupak u slučaju povrede Zakona o sprečavanju korupcije.

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljno upoznaju sa važećim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima o obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju.

Na vebinaru će biti obrađene teme u vezi sa značenjem pojma javni funkcioner, obavezama funkcionera povodom prijavljivanja imovine i prihoda, kao i zakonskim ograničenjima koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa po prestanku javne funkcije.

Poseban deo vebinara odnosi se na praksu u postupanju Agencije za sprečavanje korupcije i postupak u slučaju povrede zakona.

Vebinar je namenjen izabranim, imenovanim i postavljenim licima, službenicima na položaju, rukovodiocima/načelnicima pravne službe i sekretarima u državnim organima, organima autonomnih pokrajina, organima jedinica lokalne samouprave, javnim službama (obrazovanje i vaspitanje, visoko obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, učenički i studentski standard i ostalim javnim službama), organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, direktnim i indirektnim korisnicima budžeta i sredstava OOSO, javnim preduzećima, kao i drugim korisnicima javnih sredstava.

Teme vebinara:

KO JE JAVNI FUNKCIONER I KOJE SU NJEGOVE LIČNE OBAVEZE

  • Koja lica se smatraju javnim funkcionerima u skladu sa autentičnim tumačenjem Narodne skupštine
  • Prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera i obaveze u vezi sa poklonima
  • Sukob interesa, kumulacija javnih funkcija, nespojivost poslova sa vršenjem javne funkcije, prenos upravljačkih prava, ograničenja po prestanku javne funkcije

POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE ZAKONA, OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI I PRIMERI IZ PRAKSE AGENCIJE

  • Pokretanje i vođenje postupka o povredi zakona, izricanje mere, rešavanje o sukobu interesa
  • Obaveze organa javne vlasti (vođenje evidencije o poklonima javnih funkcionera, obaveštavanje Agencije o stupanju na javnu funkciju, plan integriteta)
  • Praksa Agencije za sprečavanje korupcije

Predavač:

  • Verka Atanasković - pomoćnik direktora u Agenciji za sprečavanje korupcije

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Sprečavanje sukoba interesa i obaveza prijavljivanja imovine i prihoda javnih funkcionera - zakonska regulativa i praksa agencije za sprečavanje korupcije“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 27.04.2022.