Zastava Bosne i Hercegovine

ROKOVI OKTOBAR 2022.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA OKTOBAR 2022.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: AKTUELNI PODSTICAJI ZA BILJNU PROIZVODNJU I STOČARSTVO

Premija za mleko - Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno: za treći kvartal (1. jul - 30. septembar tekuće godine) - od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/190122/190122-vest10.html

1. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE: • Popis će biti organizovan od 1. do 31. oktobra 2022. godine •

Novi popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji biće organizovan od 1. do 31. oktobra, a kako najavljuju službenici Republičkog zavoda za statistiku, popis će biti rađen klasično što podrazumeva da popisivači idu od vrata do vrata i intervjuišu građane. Za potrebe ovogodišnjeg popisa biće obučeno oko 18.000 osoba, a javni poziv za popisivače biće raspisan oko 20. jula. Kandidati će se rangirati na osnovu prijava, a uslov je da budu državljani Srbije, punoletni, da imaju najmanje trogodišnju srednju školu, da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi postupak. Obuka će biti obavljena u septembru na oko 600 punktova, nakon čega sledi testiranje svih polaznika.

https://paragraflex.rs/dnevne-vesti/290422/290422-vest7.html

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA KAMENICA I NIŠ "CRVENI KRST" ("Sl. glasnik RS", br. 109/2022)

Propis na snazi: 01/10/2022

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014, 105/2016, 108/2016 - ispr., 29/2017 i 78/2022)

Odluka o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Sl. glasnik RS", br. 78/2022 - dalje: Odluka) se objavljuje u "Sl. glasniku RS" i stupa na snagu 1. oktobra 2022. godine, osim tačke 7. Odluke koja se primenjuje osmog dana od dana objavljivanja Odluke, odnosno od 21. jula 2022. godine.

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2016, 29/2017 i 78/2022)

Odluka o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa ("Sl. glasnik RS", br. 78/2022 - dalje: Odluka) se objavljuje u "Sl. glasniku RS" i stupa na snagu 1. oktobra 2022. godine, osim tačke 6. Odluke koja se primenjuje osmog dana od dana objavljivanja Odluke, odnosno od 21. jula 2022. godine.

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SKLADIŠTU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 143/2014, 4/2016, 4/2019 i 108/2022)

Verzija na snazi: 01/10/2022

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012, 123/2012, 5/2014, 116/2014, 30/2015, 62/2016, 111/2017, 4/2019 i 78/2022)

Odluke o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa ("Sl. glasnik RS", br. 78/2022 - dalje: Odluka) se objavljuje u "Sl. glasniku RS" i stupa na snagu 1. oktobra 2022. godine, osim tačke 16. Odluke koja se primenjuje osmog dana od dana objavljivanja Odluke, odnosno od 21. jula 2022. godine.

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014, 18/2015, 82/2015, 88/2016, 108/2016 i 129/2021 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 01/10/2022

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018, 104/2018, 93/2019, 2/2020 - ispr., 64/2021 i 129/2021 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 01/10/2022

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "OSREDAK" ("Sl. glasnik RS", br. 17/2020 i 109/2022)

Verzija na snazi: 01/10/2022

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 5. januara 2022. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2022. godine.

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021 i 61/2022)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. decembra 2021. godine, osim odredaba čl. 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 20, 26, 29. i 31. koje se odnose na "smart" tahografe koje počinju da se primenjuju od 1. oktobra 2022. godine.

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 49/2022)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS”, odnosno 29. aprila 2022. godine, osim odredaba člana 34. stav 1. tač. 4) do 9), čl. 38 do 45, člana 76. stav 1. tač. 9), 11) i 15) i tač. 18) do 25) i člana 77. ove uredbe, koje se primenjuju od 1. oktobra 2022. godine.

1. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI FONDU ZA STIPENDIRANJE I PODSTICANJE NAPREDOVANJA DAROVITIH STUDENATA I MLADIH NAUČNIH RADNIKA I UMETNIKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 32/2022)

Ova odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu Grada Novog Sada", odnosno 29. jula 2022. godine, a primenjuje se od 1. oktobra 2022. godine.

2. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODREĐIVANJU POVREMENIH PARKIRALIŠTA U NEPOSREDNOJ BLIZINI OBJEKATA "NOVOSADSKOG SAJMA" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2022)

Propis objavljen: 09/09/2022 - važi do 02/10/2022

3. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: RASPISANI KONKURSI ZA UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE I KREDITE

Prijave na konkurs za učenike su od 1. do 30. septembra, a za studente od 3. do 31. oktobra. Oktobarski rok važi i za konkurisanje učenika koji spadaju u kategoriju izuzetno nadarenih.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/010722/010722-vest11.html

5. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSTUPCIMA KOJI SE MOGU SMATRATI MANIPULACIJOM NA TRŽIŠTU, POSTUPCIMA ZA SPREČAVANJE I OTKRIVANJE ZLOUPOTREBE NA TRŽIŠTU I PRIJAVLJIVANJU SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2022)

Organizator tržišta dužan je da svoje poslovanje uskladi sa ovim pravilnikom u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), odnosno do 5. oktobra 2022. godine.

6. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

ZAKON O POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA RADI EFIKASNE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 104/2009 - dr. zakoni i 129/2021)

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 5. januara 2022. godine, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu, odnosno od 6. oktobra 2022. godine.

7. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: PRIVREMENE IZMENE PRAVILA POSTUPANJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA (ECHR): • Komentari advokature treba da se pošalju sekretaru Suda do 7. oktobra 2022. godine •

Svi komentari koje vaša Asocijacija eventualno ima na izmene koje su privremeno usvojene treba da se pošalju sekretaru Suda do 7. oktobra 2022. godine.

https://www.paragraflex.co.rs/dnevne-vesti/200722/200722-vest2.html

8. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2022 i 97/2022)

Ova uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 5. avgusta 2022. godine, a primenjuje se od 9. avgusta 2022. godine i važi 60 dana od dana početka primene, odnosno do 8. oktobra 2022. godine.

9. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2022)

Propis na snazi: 23/09/2022 - 09/10/2022

10. oktobar 2022. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2022. GODINE: • Propisani rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike, OOSO i RFZO - do 20. oktobra 2022. godine •

Propisani rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike, OOSO i RFZO - do 20. oktobra 2022. godine.

14. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA: • Zahtevi za isplatu subvencija za suncokret podnose se od 14. oktobra do 14. novembra 2022. godine •

Zahtevi za isplatu subvencija za suncokret, prodat uljarama, u iznosu do najviše 7,8 dinara po kilogramu, podnose se od 14. oktobra do 14. novembra, a novac za isplatu, kako je obećala država, obezbeđen je u tekućem budžetu, izjavio je u utorak predsednik Udruženja poljoprivrednika "Stig" Nedeljko Savić.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/290922/290922-vest10.html

15. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE: • Poziv poljoprivrednicima da se prijave za subvencije •

Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje rok za prijavu je, takođe, do 15. oktobra, kao i za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje do 15. oktobra.

Rok za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju-po košnici pčela do 15. oktobra.

Isti je rok i za prijavu za podsticaje za podizanje matičnih zasada, kao i za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja do 15. oktobra.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050822/050822-vest13.html

15. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: AKTUELNI PODSTICAJI ZA BILJNU PROIZVODNJU I STOČARSTVO

Premija za mleko - Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno: za treći kvartal (1. jul - 30. septembar tekuće godine) - od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/190122/190122-vest10.html

15. oktobar 2022. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u javnom sektoru: KOMENTAR ODLUKE O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2023. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 77/2022: • Naručioci podatke o nabavkama za 2023. godinu unose u Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki do 15. oktobra 2022. godine; Odlukom nisu obuhvaćena dobra i usluge za koje su na snazi okvirni sporazumi zaključeni prethodne godine •

Naručioci unose podatke o javnim nabavkama, najkasnije do 15. oktobra tekuće godine za narednu godinu, tako da naručioci koji će određena dobra i usluge nabavljati preko UZZPRO u 2023. godini, podatke o tome unose u IS CJN do 15.10.2022. godine.

17. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: RADNE VERZIJE PRAVOSUDNIH ZAKONA: • Advokatska komora Beograda poziva na dostavljanje komentara do 17. oktobra 2022. godine •

Advokatska komora Beograda ovim putem upućuje poziv svim advokatima, članovima Advokatske komore Beograda, da najkasnije do 17.10.2022. godine dostave komentare, predloge i primedbe na izmenu navedenih radnih verzija zakona na e-mail: advokatskakomorabeograda2@gmail.com ili poštom na adresu: ul. Dečanska br. 13 Beograd.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/200922/200922-vest3.html

20. oktobar 2022. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2022. GODINE: • Propisani rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike, OOSO i RFZO - do 20. oktobra 2022. godine •

Propisani rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike, OOSO i RFZO - do 20. oktobra 2022. godine.

21. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: KONKURS ZA BESPOVRATNA SREDSTVA EU NAMENJEN PREDUZETNICIMA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU U DONJEM PODUNAVLJU, ISTOČNOJ SRBIJI I OPŠTINI TOPOLA: • Rok za prijavu 21. oktobar 2022. godine •

Rok za prijavu 21. oktobar 2022. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/220922/220922-vest10.html

25. oktobar 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE RAZLIKE U OTKUPNOJ CENI SUNCOKRETA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2022)

Ova uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku Republike Srbije", odnosno 26. avgusta 2022. godine, a važi 60 dana od dana stupanja na snagu, odnosno do 25. oktobra 2022. godine.

31. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON): • Zahtevi za subvencije elektro i hibridnih vozila do 31. oktobra 2022. godine •

Svi zainteresovani građani i pravna lica, kao i preduzetnici u Srbiji, koji žele da kupe električna ili hibridna vozila mogu da podnesu zahtev za subvenciju Ministarstvu za zaštitu životne sredine do 31. oktobra, a vlada je za ovu pomoć iz budžeta ove godine namenila 15 miliona dinara.

https://paragraflex.rs/dnevne-vesti/140122/140122-vest11.html

31. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA: • Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje od 15. aprila do 31. oktobra tekuće godine •

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje od 15. aprila do 31. oktobra tekuće godine.

https://paragraflex.rs/dnevne-vesti/040322/040322-vest4.html

31. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE: • Popis će biti organizovan od 1. do 31. oktobra 2022. godine •

Novi popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji biće organizovan od 1. do 31. oktobra, a kako najavljuju službenici Republičkog zavoda za statistiku, popis će biti rađen klasično što podrazumeva da popisivači idu od vrata do vrata i intervjuišu građane. Za potrebe ovogodišnjeg popisa biće obučeno oko 18.000 osoba, a javni poziv za popisivače biće raspisan oko 20. jula. Kandidati će se rangirati na osnovu prijava, a uslov je da budu državljani Srbije, punoletni, da imaju najmanje trogodišnju srednju školu, da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi postupak. Obuka će biti obavljena u septembru na oko 600 punktova, nakon čega sledi testiranje svih polaznika.

https://paragraflex.rs/dnevne-vesti/290422/290422-vest7.html

31. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: GRAĐANI SE OD DANAS U POŠTI MOGU PRIJAVITI ZA VAUČERE OD 15 HILJADA DINARA ZA ODMOR U SRBIJI: • I oni su koji su početkom godine dobili vaučer od 5 hiljada dinara moći će da se prijave kako bi dobili razliku od 10 hiljada •

Matić je za RTS objasnila da je rok da se iskoriste vaučeri 31. oktobar, te napominje da je minimum pet noćenja.

https://paragraflex.rs/dnevne-vesti/270622/270622-vest14.html

31. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: RASPISANI KONKURSI ZA UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE I KREDITE

Prijave na konkurs za učenike su od 1. do 30. septembra, a za studente od 3. do 31. oktobra. Oktobarski rok važi i za konkurisanje učenika koji spadaju u kategoriju izuzetno nadarenih.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/010722/010722-vest11.html

31. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: NEZAVISNI ORGANI: ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: • Rok za donošenje odluke o usvajanju plana integriteta i njeno postavljanje u aplikaciju 31. oktobar 2022. godine •

Rok za donošenje odluke o usvajanju plana integriteta i njeno postavljanje u aplikaciju 31. oktobar 2022. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/230822/230822-vest5.html

31. oktobar 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE: • Poziv poljoprivrednicima da se prijave za subvencije •

Rok za prijavu za podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla do 31. oktobra.

Podsticaji za očuvanje biljnih genetičkih resursa do 31. oktobra, kao i podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju do 31. oktobra.

Javni poziv za subvencije za kupovinu vozila otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. oktobra 2022. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050822/050822-vest13.html

31. oktobar 2022. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: UTVRĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE VISINE TAKSI ZA 2023. GODINU: • Rok za donošenje visine taksi je 30. septembar, a za objavljivanje u službenom glasilu 31. oktobar 2022. godine •

Rok za donošenje visine taksi je 30. septembar, a za objavljivanje u službenom glasilu 31. oktobar 2022. godine.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 29.09.2022.


NERADNI DANI 2022. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex