Zastava Bosne i Hercegovine

Priručnik za primenu Zakona o privrednim društvima

NARUČITE PRIRUČNIK PO CENI OD

2.500 dinara

Pomoć pri naručivanju: 063/379-736
Email Print

Priručnik za primenu Zakona o privrednim društvima


Komentar Zakona o privrednim društvima omogućava jednostavan i lak pristup svim neophodnim informacijama i dokumentima važnim za zakonito poslovanje privrednih društava.


Opšte informacije:


Izdavač: Paragraf Lex
Povez: meki
Format:
I knjiga - B5
II knjiga - A5 džepno izdanje

Cena: 2.500 dinara
(PDV uračunat u cenu)


Autori:


 • prof. dr Zlatko Stefanović
 • Bojan Stanivuk
 • Jelica Trninić Šišović
 • Sandra Tasić
 • Vesna Cumbo
 • Verica Martić Rollinger

Priručnik za primenu Zakona o privrednim društvima sastoji se iz 4 dela - dve knjige, insertera i elektronskog izdanja:

1. Komentar Zakona o privrednim društvima - po članovima Zakona
2. Prečišćen tekst Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)
3. Inserter - Komentar Zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)
3. Inserter - Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
4. Primena Zakona o privrednim društvima olakšana je zahvaljujući i Elektronskom izdanju

Ovaj komplet predstavlja pouzdan priručnik za primenu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) koji uključuje najnovije izmene iz decembra 2019. godine kao i tekstove ostalih relevantnih propisa, obrazaca i modela.

Komentar Zakona o privrednim društvima – Knjiga I

Prvi deo kompleta predstavlja komentar novog Zakona o privrednim društvima - knjigu u kojoj se nalazi detaljan prikaz izmena ZPD-a. Komentari pojedinačnih članova zakona, izmenjenih, dopunjenih, ali i nepromenjenih, dati su od strane autora, članova radne grupe za izradu zakona, što garantuje njihovu tačnost i sveobuhvatnost.

Članovi zakona označeni su bojama sa jasno obeleženim izmenama i dopunama, tako da je moguće odmah uočiti intervencije na tekstu od strane zakonodavca, bez upoređivanja dve verzije zakona.

Zakon o privrednim društvima • prečišćeni tekst - Knjiga II

Drugi deo izdanja Priručnika za primenu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) predstavlja prečišćeni tekst zakona i obuhvata oznake ka povezanim dokumenatima u elektronskom izdanju.

Inserter

Inserter sadrži komentare po članovima Zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) sa prikazom izmena u boji u odnosu na prethodno važeći tekst Zakona

Inserter br. 2 sadrži komentare po članovima Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019) sa prikazom izmena u boji u odnosu na prethodno važeći tekst Zakona

Primena Zakona o privrednim društvima olakšana je zahvaljujući i Elektronskom izdanju

Elektronsko izdanje za lakšu primenu ZPD-a odgovore na pitanja iz prakse, stručne komentare, sudsku praksu i službena mišljenja iz dosadašnje primene Zakona o privrednim društvima, ali i nove aktuelizovane editabilne modele i obrasce, o čijoj ažurnosti brinu urednici redakcije Paragrafa u saradnji sa članovima radne grupe za izradu zakona.

O Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)

Počeo sa primenom 1. oktobra 2018. godine. Najznačajnije novine koje donose izmene Zakona o privrednim društvima:

 • Ukidanje obavezne upotrebe pečata u poslovanju svih privrednih subjekata
 • Stvaranje preduslova za eliminisanje "papirnog poslovanja" i obaveza registracije adrese za prijem elektronske pošte
 • Instituti imovine velike vrednosti i prinudne likvidacije
 • Registracija ogranka domaćeg privrednog društva
 • Unapređenje zaštite prava manjinskih članova društva
 • Izmena kriterijuma likvidnosti za utvrđivanje tržišne vrednosti akcija javnog akcionarskog društva
 • Stvaranje uslova za brže sprovođenje postupka prinudnog otkupa akcija
 • Uređenje postupka smanjenja osnovnog kapitala kod DOO
 • Ograničen rok za isplatu dividende
 • Usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o tržištu kapitala
 • Prekogranično pripajanje/spajanje društava kapitala, Evropsko društvo i Evropska ekonomska interesna grupacija - usklađivanje sa propisima Evropske unije
 • Usklađivanje sa pravnim tekovinama EU iz oblasti korporativnog prava i uvođenje Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije
 • Prekogranično spajanje i pripajanje društava kapitala osnovanih u RS sa društvima kapitala iz drugih država članica EU

O Zakonu o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

 • Nekorišćenje pečata kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju
 • Izmene u pogledu roka za objavljivanje obaveštenja o zaključenom pravnom poslu, odnosno preduzetoj pravnoj radnji, u kojoj postoji lični interes
 • Izricanje mere privremenog ograničenja prava vršenja funkcije direktora, člana nadzornog odbora, zastupnika ili prokuriste u trajanju od jedne godine u postupku po tužbi
 • Obaveza za javna akcionarska društva da na svojoj internet stranici objave podatke o zanimanju, prethodnom zaposlenju i funkcijama direktora i članova nadzornog odbora javnog akcionarskog društva
 • Novine kod javno-privatnog partnerstva

O Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

 • Rezervisani sopstveni udeo
 • Pravo zaposlenih na sticanje udela u društvu


Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 063/379-736
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 063/379-675


OBAVEŠTENJE: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača.