Zastava Bosne i Hercegovine

Arhivska knjiga

je deo Paragrafovog programa Kancelarko za
arhiviranje dokumenata koja se obavezno čuvaju po sili zakona


Arhivska knjiga je zakonska obaveza koja dospeva 30. aprila svake godine,
i ova funkcija modula e-Delovodnik vam pomaže da je lako i efikasno kreirate, prosledite i
blagovremeno izvršite obavezuZnačaj Arhivske knjige u poslovanju

Arhivska knjiga je popis odnosno inventarski pregled dokumentarnog materijala koji mora da izrađuje
i vodi svaki subjekt iz privatnog i javnog sektora (s tim da za preduzetnike nisu predviđene kazne).

Ovakav „pešački“ popis ne morate da radite na staromodan način ukoliko svoju dokumentaciju vodite i redovno unosite u e-Delovodnik, jer tada Arhivsku knjigu možete kreirati u formi tabele u samo par klikova u Kancelarku.
Kako da dostavite prepis Arhivske knjige?


Zakonska obaveza predaje prepisa Arhivske knjige nadležnom arhivu izvršava se jednom godišnje do 30. aprila svake godine za prethodnu kalendarsku godinu. A kada svoju dokumentaciju uredno i digitalno vodite kroz Kancelarka - prepis Arhivske knjige dobija se na jedan klik u programu.

U okviru modula e-Delovodnik omogućeno je da na veoma jednostavan način formirate i izvezete prepis Arhivske knjige, odštampate ga i preostaje samo da ga dostavite arhivu.

Arhivska građa koju na ovakav način vodite u Kancelarku je efikasno pohranjena, zaštićena i dostupna u svakom trenutku.
Isprobajte Kancelarka:

Zakažite besplatnu prezentaciju
Rešite godišnju obavezu predaje arhivske knjige ROK: 30. april


Zakonom je propisano da se Arhivska knjiga dostavlja nadležnom arhivu najkasnije do 30. aprila svake godine, za dokumentarni materijal koji je nastao u prošloj godini. Ova trajna obaveza se značajno lakše i brže ispunjava ako koristite Kancelarka i modul e-Delovodnik za organizovanje i vođenje dokumentarnog materijala.
Izbegnite novčane kazne za nepoštovanje obaveza arhiviranja


Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti propisuje visoke novčane kazne za nepoštovanje obaveza iz zakona. Pravna lica mogu biti kaženjena od 50.000 do 2.000.000 dinara za neki od prekršaja, dok je za odgovorno lice u pravnom licu raspon od 5.000 do 150.000 dinara. Izbegnite kaznenu odgovornost koristeći Kancelarka i njegove funkcije arhiviranja.

Pogledajte interaktivni vodič koji će vas korak po korak sprovesti kroz
sve faze u procesu pravljenja, popunjavanja i predaje prepisa arhivske knjige.