Zastava Bosne i Hercegovine

Elektronsko arhiviranje i nova obaveza od 1.1.2024.


Od 1. januara 2024. godine počinje da se primenjuje Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021 i 94/2022)

Ona uvodi obavezu pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenata nastalih u elektronskom formatu, kao i fizičkih dokumenata, ali samo onih koji su digitalizovani i imaju dokaznu snagu originala.

Za ispunjenje obaveza koje proističu iz pomenute Uredbe, program Kancelarko će ponuditi jednostavno softversko rešenje svojim korisnicima.


Rešenje za

- pouzdano čuvanje
- kvalifikovano elektronsko čuvanje


Elektronsko arhiviranje


Popunite formular za besplatnu prezentaciju programa Kancelarko / softver za elektronsko arhiviranje ili nas pozovite 063/379-151

Saznajte više o Kancelarku