Zastava Bosne i Hercegovine

Principalje online poslovni rokovnik, koji pomaže u svakodnevnom radu i
funkcionisanju vaše kancelarije.


Dostupno na:
Imate nalog?

Da li želite produktivniji i organizovaniji
rad u Vašoj kancelariji?

Poslovni rokovnik Principal je pravi izbor za unapređenje rada Vaše kancelarije.
Organizujte jednostavno i lako sve svoje predmete i obaveze.

Šta se sve nalazi u poslovnom rokovniku?


  • Predmeti

  • Obaveze

  • Kalendar

  • Alarmi

  • Viber sekretarica
  • Oglasna tabla

  • Praćenje finansija i honorara

  • Organizovanje podataka o klijentima i drugim poslovnim kontaktima

  • Evidencija dnevnih obaveza, rukovođenje zadacima i upravljanje svojim i tuđim rokovima

Principal je tu da vaš posao završite brže i lakše

Naše rešenje poslovnog rokovnika omogućava korisniku da automatski prođe kroz zakazane termine,
vidi nadolazeće obaveze, centralizuje dokumenta i dobije automatske notifikacije.


Brz i jednostavan pristup

Svim svojim predmetima, dokumentima, obavezama, rokovima, kontaktima/klijentima, finansijama i ostalim informacijama, možete pristupiti sa bilo koje lokacije (uz internet), brzo i jednostavno, sa različitih uređaja (laptop, kompjuter, telefon itd.)

Organizacija dana

Kalendar dnevnih obaveza Vam pomaže da organizujete svoj dan; da pratite rokove, ubeležite sastanke, u kao i da pratite rad saradnika.

Lako vođenje predmeta

U Principalu možete voditi sve predmete, deliti ih s drugim korisnicima, zajedno raditi na njima, organizovati obaveze po predmetu, upisivati vremenski tok predmeta kao i evidentirati stavke za naplatu klijentima. Predmete možete međusobno povezivati, dodati više zvaničnih brojeva i imati njihovu istoriju. Filtrirati ih po vrsti i podvrsti postupka, klijentu i zaduženom saradniku.

Organizacija obaveza

U obavezama možete da organizujete rad saradnika, da im zadate dnevna zaduženja kao i da organizujete svoje obaveze.

Organizacija kontakata

Kroz Principal možete organizovati klijente i druge poslovne kontakte. Kontakte možete filtrirati kroz njihov status u predmetu, prema vrsti ili tipu. I dodati važne informacije za svakog klijenta.

Privilegije

U Principalu za svaki predmet i obavezu možete dodeliti drugačiju privilegiju.

Alarmi/Beleške

Principal omogućava korisnicima da kreiraju beleške i podsetnike za sastanke, da vezuje alarme za predmete i druge važne obaveze.

Finansije

Finansije u Principalu omogućavaju korisniku da na jednom mestu vidi sve stavke za naplatu, fakture i uplate.

Notifikacije

Principal neće dozvoliti da nešto propustite. Kada drugi korisnik izmeni nešto u poslovnom rokovniku, a odnosi se na deo posla za koji ste zaduženi, stići će vam notifikacija, kako biste uvek bili u toku.

Štampa i izvoz

Listu Vaših obaveza, predmeta, finansija, beleški možete štampati, a listu Vaših kontakata/klijenata pored štampe možete izvesti u tabelu.

Viber sekretarica - Registrovani korisnici aktiviraju je kroz korisnički panel, skeniranjem QR koda

Pregled funkcija poslovnog rokovnika Principal

Kalendar

Nakon jednostavnog logovanja, susrešćete se sa kalendarom na kome se vide sve obaveze, alarmi i beleške po danima koje se odnose na ulogovanog korisnika.

Možete podestiti mesečni, nedeljni ili dnevni prikaz kalendara.

U Legendi videćete opis svih simbola na kalendaru. U gornjem desnom uglu nalaze se filteri za precizniji pregled kalendara. Obavezu, alarm i belešku možete dodati na samom kalendaru.


Obaveze

Obaveze u Principalu možete praviti u zavisnosti od potrebe Vaše kancelarije; možete ih vezati za predmet, povezivati međusobno, a isto tako one mogu biti i samostalne. Svaka obaveza sadrži svoje podatke i mogu joj biti dodata i razna dokumenta. Može se slati zahtev za produženje roka, zahtev za završetak ili odustanak, ukoliko obaveza nije trajna. Mogu se pratiti saradnici i njihove obaveze. Listu svih obaveza možete pretraživati na osnovu više kriterijuma. Svaku obavezu možete kopirati sa svim njenim podacima ili podesiti njeno periodično ponavljanje.


Predmeti

Online poslovni rokovnik predstavlja odličan alat, jer u njemu možete voditi predmete sa svim potrebnim podacima i dokumentima. Tok predmeta (timeline) omogućava beleženje ključnih situacija u razvoju predmeta kako biste lakše pratili njegov rasplet i takođe uputili kolege u njegovu istoriju. Možete formirati elektronski predmet za svakog klijenta, a on može biti sačinjen od svih dokumenata, obaveza/rokova i informacija koje se na njega odnose. Predmete možete međusobno povezati i sve podatke predmeta možete štampati. Možete kreirati fakture i imati evidenciju istih, vršiti evidenciju troškova, uplata klijenata po fakturi, kao i nenaplaćenih stavki.

Imate mogućnost da klijentu sa predmeta date pristup toku predmeta tako što će sa svojim korisničkim imenom i lozinkom imati pristup pregleda toka predmeta, što će olakšati komunikaciju i uštedeti Vaše vreme.Finansije

Kroz ovu opciju možemo pratiti finansije za sve predmete. Možemo videti sve stavke za naplatu, fakture i uplate po svim fakturama. Možete odobravati stavke za naplatu i videti istoriju odobrenja ukoliko vas više odlučuje o finansijama. Kroz finansije možete odmah kreirati fakture iako niste u pregledu konkretnog predmeta i pratiti uplate svih klijenata.


Alarmi/podsetnici

Alarme možete vezati za predmete, obaveze ili ih kreirati samostalne. Alarme možete kreirati za sebe ili svoje saradnike, a isto tako možete odabrati kome će te omogućiti da kreira alarm za Vas. Nakon kreiranja alarma možete odabrati način na koji će te biti obavešteni, e-mail, browser i svakako programska notifikacija koju ćete dobiti u svakom slučaju.


Dokumenti/Google drive

Svakom predmetu i obavezi možete dodati dokumenta, pregled postavljenih dokumenata će imati korisnici sa privilegijama na predmetu ili obavezi. Ukoliko imamo dokumenta koja su potrebna celoj kancelariji kao što su npr.: modeli ugovora, možete ih dodati u zajednička dokument gde cela kancelarija ima pristup. Ukoliko ne želite da dodajete dokumenta u Principal, imate mogućnost da naš program povežete sa Vašim Google Drive-om tako da ćete sva dokumenta moći da pregledate na Principalu a oni će se skladištiti na vašem drive-u i pristup će imati ona lica koja imaju pristup Vašem Google Drive.

Ostalo

Još jedna od dobrih strana poslovnog rokovnika Principala jeste svakako mogućnost pregleda svih sudova i tužilaštava, advokata, sudskih veštaka i drugih korisnih linkova kao što su NBS kurs.


Kontakti/klijenti

Sve vaše kontakte poslovne ili privatne možete imati na jednom mestu kao i sve vaše klijente. Možete ih filtrirati po statusu u predmetu, vrsti i tipu. Listu kontakta možete odštampati ili je izvesti u exel tabelu. Na kartici kontakta možete videti sve potrebne podatke, kao što su bankovni računi da li je povezan sa drugim kontaktom, čiji je kontakt, videti listu predmeta povezanih sa tim kontaktom i jednim klikom pristupiti nekom od predmeta.


Interna organizacija

Kroz opciju zaposleni/angažovani možete da kreirate elektronsku evidenciju podataka zaposlenih. Možete imati pristup poslovnim informacijama i podacima svih kolega, dok njihove privatne informacije možete sakriti iza korisničkih privilegija, ukoliko ne želite da svi imaju pristup toj vrsti podataka.


Notifikacije

Informacije o svim novim aktivnostima koje se Vas tiču a koje niste Vi napravili unutar Principala, dobijate putem notifikacija. Svaka notifikacija je hiperlinkovana tako da klikom na link notifikacije možete pristupiti onome na šta se ona odnosi. Važnije notifikacije možete opciono dobijati i putem email-a.Ukoliko želite da isprobate i koristite online poslovni rokovnik Principal pozovite:

063/379-151 ili 063/379-487

ili popunite formular ispod.
Formular za besplatnu obuku

Iskoristite period besplatne obuke i isprobajte poslovni rokovnik Principal.