Zastava Bosne i Hercegovine

ROKOVI MAJ 2022.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA MAJ 2022.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021)

Sistem elektronskih faktura može da koristi subjekt javnog sektora i subjekt privatnog sektora po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova, tako da se:

• od 1. maja 2022. godine primenjuje:

- obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora,
- obaveza subjekta javnog sektora da elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost u smislu člana 4. ovog zakona,
- obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, u skladu sa ovim zakonom;

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LICA ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, KAO I OBRASCIMA, SADRŽINI, NAČINU IZDAVANJA I TRAJANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2014, 57/2015 i 115/2020)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020) je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 19. septembra 2020. godine, osim odredaba čl. 3, 5. i 6, koje se primenjuju od 1. maja 2022. godine.

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020 i 32/2021)

Kancelarijsko poslovanje u vezi sa postupcima koji nisu okončani do početka primene ove uredbe nastavlja da se vrši primenom propisa saglasnom kojima je otpočeto, odnosno formiran predmet, a uskladiće se i nastaviti voditi saglasno odredbama ove uredbe - najkasnije u roku od tri meseca od dana početka primene ove uredbe, odnosno do 1. maja 2022. godine.
Početkom primene ove uredbe prestaju da važe Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 80/92, 45/2016 i 98/2016) i Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010 i 42/2017), osim u postupcima koju su započeti, a nisu okončani do njenog početka primene, a najkasnije do 1. maja 2022. godine.

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O IMENOVANJU TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2022)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 19. februara 2022. godine, a primenjuje se od 1. maja 2022. godine.

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU SPROVOĐENJA OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I ISPRAVI O USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2021)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. januara 2022. godine, a primenjuje se od 1. maja 2022. godine.

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ČUVANJA I STAVLJANJA NA UVID ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA VERODOSTOJNOSTI I INTEGRITETA SADRŽINE FAKTURA U PAPIRNOM OBLIKU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022)

Subjekti javnog sektora i subjekti privatnog sektora iz člana 2. Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021 - dalje: Zakon), kao i dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura iz člana 2. Zakona mogu koristiti sistem elektronskih faktura u skladu sa Zakonom i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine.

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU KORIŠĆENJA PODATAKA KOJI SU DOSTUPNI U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022)

Subjekti javnog sektora i subjekti privatnog sektora iz člana 2. Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021 - dalje: Zakon), kao i dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura iz člana 2. Zakona mogu koristiti sistem elektronskih faktura u skladu sa Zakonom i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine. Ovaj pravilnik se primenjuje od 1. maja 2022. godine.

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FAKTURAMA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022)

Subjekt javnog sektora koji ima više nivoa saglasnosti i koji ne poseduje svoj sistem ili deo sistema za upravljanje fakturama može da prima elektronske fakture preko sistema za upravljanje fakturama i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine. Ova uredba se primenjuje od 1. maja 2022. godine.

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014)

Propis na snazi: 01/09/2010 - 01/05/2022

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA UREDBA O NAČINU POSTUPANJA SA ELEKTRONSKIM FAKTURAMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2021 i 2/2022)

Ova pokrajinska uredba se primenjuje od 1. maja 2022. godine.

1. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O ZNAKU USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 22. januara 2022. godine, a primenjuje se od 1. maja 2022. godine.

1. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O FISKALIZACIJI: • Od 1. maja 2022. godine fiskalni račun i za avansne uplate •

Primena Zakona o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 i 96/2021) odložena je do 30. aprila 2022. godine. To znači da obveznici fiskalizacije moraju najkasnije od 1. maja da evidentiraju promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/040422/040422-vest4.html

1. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O FISKALIZACIJI: • Rok za eFiskalizaciju neće biti produžen. Terenske kontrole od 1. maja 2022. godine •

Produžetka roka za eFiskalizaciju neće biti uprkos glasovima koje puštaju u javnost neodgovorni pojedinci, poručio je ministar finansija Siniša Mali i podsetio da svi treba da pređu na novi sistem do 1. maja.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/150422/150422-vest3.html

3. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)

Propis na snazi: 02/02/2022 - 03/05/2022

4. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O PRIVREMENOJ MERI OGRANIČAVANJA CENE GASA I NADOKNADI RAZLIKE U CENI PRIRODNOG GASA NABAVLJENOG IZ UVOZA ILI PROIZVEDENOG U REPUBLICI SRBIJI U SLUČAJU POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)

Propis na snazi: 05/03/2022 - 04/05/2022

4. maj 2022. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBAVEZA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2021. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: • Zakonski rok je 30. april, odnosno 4. maj 2022. godine usled neradnih dana •

Javno društvo treba da usvojeni godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu, objavi na svojoj internet stranici najkasnije četiri meseca od dana završetka poslovne godine, odnosno do 30. aprila 2022. godine, kao i da isti dostavi Komisiji i regulisanom tržištu, ukoliko su njegove hartije od vrednosti uključene u trgovanje.

S obzirom da je rok za dostavljanje usvojenog godišnjeg finansijskog izveštaja, Komisiji i regulisanom tržištu, kraj aprila naredne godine, odnosno do 30. aprila 2022. godine (30. april 2022. godine pada u neradan dan), te je poslednji dan roka za dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja javnog društva koji se sastavlja za kalendarsku 2021. godinu, prvi naredni radni dan odnosno 4.5.2022. godine.

4. maj 2022. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU • Novi (skraćeni) rok za dostavljanje APR-u je 4. maj 2022. godine •

Rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu je najkasnije do 30. aprila 2022. godine, odnosno do 4. maja 2022. godine, imajući u vidu da zakonski rok pada u neradni dan, dok je rok za dostavljanje dokumentacije uz te izveštaje najkasnije do 31. jula 2022. godine, do 1. avgusta 2021. godine imajući u vidu da zakonski rok pada u neradni dan.

4. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ROK ZA PODNOŠENJE PREPISA ARHIVSKE KNJIGE ISTIČE 4. MAJA 2022. GODINE

Obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige za pravna lica koja su stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala određena je Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020), a rok za izvršenje ove obaveze je 30. april.

Kako je u 2022. godini 30. april subota, a javni arhivi subotom i nedeljom ne rade, primenjuje se član 80. Zakona o opštem upravnom postupku("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), kojim je određeno "ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan",

Zbog prvomajskih praznika neradni dani su i ponedeljak i utorak, 2. i 3. maj te je prvi radni dan nakon praznika sreda 4. maj i taj dan je ujedno i poslednji dan za izvršenje obaveze predaje prepisa arhivske knjige.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/270422/270422-vest11.html

5. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: GRADSKI ORGANI: RASPISAN TENDER ZA EVIDENTIRANJE SVIH SPLAVOVA I SOJENICA U BEOGRADU: • Rok za podnošenje ponuda je 5. maj 2022. godine •

Rok za podnošenje ponuda je 5. maj 2022. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/080422/080422-vest13.html

6. maj 2022. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2022. GODINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 50/2022)

Propis na snazi: 06/05/2022 - 31/12/2022

6. maj 2022. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE I DISKONTNE KAMATNE STOPE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2015)

Propis na snazi: 12/09/2015 - 06/05/2022

6. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA, ODNOSNO DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA, KAO I NAČIN SPROVOĐENJA KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2011, 91/2013, 60/2016, 9/2018 i 91/2018 - dr. pravilnik)

Propis na snazi: 08/09/2011 - 06/05/2022

6. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: DRUGI PROCES KONSULTACIJA U POSTUPKU PRIPREME DOPUNE UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU: • Konsultacije traju do 6. maja 2022. godine •

Drugi proces konsultacija o Predlogu dopune Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018) će se sprovesti u periodu do 6. maja 2022. godine, dostavljanjem primedbi, sugestija i komentara elektronskim putem na mejl: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova br. 6, Beograd.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/110422/110422-vest6.html

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE I DISKONTNE KAMATNE STOPE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)

Propis na snazi: 07/05/2022

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBUCI I ISPITU ZA ENERGETSKOG SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)

Propis na snazi: 07/05/2022

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ROKOVIMA, OBIMU I NAČINU SPROVOĐENJA ENERGETSKOG PREGLEDA U SISTEMU ENERGETSKOG MENADŽMENTA, KAO I SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVODA IZ IZVEŠTAJA O SPROVEDENOM ENERGETSKOM PREGLEDU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)

Propis na snazi: 07/05/2022

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KLINIČKOM ISPITIVANJU LEKOVA U HUMANOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)

Propis na snazi: 07/05/2022

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)

Propis na snazi: 07/05/2022 - 31/05/2023

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)

Propis na snazi: 07/05/2022 - 31/05/2023

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019, 55/2020 i 51/2022)

Verzija na snazi: 07/05/2022 - 31/05/2023

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI TERETNO VOZILO ILI SKUP VOZILA KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I O OBRASCIMA POTVRDA O ISPUNJAVANJU OVIH USLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2017 i 51/2022)

Verzija na snazi: 07/05/2022

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015, 71/2017, 44/2018 - dr. zakon, 63/2018, 96/2019, 87/2020, 41/2022 i 51/2022)

Verzija na snazi: 07/05/2022

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR UMETNOST I HUMANIZAM (HUMANISTIČKE NAUKE) ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018, 57/2019 i 51/2022)

Verzija na snazi: 07/05/2022

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019, 64/2019, 17/2020, 21/2020 i 51/2022)

Verzija na snazi: 07/05/2022

7. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU SERTIFIKATA O SPECIJALISTIČKOM ZNANJU IZ OBLASTI ADN I REGISTRU IZDATIH SERTIFIKATA O SPECIJALISTIČKOM ZNANJU IZ OBLASTI ADN ("Sl. glasnik RS", br. 66/2017 i 51/2022)

Verzija na snazi: 07/05/2022

7. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: ROKOVI I PROCEDURE ZA IZBOR NARODNIH POSLANIKA I VLADE RS: • Krajnji rok za raspodelu mandata je 17. april, a Parlament mora da bude konstituisan najkasnije do 7. maja 2022. godine •

Krajnji rok za raspodelu mandata je 17. april, a Parlament mora da bude konstituisan najkasnije do 7. maja.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/070422/070422-vest10.html

8. maj 2022. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" - "Sl. glasnik RS", br. 48/2022: • U periodu od 8. do 15. maja 2022. godine plaća se doplatna poštanska marka "NEDELJA CRVENOG KRSTA" na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa •

Uredbom je precizirano da će u periodu od 8. do 15. maja 2022. godine biti u prometu doplatna marka "Nedelja Crvenog krsta"na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, u ukupnom tiražu od 750.000 komada, u apoenu visine 10 dinara. Način izdavanja poštanske marke regulisaće se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja njenu prodaju.

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015, 10/2016, 11/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 3/2022 i 4/2022)

Verzija na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U GIMNAZIJI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA IZ OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HIDROMETEOROLOGIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA OSTALO - LIČNE USLUGE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022)

Propis na snazi: 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKOG STAJALIŠTA U ULICI SONJE MARINKOVIĆ U SREMSKOJ KAMENICI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2019)

Propis objavljen: 26/11/2019 - važi do 13/05/2022

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU UPISA I VOĐENJU EVIDENCIJA O DRŽAVLJANIMA I OBRASCU UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2022)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 12. aprila 2022. godine, osim odredaba člana 16. st. 1. i 2, koje se primenjuju istekom 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika, odnosno od 13. maja 2022. godine.

Član 16

Radi elektronskog poslovanja, uverenje o državljanstvu Republike Srbije izdaje se i kao elektronski dokument sa podacima iz Obrasca 4.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, uverenje o državljanstvu Republike Srbije kao elektronski dokument sadrži i mašinski čitljivu grafičku oznaku - matični kod, odnosno dvodimenzionalni bar-kod, radi omogućavanja pristupa uverenju u elektronskom obliku putem interneta.

Uverenje o državljanstvu Republike Srbije izdaje se iz jedinstvene evidencije, na način propisan Zakonom, ovim pravilnikom i propisima o matičnim knjigama, a kao elektronski dokument i propisima o elektronskoj upravi, elektronskom dokumentu i uslugama od poverenja.

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015 - dr. pravilnici, 8/2015 - dr. pravilnici, 16/2015 - dr. pravilnici i 21/2015 - dr. pravilnik)

Danom stupanja na snagu Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2022), odnosno 13. maja 2022. godine, prestaju da važe čl. 1, 21, 21a, 22. i 23. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015 - dr. pravilnici, 8/2015 - dr. pravilnici, 16/2015 - dr. pravilnici i 21/2015 - dr. pravilnik), čime on u celosti prestaje da važi.

13. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA UČENIKE LAKO MENTALNO OMETENE U RAZVOJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016, 14/2020, 17/2021 i 4/2022 - dr. pravilnici)

Verzija na snazi: 13/05/2022

14. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA BEZBEDNOST PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 140/2014, 119/2017, 104/2018, 88/2019, 146/2020, 119/2021 i 54/2022)

Verzija na snazi: 14/05/2022

15. maj 2022. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2022. GODINI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

Kvartalni finansijski izveštaji za 2021. godinu se dostavljaju u sledećim rokovima:
• za prvi kvartal 2022. godine (1. januar - 31. mart) najkasnije do 15. maja 2022. godine;
• za drugi kvartal 2022. godine (1. april - 30. jun) najkasnije do 14. avgusta 2022. godine; i
• za treći kvartal 2022. godine (1. jul - 30. septembar) najkasnije do 14. novembra 2022. godine.

15. maj 2022. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" - "Sl. glasnik RS", br. 48/2022: • U periodu od 8. do 15. maja 2022. godine plaća se doplatna poštanska marka "NEDELJA CRVENOG KRSTA" na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa •

Uredbom je precizirano da će u periodu od 8. do 15. maja 2022. godine biti u prometu doplatna marka "Nedelja Crvenog krsta"na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, u ukupnom tiražu od 750.000 komada, u apoenu visine 10 dinara. Način izdavanja poštanske marke regulisaće se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja njenu prodaju.

15. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: DO 15. MAJA 2022. GODINE PRIJAVA ZA ONLAJN PROGRAM PREKVALIFIKACIJE ZA IT

Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu i sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uputio je poziv zaposlenim i nezaposlenim licima širom Srbije da se do 15. maja, prijave na novi onlajn program prekvalifikacije za IT.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/060522/060522-vest9.html

16. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: • 16. maj 2022. godine rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda •

Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje javnim funkcionerima da je rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda 16. maj tekuće godine, s obzirom na to da poslednji dan roka pada u neradni dan.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/100522/100522-vest6.html

16. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: • Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak 16. maj 2022. godine. Neoporezivi iznos dohotka za 2021. godinu iznosi 3.268.224 dinara •

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu podnosi se najkasnije do 16. maja jer je poslednji dan predviđenog zakonskog roka neradan dan - nedelja, 15. maj.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/150422/150422-vest5.html

16. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: • Druga rata poreza na imovinu fizičkih lica za 2022. godinu dospeva na naplatu 16. maja •

Rok za plaćanje poreza na imovinu na nivou cele Srbije ističe 16. maja i ukoliko se ova obaveza ne uplati na vreme država će naplatiti svaki dan kašnjenja.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/120522/120522-vest5.html

17. maj 2022. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "MALJEN" ("Sl. glasnik RS", br. 55/2022)

Propis na snazi: 17/05/2022

20. maj 2022. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV ZA PRIJAVU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA KOJIMA SE REALIZUJE PROGRAM IDENTITETI: • Ukupan budžet iznosi 2.000.000 evra, a vrednost po projektu 150.000 evra •

Rok za dostavljanje predloga je 20. maj 2022. godine do 15 časova.

20. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022)

Verzija na snazi: 20/05/2022

20. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021 i 57/2022)

Verzija na snazi: 20/05/2022

25. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA OD JAVNOG ZNAČAJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA: • Rok za prijavu 25. maj 2022. godine •

Rok za jedinice lokalne samouprave da pošalju prijave na javni poziv je 25. maj 2022.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/130422/130422-vest9.html

30. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU SIROVE KAFE, PROIZVODA OD KAFE, SUROGATA KAFE I SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2012 i 80/2015)

Propis na snazi: 06/06/2012 - 30/05/2022

31. maj 2022. godine

Izvor: propis

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn., 53/2021, 32/2022 - odluka, 46/2022 - odluka i 50/2022 - odluka)

Odlukom o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 50/2022 - dalje: Odluka) se zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, privremeno smanjuju iznosi akciza utvrđeni u skladu sa Zakonom o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 18/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 5/2020 - usklađeni din. izn., 7/2020 - izm. usklađenih din. izn., 78/2020 - izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 - usklađeni din. izn. i 53/2021) na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja.

Odluka je stupila na snagu danom objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 28. aprila 2022. godine, a primenjuje se počev od 29. aprila 2022. godine zaključno sa 31. majem 2022. godine.

31. maj 2022. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2022)

Propis na snazi: 28/04/2022 - 31/05/2022

31. maj 2022. godine

Izvor: propis

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2022, 35/2022, 46/2022 i 50/2022)

Propis na snazi: 11/03/2022 - 31/05/2022

31. maj 2022. godine

Izvor: propis

REŠENJE O ODOBRAVANJU DRUGAČIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA OD RADNOG VREMENA UTVRĐENOG ODLUKOM O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2022)

Propis objavljen: 26/04/2022 - važi do 31/05/2022

31. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DRŽAVNIM ŽIGOVIMA ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2013)

Propis na snazi: 31/01/2013 - 31/05/2022

31. maj 2022. godine

Izvor: propis

PROGRAM MERENJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ZA PERIOD OD JUNA 2021. DO MAJA 2022. GODINE ("Sl. list Grada Sombora", br. 6/2021)

Propis objavljen: 19/05/2021 - važi do 31/05/2022

31. maj 2022. godine

Izvor: propis

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA TOPLANA" VEZANO ZA PROMENU CENE USLUGA GREJANJA ("Sl. list grada Užica", br. 47/2018)

Propis na snazi: 01/01/2019 - 31/05/2022

31. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU SIROVE KAFE, PROIZVODA OD KAFE, ZAMENA ZA KAFU, KAO I SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 7. januara 2021. godine, a primenjuje se od 31. maja 2022. godine, osim člana 35. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

31. maj 2022. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2022)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 31. marta 2022. godine, osim dela kojim su utvrđeni lekovi: VICTOZA (JKL 0341106), OZEMPIC (JKL 0341004, JKL 0341005 i JKL 0341006), FORXIGA (JKL 1341371), JARDIANCE (JKL 1341020 i JKL 1341022), ENTRESTO (JKL 1103774, JKL 1103778 i JKL 1103779), HEMLIBRA (JKL 0069692, JKL, 0069690, JKL 0069691 i JKL 0069693), GARDASIL 9 (JKL 0011804), FASLODEX ◊ (JKL 0039715), MAVIRET (JKL 1328010), EPCLUSA (JKL 1328005), ZEPATIER (JKL 1328444), IMBRUVICA ◊ (JKL 1039343), OPDIVO ◊ (JKL 0039334 i JKL 0039333), ERBITUX ◊ (JKL 0039153), AVASTIN ◊ (JKL 0039401 i JKL 0039400), VECTIBIX ◊ (JKL 0039505), PERJETA ◊ (JKL 0039507), NEXAVAR ◊ (JKL 1039151), INLYTA (JKL 1039256 i JKL 1039258), CABOMETYX (JKL 1039730, JKL 1039731 i JKL 1039732), IBRANCE (JKL 1039103, JKL 1039104 i JKL 1039105), KISQALI (JKL 1039502), ALUNBRIG (JKL 1039300), LYNPARZA (JKL 1039991 i JKL 1039990) i MAYZENT (JKL 1014015, JKL 1014013 i JKL 1014014) koji se primenjuje po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno od 31. maja 2022. godine.

31. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: AKTUELNI PODSTICAJI ZA BILJNU PROIZVODNJU I STOČARSTVO

Ko ispunjava uslove propisane zakonom, kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčela. Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 800 dinara po košnici. Zahtev se podnosi za svaku godinu jedanput godišnje - od 15. aprila do 31. maja tekuće godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Upravi za agrarna plaćanja.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/190122/190122-vest10.html

31. maj 2022. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: U TOKU UPIS DECE U OSNOVNU ŠKOLU PREKO PORTALA EUPRAVA

Svaka osnovna škola je u obavezi da ponudi termine za upis i testiranje u periodu od 1. aprila pa do 31. maja.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/240322/240322-vest8.html

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 26.04.2022.


NERADNI DANI 2022. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex