Zastava Bosne i Hercegovine

e-Fakture

Kancelarko


Elektronske fakture su poslovna neminovnost i ovaj modul vam pomaže da lako i efiksano pravite, šaljete i primate takve fakture.

Ne čekajte poslednji trenutak


Elektronske fakture


Trenutno važeći Zakon o elektronskom fakturisanju nalaže da celokupna privreda i javni sektor imaju obavezu da u svom poslovanju koriste elektronske fakture. Ipak, predviđeno je fazno uvođenje e-faktura.1.1.


2022.

Od 1.1.2022. subjekti privatnog sektora imaće obavezu da izdaju e-fakture subjektima javnog sektora, dok će subjekti javnog sektora imati obavezu da prime i čuvaju takvu fakturu, kao i da drugim subjektima javnog sektora izdaju e-fakture.


1.7.


2022.

Od 1.7.2022. subjekti javnog sektora biće u obavezi da izdaju e-fakture subjektima privatnog sektora. Od istog datuma subjekti privatnog sektora biće u obavezi da prime i čuvaju e-fakture iz oba sektora.


1.1.


2023.

Od 1.1.2023. počinje puna primena odredaba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi.


Detaljnije o rokovima uvođenja eFaktura za javni i privatni sektor


Obaveza subjekta privatnog sektora Početak primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora (budžetlijama i javnim preduzećima) 1. januar 2022.
Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora) 1. jul 2022.
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora 1. januar 2023.
Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora 1. januar 2023.

Obaveza subjekta javnog sektora Početak primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora 1. januar 2022.
Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora) 1. januar 2022.
Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora 1. januar 2022.
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora 1. jul 2022.

Poverenje su nam ukazali
4.000+ korisnika programa
Prijava za besplatnu prezentaciju

(Informacije o ceni, popustu, forma za prijavljivanje)


Prezentacija traje 15 minuta ili duže ako Vi to želite

Na raspolaganju Vam je i probni period za korišćenje programa
Detaljnije o programu eFakture Kancelarko


Automatsko pravljenje XML verzije vaših faktura


Kancelarko eFakture automatski kreira XML format fakture koji je jedini standard za slanje i primanje efaktura u državni Sistem elektronskih faktura (SEF).Integracija sa SEF i mogućnost masovnog slanja elektronskih faktura


Kompletno rešenje za automatsko povezivanje i slanje faktura ka SEF, kao i mogućnost masovnog slanja elektronskih faktura. Kreiranjem i slanjem efaktura putem Kancelarka, korisnik programa neće imati dodatno angažovanje oko slanja ka državnom sistemu elektronskih faktura, nego će program to da uradi za njega.

Ako se direktno ide na SEF za fakture, onda je to mnogo sporo. U Kancelarku će moći više faktura odjednom da se uploaduje/napravi i pošalje odjednom.

Kad je neko korisnik SEF ali šalje fakturu nekome ko nije, ta faktura se ne može poslati preko SEF već se i dalje šalje po starom sistemu (direktan email) koji Kancelarko podržava. To znači da se neke fakture šalju preko SEF a neke ne. Kroz Kancelarka se sve radi na jednom mestu, Kancelarko proverava da li faktura treba da ide na SEF i ako ide, šalje i tamo i na email opciono, a ako se ne šalje na SEF, onda šalje samo na email obavezno.

SEF iz XML fakture generiše svoju PDF fakturu koja ostaje u SEF, dok Kancelarko daje mogućnost pravljenja personalizovanog PDF dokumenta (bitno u situacijama kada primalac fakture je velika firma i zahteva da faktura bude formatirana ili pisana na njihov način) koji se može poslati kroz SEF kao propratna dokumentacija + na emailUsklađenost sa najnovijim propisima


Pored tehničkog i softverskog tima, program je pod stalnim monitoringom stručne redakcije pravnog i knjigovodstvenog sektora kompanije Paragraf. Korisnik ne mora da brine o usklađenosti sa novim računovodstvenim propisima i da se dodatno angažuje oko usaglašavanja procedura i samog rada na programu.U Kancelarka je primenjeno 25 godina iskustva Paragrafa


Dugogodišnje iskustvo i prisustvo na tržištu omogućilo je da znanje iz različitih oblasti poslovanja, prava i ekonomije bude primenjeno na funkcionalnostima i mogućnostima programa za efakture. Paragraf tim stoji uvek na raspolaganju svojim korisnicima.Integracija sa Vašim računovodstvenim programom


Ukolio ste već korisnik nekog računovodstvenog programa preko kojeg kreirate fakture, Kancelarko eFakture se vrlo lako integriše sa vašim programom i omogućava Vam da pošaljete na SEF. Čak i u situacijama kad ne postoji integracija, to ne predstavlja problem: Kancelarko šalje fakture na SEF, a računovođa kroz svoj program preuzima poslate fakture sa SEF i knjiži gde treba.Najviši stepen zaštite podataka


U radu Kancelarka uključeni su svi aktuelni bezbednosni protokoli koji obezbeđuju siguran rad i bezbednost Vaših podataka, po standardu ISO27001. Backup se vrši na dnevnom nivou.Besplatna obuka, doobuka i korisnička podrška


Obezbeđena je besplatna obuka za sve buduće korisnike, kao i doobuka za postojeće korisnike. Takođe, korisnička podrška je obezbeđena za sve korisnike softvera. KORISNIČKA PODRŠKA

Zašto da koristite eFakture iako niste u zakonskoj obavezi?Dodatne funkcije koje dobijate sa eFakture modulom


Pored e-Faktura postoje i drugi moduli: e-Delovodnik (DMS sa izdvojenim knjigama dokumenata), e-Poštar – digitalna razmena dokumenata, Principal + svi moduli su uključeni u cenu!

Podsetnici za praćenje i plaćanje neplaćenih faktura

U Kancelarku postoji kalendar sa podsetnicima za plaćanja i neplaćenim fakturama, rokovima kao i drugi podsetnici. Ako primalac ne plati fakturu mi ćemo mu poslati podsetnik da plati (isto početkom 2022. godine) korisnik može da podesi jedan ili više podsetnika za plaćanje, ide kao podsetnik i može i da ručno po želji pošalje podsetnik).Mogućnost elektronskog slanja i drugih vrsta dokumenata

Pored faktura, mogu se kreirati i profakture, avansni račun, konačni računi, kao i knjižna odobrenja, zaduženja i storno. Brzo pravljenje faktura iz podataka na profakturama.Povećana kontrola prilikom fakturisanja i smanjenje mogućnosti greške

Može se podesiti da faktura prvo mora da prođe proces odobravanja pre slanja, kao i proces odobravanja pre prihvatanja i plaćanja. Faktura može da automatski ide na predefinisan način odobravanja ili se može ručno proslediti na neku od procedura odobravanja.

Ukoliko pretplatnik Kancelarka ima više kancelarija koje šalju ili primaju fakture, one sve mogu iz jednog Kancelarka da šalju a opciono da vide jedni druge ili ne vide jedni druge ali da Kancelarko ne dozvoljava dupliranje brojeva faktura.Mobilnost poslovanja – pristup sa različitih uređaja

eFakture Kancelarko je online, može se pristupiti sa različitih uređaja i lokacija.Ušteda novca i Vašeg vremena

Koliko godišnje novca potrošite za fakturisanje robe ili usluga? Za samo 1.000 faktura godišnje koje pošaljete potrošite oko 80.000 dinara ako šaljete preporučeno, ili oko 110.000 dinara ako šaljete sa povratnicom.

Ušteda vašeg poslovnog vremena je višestruka jer se lišavate niza radnji poput štampanja, konvertiranja i fizičke predaje pošiljke.

Putem elektronskog fakturisanja sve navedene radnje se svode na nekoliko klikova i minuta rada.Modernizacija vašeg poslovanja

Ukoliko vidite Vaš biznis kao deo savremenog poslovanja, digitalne budućnosti i neminovnog procesa razvoja u društvu, Kancelarko eFakture predstavljaju jednu od sigurnih investicija u digitalne tehnologije koje omogućavaju vaš dalji napredak.

Benefiti eFakture Kancelarko
 1. Ušteda vremena kroz trenutnu isporuku faktura

 2. Prikaz statusa fakture - dokaz da je faktura preuzeta

 3. Povećana naplata kroz bolju efikasnost i preglednost sistema

 4. Mogućnost povezivanja sa drugim poslovnim subjektima

 5. Automatsko slanje fakture na e-mail primaoca ukoliko dokument nije preuzet u zadatom roku

 6. Mogućnost odobravanja faktura pre slanja

 7. Masovno slanje faktura

 8. Dodavanje faktura sa Vašeg telefona putem Kancelarko Android i IOS aplikacije

 9. Značajno smanjenje troškova digitalnom razmenom faktura i dr.

 10. Smanjenje papirologije i zaštita životne sredine

Budite u toku sa najnovijim propisima vezanim za elektronsko fakturisanjeKo je u obavezi da upravlja elektronskim fakturama kroz Sistem Elektronskih Faktura (SEF)?


1. Subjekt javnog sektora:

 • označava opšti nivo države u smislu zakona koji uređuje budžetski sistem
 • (KJS: korisnici javnih sredstava/budžetlije) i
 • javna preduzeća u smislu zakona koji uređuje javna preduzeća, koje nije obuhvaćeno opštim nivoom države

2. Subjekt privatnog sektora: obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora


3. Poreski punomoćnik stranog lica


4. Dobrovoljni korisnici SEF: ukratko, svi ostali subjekti (koji nisu u sistemu PDV) nemaju obavezu da koriste SEF po zakonu ali mogu da se opredele za dobrovoljno korišćenja SEF-a. Ukoliko se odluče na korišćenje SEF, u obavezi su ga koristiti celu tekuću i narednu kalendarsku godinu. U toj situaciji se na njih sve obaveze primanja, slanja itd primenjuju na isti način kao i na subjekte privatnog sektora.

Prijava za besplatnu prezentaciju

(Informacije o ceni, popustu, forma za prijavljivanje)


Prezentacija traje 15 minuta ili duže ako Vi to želite

Na raspolaganju Vam je i probni period za korišćenje programa