Zastava Bosne i Hercegovine
VEBINAR

Obaveza predaje prepisa Arhivske knjige

Obaveze stvaralaca i imalaca po Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti


30.04.2023. - rok za za predaju prepisa arhivske knjige


Datum i vreme održavanja vebinara:


19. april (sreda) 2023. godine

Početak vebinara od 9:50h


Prijavite se


Opis vebinara:

Vebinar ima za cilj da učesnicima približi obaveze iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti sa posebnim osvrtom na obavezu vođenja i podnošenja prepisa arhivske knjige.


Teme vebinara:

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti:

 • Pojam stvaraoca i imaoca
 • Obaveze stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Lista kategorija arhivske građe i dokumetarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Zaštita arhivske građe u elektronskom obliku
 • Obaveza vođenja i podnošenja prepisa arhivske knjige
 • Razlikovanje arhivske knjige i delovodnika
 • Elektronsko vođenje arhivske knjige
 • Obrazac arhivske knjige
 • Popunjavanje arhivske knjige

Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja ("Sl. glasnik RS", br. 14/2023)

Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)

Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2020 i 32/2021)

Predavači:

Dragana Tošić
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa „Pravo u privredi“

Dr Tatjana Kikić
arhivski savetnik, rukovodilac arhive APR

Milena Popović Subić
arhivski savetnik, Arhiv Vojvodine


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Imaćete priliku da se informišete o obavezama iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, ali i podzakonskih akata od značaja za kancelarijsko poslovanje.

Za odgovore na Vaša pitanja, predvideli smo poseban segment na kraju predavanja.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen pravnicima, zaposlenima u službama ljudskih resursa, računovodstva, ali i svima onima koji u svakodnevnom radu vrše prijem, evidenciju i arhiviranje poslovne dokumentacije, kao i zaposlenima u javnim arhivima.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na povlašćene iznose kotizacija za sve naredne vebinare
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


1.990 RSD


NEPRETPLATNIK


2.990 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o poslovnom subjektu
Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

NAPOMENA: E-mailovi različitih učesnika moraju biti različiti.
Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE