Zastava Bosne i Hercegovine

ROKOVI FEBRUAR 2023.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA FEBRUAR 2023.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. februar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022 i 6/2023 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/02/2023

1. februar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn., 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022, 144/2022 - usklađeni din. izn. i 6/2023 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/02/2023

1. februar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 80/2014, 12/2015, 12/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 96/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 78/2018 - usklađeni din. izn., 5/2019 - usklađeni din. izn., 7/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn. i 6/2023 - usklađeni din. izn.)

Verzija na snazi: 01/02/2023

1. februar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBIJANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, KAO I ZNAKA UVOZNIKA I ZNAKA ZASTUPNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022 i 6/2023)

Ovaj pravilnik počinje da se primenjuje od 1. februara 2023. godine.

1. februar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: IZJAŠNJAVANJE O TREĆEM PREDMETU ZA ZAVRŠNI ISPIT DO 30. DECEMBRA 2022. GODINE

U slučaju da se učenici predomisle i žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu, moći će to da učine u školi do 1. februara 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/061022/061022-vest10.html

1. februar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: • Poziv advokatima za prijavu radi pružanja pravne pomoći strancima smeštenim u prihvatilišta za strance. Prijave se podnose do 01. februara 2023. godine •

Prijave se podnose na mail Advokatske komore Srbije a.k.srbije@gmail.com najkasnije do 01.02.2023.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/291222/291222-vest4.html

1. februar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O PONUDI ZAMENSKOG PUTOVANJA ZA TURISTIČKO PUTOVANJE KOJE JE OTKAZANO ILI NIJE REALIZOVANO USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020 i 109/2021)

Član 2

Organizator turističkog putovanja (u daljem tekstu: organizator putovanja), može putniku da ponudi zamensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u celosti ili delimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koje je otkazano ili nerealizovano u periodu vanrednog stanja ili kasnije usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zamensko putovanje je novo turističko putovanje, kojim se zamenjuje nerealizovano turističko putovanje, koje je u celosti ili delimično uplaćeno od strane putnika, koje se realizuje na istoj ili drugoj destinaciji i čija vrednost nije niža od prodajne cene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje.

Ukoliko se zamensko putovanje realizuje na drugoj destinaciji, pre zaključenja novog ugovora o organizovanju putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja (u daljem tekstu: posrednik), pribavlja pisanu saglasnost putnika.

Član 5

Zamensko putovanje iz člana 2. ove uredbe putnik može da iskoristi najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Ukoliko se putnik odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazano zamensko putovanje, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koji je kao organizator putovanja prodao turističko putovanje iz člana 2. ove uredbe je dužan da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije do 1. februara 2023. godine.

Mogućnost izdavanja ponude na zamensko putovanje, pod uslovima iz ove uredbe odnosi se i na izlete.

1. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022, 133/2022, 136/2022, 144/2022, 1/2023 i 6/2023)

Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza evro dizela EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2023) je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 28. januara 2023. godine, a primenjuje se od 1. februara 2023. godine.

1. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA I IZNOŠENJA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2022, 115/2022, 121/2022, 130/2022, 144/2022 i 6/2023)

Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa ("Sl. glasnik RS", br. 6/2023) je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 28. januara 2023. godine, a primenjuje se od 1. februara 2023. godine.

1. februar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA PELETA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2022 i 121/2022)

Ova uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 5. avgusta 2022. godine, a važi 180 dana od dana stupanja na snagu, odnosno do 1. februara 2023. godine.

1. februar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, PROCEDURAMA, UPRAVLJANJU I NAČINU RADA U JEDINSTVENIM INFORMACIONIM SISTEMIMA ZA POJEDINAČNE OBLASTI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNOG NASLEĐA, KAO I O OBAVEZAMA USTANOVA ZAŠTITE I ZAPOSLENIH ("Sl. glasnik RS", br. 5/2023)

Propis na snazi: 01/02/2023

1. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012, 123/2012, 116/2014, 109/2015, 98/2016, 99/2018, 4/2019, 158/2020, 71/2021, 130/2022, 141/2022 i 5/2023)

Verzija na snazi: 01/02/2023

2. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USVAJANJU POKRAJINSKOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2023. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2023)

Propis na snazi: 02/02/2023 - 31/12/2023

2. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PORODICAMA U KOJIMA SE RODI TREĆE ILI ČETVRTO DETE ZA REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ILI ZA UNAPREĐENJE USLOVA STANOVANJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2023)

Propis na snazi: 02/02/2023 - 31/12/2023

3. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2016, 29/2021, 71/2021 i 108/2022)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu ("Sl. list grada Beograda", br. 108/2022) je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Beograda", odnosno 3. januara 2023. godine, osim odredaba člana 48a koje se primenjuju u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ove odluke, odnosno od 3. februara 2023. godine.

Član 48a

Taksi prevoznici koji imaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ove odluke u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA UMANJENJE OSNOVICE POREZA NA ZARADE ZA NOVONASTANJENOG OBVEZNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2020 i 6/2023)

Verzija na snazi: 04/02/2023

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O FAKTORIMA KONVERZIJE FINALNE ENERGIJE U PRIMARNU I FAKTORIMA EMISIJE UGLJEN DIOKSIDA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021 i 6/2023)

Verzija na snazi: 04/02/2023

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNIH MILICIONARA ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020 i 6/2023)

Verzija na snazi: 04/02/2023

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O REGISTRACIJI MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018, 58/2021 i 6/2023)

Verzija na snazi: 04/02/2023

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014, 53/2018, 17/2021, 77/2022 i 6/2023)

Verzija na snazi: 04/02/2023

4. februar 2023. godine

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBLIKU I NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE U BUDŽETSKOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2023)

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU GERONTOLOŠKOG CENTRA VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 6/2023)

Propis na snazi: 04/02/2023

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĐUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2023)

Propis na snazi: 04/02/2023

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA POSEBNE NAMENE - MARINE U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2023)

Propis na snazi: 04/02/2023

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA POSEBNE NAMENE - MARINE U VELIKOM GRADIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2023)

Propis na snazi: 04/02/2023

4. februar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJU RAZVOJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2023)

Propis na snazi: 04/02/2023 - 31/12/2023

5. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA OD BITNE VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2022)

Ograničenje izvoza određenih drvnih sortimenata poreklom iz Republike Srbije uvodi se na period od šest meseci, odnosno do 5. februara 2023. godine.

6. februar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: VANREDNI FEBRUARSKI ISPITNI ROK ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA REVIZOR: • Prijava ispita od 16. do 25. januara, dok će ispit biti održan od 6. do 10. februara 2023. godine •

Komora ovlašćenih revizora obaveštava kandidate koji se nalaze u procesu polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja REVIZOR, da će Komora ovlašćenih revizora organizovati vanredni februarski ispitni rok u periodu od 06.02.2023. do 10.02.2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/160123/160123-vest10.html

8. februar 2023. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2023)

Propis na snazi: 08/02/2023 - 14/12/2023

9. februar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE: • Rasprava će trajati do 9. februara 2023. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 9. februara 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/250123/250123-vest8.html

9. februar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2022, 97/2022, 111/2022 i 130/2022)

Ova uredba važi šest meseci od dana početka primene, odnosno do 9. februara 2023. godine.

10. februar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: VANREDNI FEBRUARSKI ISPITNI ROK ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA REVIZOR: • Prijava ispita od 16. do 25. januara, dok će ispit biti održan od 6. do 10. februara 2023. godine •

Komora ovlašćenih revizora obaveštava kandidate koji se nalaze u procesu polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja REVIZOR, da će Komora ovlašćenih revizora organizovati vanredni februarski ispitni rok u periodu od 06.02.2023. do 10.02.2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/160123/160123-vest10.html

13. februar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: • Unija poslodavaca Srbije poziva da im se komentari na Nacrt zakona dostave do 13. februara 2023. godine •

S obzirom na to da se ovim Nacrtom uvode značajne novine koje mogu imati uticaj na poslovanje privrednih subjekata, Unija poslodavaca Srbije poziva da se razmotri tekst važećeg Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i predloženog Nacrta zakona i da im se dostave predlozi, sugestije i komentari na elektronsku adresu: j.milikic@poslodavci.rs, najkasnije do ponedeljka, 13. februara, kako bi imali dovoljno vremena da objedine pristigle komentare i upute ih nadležnom ministarstvu.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/020223/020223-vest9.html

14. februar 2023. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: IZJAVA O SPREMNOSTI POSLODAVCA DA SE UKLJUČI U DUALNO OBRAZOVANJE: • Izjava se dostavlja Privrednoj komori Srbije. Rok za dostavljanje izjave ističe 30. novembra 2022. godine, za školsku 2023/2024. godinu •

Obaveza Privredne komore Srbije jeste da, najkasnije do 14. februara 2023. godine, Ministarstvu prosvete dostavi plan za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje po školama i obrazovnim profilima, za školsku 2023/2024. godinu.

18. februar 2023. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: POČETAK RADA REGISTRA USTANOVA KULTURE I PODNOŠENJE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS USKLAĐIVANJA: • Registar vodi Agencija za privredne registre i počeo je sa radom 18. novembra 2022. godine. Rok za podnošenje registracione prijave za upis usklađivanja je tri meseca od dana početka rada Registra, odnosno do 18. februara 2023. godine •

Rok za podnošenje prijave jeste tri meseca od dana početka rada Registra. Kako je Registar počeo sa radom 18. novembra 2022. godine, rok za podnošenje registracione prijave za upis usklađivanja ističe 18. februara 2023. godine.

19. februar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA : • Rasprava će trajati do 19. februara 2023. godine •

Rasprava će trajati do 19. februara 2023. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/310123/310123-vest14.html

20. februar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI : • Rasprava će trajati do 20. fеbruara 2023. godinе •

Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, obavеštava javnost da ćе u pеriodu od 30. januara do 20. fеbruara 2023. godinе, sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmеnama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/300123/300123-vest9.html

23. februar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBAVEZNOM ATESTIRANJU ELEMENATA TIPSKIH GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA NA OTPORNOST PREMA POŽARU I O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠĆENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA ("Sl. list SFRJ", br. 24/90)

Propis na snazi: 12/11/1990 - 23/02/2023

24. februar 2023. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA PERFORMANSI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA I ELEMENATA ZGRADE U VEZI SA BITNIM KARAKTERISTIKAMA - REAKCIJA NA POŽAR, OTPORNOST NA POŽAR I PONAŠANJE PRI SPOLJAŠNJEM POŽARU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2022)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 23. februara 2022. godine, a primenjuje se po isteku godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu za sve građevinske proizvode iz člana 4. ovog pravilnika, odnosno od 24. februara 2023. godine, osim za građevinske proizvode iz člana 4. stav 1. tačka 3) podtačka (2), za koje se primenjuje po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno od 24. februara 2024. godine.

Član 4

Građevinski proizvodi za koje se, u skladu sa ovim pravilnikom, iskazuju performanse u vezi bitne karakteristike - otpornost na požar su:

1) noseći elementi koji nemaju funkciju požarnog odvajanja:
(1) zidovi,
(2) međuspratna konstrukcija,
(3) krovovi,
(4) grede,
(5) stubovi,
(6) balkoni (ili konzole),
(7) pasarele i
(8) stepeništa;

2) noseći elementi koji imaju funkciju požarnog odvajanja sa ili bez ostakljenja, servisnih instalacija i elemenata za pričvršćivanje:
(1) zidovi,
(2) međuspratna konstrukcija,
(3) krovovi i
(4) izdignuti podovi;

3) proizvodi i sistemi za zaštitu elemenata objekta ili delova elemenata objekta:
(1) tavanice bez sopstvene otpornosti na požar i
(2) premazi, obloge i zastori za postizanje otpornosti konstrukcije na požar;

4) nenoseći elementi ili delovi objekta sa ili bez ostakljenja, servisnih instalacija i elemenata za pričvršćivanje:
(1) pregrade,
(2) fasade (zid-zavese) i spoljašnji zidovi,
(3) tavanice sa sopstvenom otpornošću na požar,
(4) izdignuti podovi,
(5) vrata i kapci otporni na požar sa uređajima za zatvaranje,
(6) vrata za kontrolu dima,
(7) zaptivne ispune,
(8) trakasti zaptivači;

5) obloge zidova i tavanica u funkciji doprinosa otpornosti na požar;

6) servisne instalacije:
(1) ventilacioni kanali otporni na požar,
(2) klapne otporne na požar,
(3) konvejer sistemi i njihovi zatvarači,
(4) servisni kanali i okna i
(5) dimnjaci;

7) sistemi za kontrolu dima:
(1) kanali za ekstrakciju (odvođenje) dima,
(2) klapne za kontrolu dima,
(3) dimne barijere,
(4) ventilatori za prinudno odvođenje dima i toplote,
(5) elementi za prirodno odvođenje dima i toplote.

25. februar 2023. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: • Poziv za prijavu za preuzimatelje predmeta advokata, članova AK Beograda, u odnosu na koje je utvrđen prestanak prava na bavljenje advokaturom. Rok za prijavu ističe 25.02.2023. godine •

Rok za prijavu ističe 25.02.2023. godine

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/310123/310123-vest6.html

28. februar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 133/2022 i 136/2022)

Propis na snazi: 01/12/2022 - 28/02/2023

28. februar 2023. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2022. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2022)

Propis objavljen: 07/02/2022 - važi do 28/02/2023

28. februar 2023. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2022. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2022)

Propis objavljen: 07/02/2022 - važi do 28/02/2023

28. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022, 133/2022, 136/2022, 144/2022, 1/2023 i 6/2023)

Propis na snazi: 24/11/2022 - 28/02/2023

28. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA I IZNOŠENJA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2022, 115/2022, 121/2022, 130/2022, 144/2022 i 6/2023)

Propis na snazi: 17/10/2022 - 28/02/2023

28. februar 2023. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2022, 97/2022, 110/2022, 121/2022, 130/2022, 144/2022 i 6/2023)

Propis na snazi: 11/08/2022 - 28/02/2023

28. februar 2023. godine

Izvor: propis

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn., 53/2021, 32/2022 - odluka, 46/2022 - odluka, 50/2022 - odluka, 62/2022 - odluka, 73/2022 - odluka, 84/2022 - odluka, 89/2022 - odluka, 97/2022 - odluka, 110/2022 - odluka, 121/2022 - odluka, 130/2022 - odluka, 144/2022 - odluka i 6/2023 - odluka)

Odlukom o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 89/2022, 97/2022, 110/2022, 121/2022, 130/2022, 144/2022 i 6/2023 - dalje: Odluka) se zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, privremeno smanjuju iznosi akciza utvrđeni u skladu sa Zakonom o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn. i 53/2021) na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 11. avgusta 2022. godine, a primenjuje se počev od 12. avgusta 2022. godine zaključno sa 28. februarom 2023. godine.

28. februar 2023. godine

Izvor: propis

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2022, 110/2022, 121/2022, 130/2022, 133/2022, 144/2022 i 6/2023)

Propis na snazi: 31/08/2022 - 28/02/2023

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 31.01.2023.


NERADNI DANI 2023. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex