Zastava Bosne i Hercegovine
Vebinar

Nacionalne kvalifikacije, aktuelna pitanja iz oblasti radnih
odnosa u javnom sektoru i priznavanje stranih školskih isprava

 • nacionalne kvalifikacije i izazovi u primeni
 • priznavanje školskih isprava stečenih u inostranstvu
 • aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa u javnom sektoru
 • zastupanje ustanova od strane provobranilaštva

Datum i vreme održavanja vebinara:

21.10.2022. u 9:50hPrijavite se

Opis vebinara:

Na vebinaru će biti o reči o načinu sticanja kvalifikacija, nivoima i vrstama istih, te Registru kvalifikacija, kao i postupku priznavanja stranih školskih isprava. Pored navedenog, učesnicima vebinara biće prezentovani i odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih u javnom sektoru po osnovu radnog odnosa, kao i sa zakonskom regulativom i praksom vezanom za položaj i ulogu pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika u postupcima pred sudom i drugim državnim organima.


Teme vebinara:

NACIONALNE KVALIFIKACIJE I IZAZOVI U PRIMENI

 • Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije - razlozi za uspostavljanje NOKS-a
 • Odnos pojmova kvalifikacija i zanimanje
 • Nivoi i vrste kvalifikacija
 • Načini sticanja kvalifikacija (formalno i neformalno obrazovanje, informalno učenje)
 • Registar (podregistar NOKS-a) sa primerima
 • Usklađivanje poslovanja
 • Najčešće dileme u praksi

PRIZNAVANJE ŠKOLSKIH ISPRAVA STEČENIH U INOSTRANSTVU

 • Slučajevi u kojima se ne sprovodi postupak priznavanja
 • Douniverzitetsko obrazovanje
 • Univerzitetsko obrazovanje - priznavanje školske isprave radi nastavka obrazovanja i zapošljavanja

AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo
 • Pravo na godišnji odmor
 • Minuli rad
 • Jubilarna nagrada
 • Solidarna pomoć
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

ZASTUPANJE USTANOVA OD STRANE PROVOBRANILAŠTVA

 • Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik
 • Način postupanja i pružanje pravne pomoći zastupanim organima od strane pravobranilaštva

Predavači:

Nataša Ćirić
diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u izradi i primeni propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i primeni propisa kojim se uređuje Nacionalni okvir kvalifikacija

Bojana Jakšić Kovačević
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Na vebinaru će biti reči o načinu sticanja kvalifikacija, nivoima i vrstama istih, te Registru kvalifikacija, kao i postupku priznavanja stranih isprava. Pored navedenog, učesnicima vebinara će biti prezentovani odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih u javnom sektoru po osnovu radnog odnosa, kao i sa zakonskom regulativom i praksom vezanom za položaj i ulogu pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika u postupcima pred sudom i drugim državnim organima.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen direktorima, odnosno rukovodiocima korisnika javnih sredstava, pravnim službama, sekretarima, ovlašćenim licima i drugim zaposlenima u državnim organima, organima pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, ustanovama (javnim službama), javnim preduzećima, advokatima, kao i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


4.900 RSD


NEPRETPLATNIK


7.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o učesniku

Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE