Rubrika Naslov Broj Strana
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 279/280
mart 2023
str. 4
Paragraf intervju Radojkom Marinković,
predsednicom Upravnog suda
br. 279/280
mart 2023
str. 6
Izmene pravosudnih zakona PRIKAZ NOVOG ZAKONA O SUDIJAMA br. 279/280
mart 2023
str. 10
Izmene pravosudnih zakona PRIKAZ NOVOG ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA br. 279/280
mart 2023
str. 15
Izmene pravosudnih zakona PRIKAZ NOVOG ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA br. 279/280
mart 2023
str. 17
Izmene pravosudnih zakona PRIKAZ NOVOG ZAKONA O VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA br. 279/280
mart 2023
str. 22
Ustavno pravo ZAŠTITA PRAVA NA POŠTOVANJE PORODIČNOG ŽIVOTA U USTAVNOSUDSKOJ PRAKSI br. 279/280
mart 2023
str. 30
Ustavno pravo USTAVNOSUDSKE DILEME U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU NA IZVRŠNI POSTUPAK br. 279/280
mart 2023
str. 37
Krivično pravo MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LEČENJE I ČUVANJE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ ČLANA 81. KRIVIČNOG ZAKONIKA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU I SUDSKOJ PRAKSI br. 279/280
mart 2023
str. 46
Specijalno za pravosudne profesije - Javni izvršitelji Odgovori na aktuelna pitanja iz oblasti izvršnog postupka br. 279/280
mart 2023
str. 56
SUDSKA PRAKSA ZNAČAJ DATE SAGLASNOSTI ZA PREDUZETE RADNJE KOD OCENE OSNOVANOSTI ŠTETE br. 279/280
mart 2023
str. 62
SUDSKA PRAKSA STICANJE U BRAČNOJ ZAJEDNICI I NEMOGUĆNOST NOVČANE NAKNADE br. 279/280
mart 2023
str. 63
SUDSKA PRAKSA OVLAŠĆENJE SUDA KOD OCENE PASIVNE LEGITIMACIJE STRANAKA br. 279/280
mart 2023
str. 64
SUDSKA PRAKSA OSNOVANOST ZAHTEVA ZA OPOZIV UGOVORA O POKLONU br. 279/280
mart 2023
str. 65
SUDSKA PRAKSA ODGOVORNOST PRAVNOG LICA ZA ŠTETU ZBOG PROPUŠTANJA br. 279/280
mart 2023
str. 66
SUDSKA PRAKSA OCENA RAZLOGA ZA DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA br. 279/280
mart 2023
str. 68
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 277/278
februar 2023
str. 4
Paragraf intervju Savo Đurđić, član CEPRIS-a, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu u penziji i nekadašnji član Visokog saveta sudstva br. 277/278
februar 2023
str. 6
Izmene pravosudnih zakona PRIKAZ NOVOG ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU br. 277/278
februar 2023
str. 16
Krivično pravo REŠAVANJE AKTUELNOG PROBLEMA NASILJA U PORODICI KRIVIČNO PRAVNOM ZAŠTITOM br. 277/278
februar 2023
str. 30
Krivično pravo NADZOR NAD SPROVOĐENJEM PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE - RAČUNARSKI PROGRAMI (SOFTVER) I BAZE PODATAKA br. 277/278
februar 2023
str. 41
Specijalno za pravosudne profesije - Advokati NEUSTAVNOST ČLANA 19. TAČKA 3) PODTAČKA 1. STATUTA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE br. 277/278
februar 2023
str. 44
SUDSKA PRAKSA TROŠKOVI PREVOZA PUNOMOĆNIKA ADVOKATA KAO NEPOTREBNI TROŠKOVI br. 277/278
februar 2023
str. 50
SUDSKA PRAKSA PRAVO NA UVEĆANJE ZARADE ZA PREKOVREMENI RAD br. 277/278
februar 2023
str. 51
SUDSKA PRAKSA UZIMANJE U OBZIR OLAKŠAVAJUĆIH OKOLNOSTI PRILIKOM IZRICANJA MERE ZA NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE br. 277/278
februar 2023
str. 53
SUDSKA PRAKSA NEPOSTOJANJE UTICAJA SKRAĆENJA RADNOG VREMENA NA PRAVO UTVRĐIVANJA RADNIH MESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM br. 277/278
februar 2023
str. 54
SUDSKA PRAKSA NEOPHODNOST POSTOJANJA SVESTI O NEDOZVOLJENOSTI IZOSTAJANJA SA POSLA br. 277/278
februar 2023
str. 57
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 271/272
novembar 2022
str. 4
Paragraf intervju Lazar Lazovi, Udruženje sudija i tužilaca Srbije br. 271/272
novembar 2022
str. 6
Sa lica mesta ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU "NOVI PRAVOSUDNI ZAKONI U INTERESU SVIH GRAĐANA - IZAZOVI I REŠENJA" br. 271/272
novembar 2022
str. 12
Iz izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama za 2022 IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU SRBIJE U EVROINTEGRACIJAMA ZA 2022 br. 271/272
novembar 2022
str. 16
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PORESKA UTAJA IZ ČLANA 225. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SRPSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU I SUDSKOJ PRAKSI br. 271/272
novembar 2022
str. 40
Parnični postupak TROŠKOVI OBRAĆANJA OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU PRE PODNOŠENJA TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI br. 271/272
novembar 2022
str. 48
Parnični postupak PRAVA I OBAVEZE GRAĐANA KOJI SU POZVANI DA SVEDOČE U PARNIČNOM POSTUPKU br. 271/272
novembar 2022
str. 51
Porodično pravo PRAVO STANOVANJA (HABITATIO) br. 271/272
novembar 2022
str. 56
Porodično pravo IZDRŽAVANJE I PRAVO NA NAKNADU (REGRES) ZA FAKTIČKI DATO IZDRŽAVANJE br. 271/272
novembar 2022
str. 58
Specijalno za pravosudne profesije - Advokati PRIMEDBE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE NA RADNE VERZIJE SUDSKIH ZAKONA br. 271/272
novembar 2022
str. 62
Sudska praksa  ISTOVREMENO OPOZIVANJE DVEJU USLOVNIH OSUDA PREMA ISTOM OKRIVLJENOM br. 271/272
novembar 2022
str. 66
Sudska praksa  ZAMENA "KUĆNOG ZATVORA" U IZDRŽAVANJE OSTATKA KAZNE ZATVORA U ZAVODSKIM USLOVIMA br. 271/272
novembar 2022
str. 67
Sudska praksa  POSTOJANJE DNK TRAGOVA OKRIVLJENOG U VOZILU ZATEČENOM NA MESTU IZVRŠENJA DELA br. 271/272
novembar 2022
str. 69
Sudska praksa  OKOLNOST DA SE OKRIVLJENI NALAZI U PRITVORU U STRANOJ DRŽAVI KAO RAZLOG ZA ODREĐIVANJE PRITVORA br. 271/272
novembar 2022
str. 70
Sudska praksa  OCENA PRIMENE NAČELA NE BIS IN IDEM KADA JE POVODOM ISTOG DOGAĐAJA KAO U KRIVIČNOM POSTUPKU VEĆ PRAVNOSNAŽNO ZAVRŠEN PREKRŠAJNI POSTUPAK br. 271/272
novembar 2022
str. 71
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 269/270
oktobar 2022
str. 4
Paragraf intervju Vladimir Vinš

pomoćnik ministarke pravde
br. 269/270
oktobar 2022
str. 6
Sa lica mesta U BEOGRADU ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU IZMENA SETA PRAVOSUDNIH ZAKONA br. 269/270
oktobar 2022
str. 10
Izveštaj o stanju u pravosuđu IZ IZVEŠTAJA O PRAĆENJU STANJA U PRAVOSUĐU ZA 2021. GODINU br. 269/270
oktobar 2022
str. 14
Prekršajni postupak DRUGOSTEPENI PREKRŠAJNI POSTUPAK PO ŽALBI NA ODLUKU O TROŠKOVIMA POSTUPKA br. 269/270
oktobar 2022
str. 26
Krivično pravo KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE IZ ČLANA 228A KRIVIČNOG ZAKONIKA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU I SUDSKOJ PRAKSI br. 269/270
oktobar 2022
str. 32
Parnični postupak POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA br. 269/270
oktobar 2022
str. 40
Svojinsko pravo DRŽAVINA br. 269/270
oktobar 2022
str. 44
Obligaciono pravo PREDUGOVOR KAO NAČIN POSTIZANJA SAGLASNOSTI VOLJA br. 269/270
oktobar 2022
str. 48
Specijalno za pravosudne profesije - Javni beležnici PREDSTAVLJANJe REZULTATA RADA JAVNIH BELEŽNIKA U PRETHODNIH OSAM GODINA br. 269/270
oktobar 2022
str. 54
Sudska praksa PREGLED VOZILA KAO MERA ZA OTKRIVANJE I OBEZBEĐENJE TRAGOVA I PREDMETA KRIVIČNOG DELA br. 269/270
oktobar 2022
str. 58
Sudska praksa ODNOS IZMEĐU KRIVIČNIH DELA PREVARA U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI I PREVARA br. 269/270
oktobar 2022
str. 60
Sudska praksa IZRICANJE KRIVIČNE SANKCIJE ZA KRIVIČNA DELA IZVRŠENA IZ KORISTOLJUBLJA br. 269/270
oktobar 2022
str. 61
Sudska praksa POMAGANJE PRI IZVRŠENJU KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJENA TRGOVINA br. 269/270
oktobar 2022
str. 62
Sudska praksa ODUZIMANJE JEMSTVA I ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA br. 269/270
oktobar 2022
str. 63
Sudska praksa IZDVAJANJE ZAPISNIKA SA OBAVEŠTENJIMA KOJA JE DAO OSUMNJIČENI U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU br. 269/270
oktobar 2022
str. 64
Sudska praksa RASKID UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI br. 269/270
oktobar 2022
str. 65
Sudska praksa RASKID UGOVORA O ZAKUPU ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI - POREMEĆAJ U POSLOVANJU IZAZVAN KOVID KRIZOM br. 269/270
oktobar 2022
str. 66
Sudska praksa TROŠKOVI U POSTUPKU PUŠTANJA NA USLOVNI OTPUST br. 269/270
oktobar 2022
str. 67
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 267/268 septembar 2022 str. 4
Paragraf intervju prof. dr Stevan Lilić br. 267/268 septembar 2022 str. 6
Izveštaj o stanju u pravosuđu IZ IZVEŠTAJA O PRAĆENJU STANJA U PRAVOSUĐU ZA 2021. GODINU br. 267/268 septembar 2022 str. 11
Vanparnični postupak ZAKONSKA I SUDSKA REHABILITACIJA GRAĐANA LIŠENIH ŽIVOTA, SLOBODE ILI DRUGIH PRAVA IZ POLITIČKIH, VERSKIH, NACIONALNIH ILI IDEOLOŠKIH RAZLOGA br. 267/268 septembar 2022 str. 35
Krivično pravo MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA IZ ČLANA 83. KRIVIČNOG ZAKONIKA KAO KRIVIČNA SANKCIJA U SUDSKOJ PRAKSI br. 267/268 septembar 2022 str. 43
Krivično pravo TAJNI NADZOR KOMUNIKACIJE br. 267/268 septembar 2022 str. 50
Krivično pravo KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA IZ ČLANA 227. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SRPSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU I SUDSKOJ PRAKSI  br. 267/268 septembar 2022 str. 54
Parnični postupak PUNOMOĆJE U SKLADU SA ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU, ZAKONOM O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I PORODIČNIM ZAKONOM br. 267/268 septembar 2022 str. 69
Parnični postupak POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI br. 267/268 septembar 2022 str. 72
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - Advokati Odgovori na aktuelna pitanja iz oblasti advokature br. 267/268 septembar 2022 str. 77
Sudska praksa DOZVOLJENOST PROMETA PRAVA DRŽAVINE NA OBJEKTU BEZ ODOBRENJA ZA GRADNJU br. 267/268 septembar 2022 str. 87
Sudska praksa OVLAŠĆENJA SUDA KOD ODLUKE O POVERI DETETA br. 267/268 septembar 2022 str. 89
Sudska praksa OSNOV ŠTETE POVODOM RADOVA NA ZEMLJIŠTU br. 267/268 septembar 2022 str. 90
Sudska praksa NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA NA FUDBALSKOM IGRALIŠTU br. 267/268 septembar 2022 str. 91
Sudska praksa ISPUNJENJE USLOVA ZA KONSTITUISANJE PRAVA SLUŽBENOSTI br. 267/268 septembar 2022 str. 93
Sudska praksa ZNAČAJ PREDISTRAŽNOG POSTUPKA U VEZI SA POVREDOM PRAVA NA ŽIVOT br. 267/268 septembar 2022 str. 94
Sudska praksa NEMOGUĆNOST NEPOSREDNE PRIMENE MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA br. 267/268 septembar 2022 str. 96
Sudska praksa NEPOSTOJANJE USLOVA ZA OPOZIV UGOVORA O POKLONU br. 267/268 septembar 2022 str. 99
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 265/266 avgust 2022 str. 4
Paragraf intervju Duško Milenković,
v.f. predsednika
Apelacionog suda u Beogradu
br. 265/266 avgust 2022 str. 6
Izveštaj o stanju u pravosuđu IZ IZVEŠTAJA O PRAĆENJU STANJA U PRAVOSUĐU ZA 2021. GODINU br. 265/266 avgust 2022 str. 11
Porodično pravo (NE)MOGUĆNOST DA SE U PORODIČNOM SPORU UTVRDI ILI ODREDI PREKID POSTUPKA br. 265/266 avgust 2022 str. 21
Krivično pravo KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO IZNOŠENJE I UNOŠENJE KULTURNOG DOBRA br. 265/266 avgust 2022 str. 27
Krivično pravo LICA OVLAŠĆENA ZA ULAGANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI I PITANJE DELOTVORNOSTI OVOG PRAVNOG SREDSTVA br. 265/266 avgust 2022 str. 34
Krivično pravo KRIMINALNA DELATNOST KOD KRIVIČNOG DELA PRANJE NOVCA br. 265/266 avgust 2022 str. 36
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PREVARA U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI IZ ČLANA 223. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SRPSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU I SUDSKOJ PRAKSI br. 265/266 avgust 2022 str. 40
Parnični postupak VREDNOST PREDMETA SPORA U PARNIČNOM POSTUPKU br. 265/266 avgust 2022 str. 49
Upravni postupak KOMENTAR UREDBE O VOĐENJU, FUNKCIONISANJU I UTVRĐIVANJU PODATAKA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA - “Sl. glasnik RS”, br. 84/2022 br. 265/266 avgust 2022 str. 57
Prekršajno pravo SADRŽINA PUNOMOĆJA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 265/266 avgust 2022 str. 67
Specijalno za pravosudne profesije - Advokati PRIVREMENE IZMENE PRAVILA POSTUPANJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA br. 265/266 avgust 2022 str. 73
Sudska praksa UTVĐIVANJE POLOVINE RASPONA PROPISANE KAZNE KOD VIŠESTRUKOG POVRATA br. 265/266 avgust 2022 str. 77
Sudska praksa UTICAJ STANJA PRIVREMENE DUŠEVNE POREMEĆENOSTI NA URAČUNLJIVOST OКRIVLJENOG br. 265/266 avgust 2022 str. 78
Sudska praksa OCENA SUDA PRILIKOM PREISPITIVANJA PRITVORA DA LI SE ISTA SVRHA MOŽE POSTIĆI BLAŽOM MEROM br. 265/266 avgust 2022 str. 80
Sudska praksa OBUSTAVA PRIMENE MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA br. 265/266 avgust 2022 str. 81
Sudska praksa SUKOB NADLEŽNOSTI IZMEĐU REDOVNOG SUDA I POSEBNOG ODELJENJA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE ZA KRIVIČNO DELO KOJE NIJE U NADLEŽNOSTI POSEBNOG ODELJENJA ALI JE IZVRŠENO U VEZI SA KRIVIČNIM DELOM IZ NJEGOVE NADLEŽNOSTI br. 265/266 avgust 2022 str. 82
Sudska praksa POVERAVANJE VEŠTAČENJA POJEDINCU ILI KOMISIJI VEŠTAKA PREMA KRITERIJUMU “SLOŽENOSTI VEŠTAČENJA” br. 265/266 avgust 2022 str. 84
Sudska praksa OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST KOD ODMERAVANJA KAZNE KADA PREVAZILAZE MERU POTREBNU ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA br. 265/266 avgust 2022 str. 85
Sudska praksa NEMOGUĆNOST ZASNIVANJA SUDSKE ODLUKE NA SLUŽBENOJ BELEŠCI SA IZJAVOM OKRIVLJENE br. 265/266 avgust 2022 str. 86
Sudska praksa SABIRANJE RAZLIČITIH DOPRINOSA KOD KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA br. 265/266 avgust 2022 str. 87
Sudska praksa PROIZVODNJA OPOJNE DROGE KADA JE OKRIVLJENI PREDUZEO SAMO POJEDINE RADNJE KOJE NISU REZULTIRALE FINALNIM PROIZVODOM br. 265/266 avgust 2022 str. 89
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 261/262 jun 2022 str. 4
Paragraf intervju Olivera Ristanović,
predsednica Prekršajnog suda u Beogradu
br. 261/262 jun 2022 str. 6
Izveštaj o stanju u pravosuđu IZ IZVEŠTAJA O PRAĆENJU STANJA U PRAVOSUĐU ZA 2021. GODINU br. 261/262 jun 2022 str. 13
Svojinsko pravo PRAVO STRANACA DA STIČU NEPOKRETNOSTI U REPUBLICI SRBIJI br. 261/262 jun 2022 str. 31
Krivično pravo KUĆNI ZATVOR br. 261/262 jun 2022 str. 37
Krivično pravo KRIVIČNA DELA PROTIVPRAVNO ZAUZIMANJE ZEMLJIŠTA I PROTIVPRAVNO USELJENJE br. 261/262 jun 2022 str. 43
Krivično pravo KRIVIČNO DELO OŠTEĆENJE TUĐIH PRAVA br. 261/262 jun 2022 str. 51
Krivično pravo MERA BEZBEDNOSTI ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM IZ ČLANA 86. KZ KAO KRIVIČNA SANKCIJA br. 261/262 jun 2022 str. 58
Prekršajno pravo PRIMENA ČLANA 48. STAV 1. TAČKA 7) ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI br. 261/262 jun 2022 str. 71
POSTUPAK PRED ESLJP PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I DRUGA PRAVA I NAČELA IZ EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA br. 261/262 jun 2022 str. 77
Sudska praksa DVOSTRUKA KAŽNJIVOST U POSTUPKU IZVRŠENJA STRANE KRIVIČNE PRESUDE br. 261/262 jun 2022 str. 83
Sudska praksa ZAKONITOST DOKAZA ČIJE IZVOĐENJE NIJE PREDLOŽENO NA PRIPREMNOM ROČIŠTU br. 261/262 jun 2022 str. 85
Sudska praksa ODNOS IZREČENE VASPITNE MERE I SUDSKE REHABILITACIJE PO KASNIJIM OSUDAMA br. 261/262 jun 2022 str. 86
Sudska praksa NEMOGUĆNOST UTVRĐIVANJA NOVOG ČINJENIČNOG STANJA U SEDNICI VEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA br. 261/262 jun 2022 str. 87
Sudska praksa NEOPRAVDAN RAZLOG ZA PROPUŠTANJE ROČIŠTA br. 261/262 jun 2022 str. 88
Sudska praksa IZLIŠNOST NAVOĐENJA U IZRECI PRESUDE FORMULACIJE “POD PRETNJOM IZVRŠENJA” br. 261/262 jun 2022 str. 90
Sudska praksa GARAŽA KAO POSEBAN OBJEKAT br. 261/262 jun 2022 str. 91
Sudska praksa PRITVOR ZBOG OPASNOSTI OD PONAVLJANJA DELA br. 261/262 jun 2022 str. 92
Sudska praksa NEPOSTOJANJE POVREDA PRAVA NA ODBRANU ZBOG NEADEKVATNIH USLOVA U PRITVORU ZA PRIPREMU ODBRANE br. 261/262 jun 2022 str. 94
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 259/260 maj 2022 str. 4
Paragraf intervju Srbislav Cvejić,
predsednik Javnobeležničke komore Srbije
br. 259/260 maj 2022 str. 6
Izveštaj o stanju u pravosuđu IZ IZVEŠTAJA O PRAĆENJU STANJA U PRAVOSUĐU ZA 2021. GODINU br. 259/260 maj 2022 str. 13
Obligaciono pravo ZELENAŠTVO br. 259/260 maj 2022 str. 31
Krivično pravo SLUČAJEVI U KOJIMA PREVOZNO SREDSTVO MOŽE DA BUDE PREDMET MERE BEZBEDNOSTI ODUZIMANJE PREDMETA IZ ČLANA 87. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 259/260 maj 2022 str. 41
Krivično pravo ZNAČAJ DIGITALIZACIJE U KRIVIČNOM PRAVU br. 259/260 maj 2022 str. 47
Krivično pravo PRAVNO PITANJE I SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKO PITANJE U SUDSKOJ PRAKSI br. 259/260 maj 2022 str. 51
Prekršajni postupak NEUSTAVNOST ODREDBE ČLANA 281. STAV 3. ZAKONA O PREKRŠAJIMA br. 259/260 maj 2022 str. 59
Specijalno za pravosudne profesije - Sudije SANKCIONISANJE UVREDA SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU br. 259/260 maj 2022 str. 63
Sudska praksa NEPOSTOJANJE USLOVA ZA PREKID POSTUPKA U SPORU RADI DUGA PO OSNOVU NEOVLAŠĆENE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE br. 259/260 maj 2022 str. 73
Sudska praksa KRIVIČNO DELO UVREDA br. 259/260 maj 2022 str. 75
Sudska praksa NEPOSTOJANJE PRAVA ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA NA ISPLATU NAKNADE ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRES ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA br. 259/260 maj 2022 str. 76
Sudska praksa TROŠKOVI VANPARNIČNOG POSTUPKA DEOBE U SLUČAJU KADA FIZIČKA DEOBA NIJE MOGUĆA br. 259/260 maj 2022 str. 78
Sudska praksa NEMOGUĆNOST ODBACIVANJA TUŽBE RADI PONIŠTAJA REŠENJA DIREKTORA ŠKOLE br. 259/260 maj 2022 str. 79
Sudska praksa ZAŠTITA OD EPIDEMIJE I PRIMENA BLANKETNOG PROPISA br. 259/260 maj 2022 str. 80
Sudska praksa PRAVO STANOVANJA MALOLETNOG DETETA I RODITELJA KOME JE POVERENO br. 259/260 maj 2022 str. 81
Sudska praksa OSNOV NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZA STRAH br. 259/260 maj 2022 str. 82
Sudska praksa NAKNADA ŠTETE ZBOG UMANJENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI br. 259/260 maj 2022 str. 83
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 257/258 april 2022 str. 4
Paragraf intervju Dragana Boljević,
sudija Apelacionog suda u Beogradu
br. 257/258 april 2022 str. 6
Ustavno pravo AKT O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE br. 257/258 april 2022 str. 13
Izveštaj o stanju u pravosuđu IZ IZVEŠTAJA O PRAĆENJU STANJA U PRAVOSUĐU ZA 2021. GODINU br. 257/258 april 2022 str. 19
Upravni postupak PRAVA STRANAKA U SLUČAJU ĆUTANJA UPRAVE br. 257/258 april 2022 str. 35
Upravni postupak KOMENTAR PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNE PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, ODNOSNO GRAĐENJA OBJEKATA, ZA OBJEKTE ZA KOJE GRAĐEVINSKU DOZVOLU IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE - “Sl. glasnik RS”, br. 41/2022 br. 257/258 april 2022 str. 39
Krivično pravo KRIVIČNO DELO ZAGAĐENJE ŽIVOTNE SREDINE IZ ČLANA 260. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SRPSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU br. 257/258 april 2022 str. 45
Krivično pravo KRIVIČNO DELO ZELENAŠTVO br. 257/258 april 2022 str. 51
Prekršajni postupak ZAKONITOST SNIMANJA I FOTOGRAFISANJA KAO DOKAZNE RADNJE U POSTUPKU br. 257/258 april 2022 str. 61
Specijalno za pravosudne profesije - Advokati PREPORUKE I OBAVEŠTENJA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ADVOKATIMA I ADVOKATSKIM PRIPRAVNICIMA br. 257/258 april 2022 str. 69
Sudska praksa TROŠKOVI PREVOZA PUNOMOĆNIKA ZA PRISTUP NA ROČIŠTE br. 257/258 april 2022 str. 73
Sudska praksa ODGOVORNOST JAVNOG PREDUZEĆA KOJE ODRŽAVA JAVNI PUT ZA NAKNADU ŠTETE NASTALU USLED IZLASKA DIVLJAČI NA AUTOPUT br. 257/258 april 2022 str. 74
Sudska praksa PROCESNOPRAVNI ASPEKT PRAVA NA ŽIVOT br. 257/258 april 2022 str. 76
Sudska praksa PRAVO NA POVERLJIV RAZGOVOR U POLICIJI br. 257/258 april 2022 str. 79
Sudska praksa KORIŠĆENJE, KAO ZAKONITOG DOKAZA, PODATAKA IZ TELEFONA KOJI JE VLASNIŠTVO SVEDOKA KOJI SE KORISTIO ZAKONSKIM PRAVOM DA NE SVEDOČI br. 257/258 april 2022 str. 80
Sudska praksa NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ZA STARU DEVIZNU ŠTEDNJU KOJA JE KONVERTOVANA U DRUGO PRAVO br. 257/258 april 2022 str. 81
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 255/256 mart 2022 str. 4
Paragraf intervju Vladimir Beljanski,
predsednik Advokatske komore Vojvodine
br. 255/256 mart 2022 str. 6
COVID mere PRIKAZ NOVE UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - “Sl. glasnik RS”, br. 33/2022 br. 255/256 mart 2022 str. 11
Parnični postupak PODNOŠENJE I POVLAČENJE TUŽBE I ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTEVA U PARNIČNOM POSTUPKU br. 255/256 mart 2022 str. 19
Parnični postupak TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA br. 255/256 mart 2022 str. 21
Parnični postupak NOVČANO OBEŠTEĆENJE PREMA ZAKONU O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU br. 255/256 mart 2022 str. 27
Krivično pravo MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANJE PREDMETA IZ ČLANA 87. KRIVIČNOG ZAKONIKA KAO KRIVIČNA SANKCIJA br. 255/256 mart 2022 str. 33
Prekršajni postupak NADZOR I KONTROLA NAD PRIMENOM ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI br. 255/256 mart 2022 str. 49
Prekršajni postupak ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI INSPEKCIJSKOG NADZORA br. 255/256 mart 2022 str. 56
Specijalno za pravosudne profesije - Javni beležnici ODGOVORI JAVNIH BELEŽNIKA NA PITANJA GRAĐANA br. 255/256 mart 2022 str. 67
Sudska praksa PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA br. 255/256 mart 2022 str. 77
Sudska praksa PRAVNA ZABLUDA KAO OSNOV ISKLJUČENJA POSTOJANJA KRIVIČNOG DELA PO OSNOVU KRIVICE br. 255/256 mart 2022 str. 78
Sudska praksa ODNOS IZMEĐU KRIVIČNIH DELA UČESTVOVANJE U TUČI I TEŠKA TELESNA POVREDA br. 255/256 mart 2022 str. 80
Sudska praksa ISKAZ OKRIVLJENOG PRED NADLEŽNIM ORGANOM STRANE DRŽAVE KAO DOKAZ U POSTUPKU PRED DOMAĆIM SUDOM br. 255/256 mart 2022 str. 81
Sudska praksa DOSTAVLJANJE PRESUDE UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA KAO RADNJA KOJA PREKIDA ZASTARELOST IZVRŠENJA KRIVIČNE SANKCIJE br. 255/256 mart 2022 str. 82
Sudska praksa UVEĆANJE ADVOKATSKE NAKNADE U PARNICI ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UGOVORNE ODREDBE I VRAĆANJE DATOG PO NIŠTAVOJ ODREDBI br. 255/256 mart 2022 str. 83
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 253/254 februar 2022 str. 4
Paragraf intervju Borko Drašković,

direktor Republičkog geodetskog zavoda
br. 253/254 februar 2022 str. 6
PARNIČNI POSTUPAK NAPLATA SUDSKE TAKSE br. 253/254 februar 2022 str. 13
Porodično pravo POSTUPAK POKRETANJA OSTAVINSKE RASPRAVE br. 253/254 februar 2022 str. 21
KRIVIČNO pravo IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA IZ ČLANA 45. ST. 3, 4. I 5. KRIVIČNOG ZAKONIKA (“KUĆNI ZATVOR”) U PRAVNOM SISTEMU SRBIJE br. 253/254 februar 2022 str. 27
KRIVIČNO pravo USLOVNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM IZ ČL. 71. DO 76. KRIVIČNOG ZAKONIKA U PRAKSI PRAVNOG SISTEMA SRBIJE br. 253/254 februar 2022 str. 37
KRIVIČNO pravo UPUĆIVANJE NA PARNICU ZA OSTVARENJE IMOVINSKO PRAVNOG ZAHTEVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PITANJE PASIVNE LEGITIMACIJE U SLUČAJU IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA NESAVESNO PRUŽANJE LEKARSKE POMOĆI IZ ČLANA 251. STAV 3. U VEZI ČLANA 259. STAV 3. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 253/254 februar 2022 str. 43
PREKRŠAJNI POSTUPAK NASILNIČKA VOŽNJA br. 253/254 februar 2022 str. 49
POSTUPAK PRED ESLJP ROK OD ČETIRI MESECA ZA PODNOŠENJE PREDSTAVKI EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA br. 253/254 februar 2022 str. 57
Specijalno za pravosudne profesije - Javni beležnici ODGOVORI JAVNIH BELEŽNIKA NA PITANJA GRAĐANA br. 253/254 februar 2022 str. 61
Sudska praksa URAČUNAVANJE VREMENA POTREBNOG ZA SAVESNI ODRŽAJ br. 253/254 februar 2022 str. 69
Sudska praksa PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA STVARI br. 253/254 februar 2022 str. 70
Sudska praksa NEPOSTOJANJE NEPRAVILNOG I NEZAKONITOG RADA SUDIJE br. 253/254 februar 2022 str. 71
Sudska praksa PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA U VISINI PLAĆENE ADVOKATSKE UPISNINE RADI OBAVLJANJA ADVOKATSKE DELATNOSTI br. 253/254 februar 2022 str. 72
Sudska praksa ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NAKNADU ŠTETE ZAPOSLENOM ZBOG POVREDE NA RADU br. 253/254 februar 2022 str. 74
Sudska praksa POSLEDICE ZAKLJUČENJA PRAVNOG POSLA OD STRANE SUVLASNIKA KOJI PRELAZI OKVIR REDOVNOG UPRAVLJANJA br. 253/254 februar 2022 str. 75
Sudska praksa ZABRANA IZMENE PRAVNE OCENE KRIVIČNIH DELA U PONOVLJENOM POSTUPKU NA ŠTETU OKRIVLJENOG br. 253/254 februar 2022 str. 76
Sudska praksa UTVRĐIVANJE VREDNOSTI UKRADENIH STVARI U EVRIMA U IZRECI PRESUDE br. 253/254 februar 2022 str. 77
Sudska praksa OŠTEĆENJA OPREME ZA ELEKTRONSKI NADZOR I UTVRĐIVANJE VREMENSKOG TRAJANJA SAMOVOLJNOG NAPUŠTANJA PROSTORIJA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE br. 253/254 februar 2022 str. 78
Sudska praksa NEPOSTOJANJE PRIVIDNOG IDEALNOG STICAJA PO OSNOVU INKLUZIJE br. 253/254 februar 2022 str. 79
Sudska praksa NEMOGUĆNOST ISPITIVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA OKOLNOSTI NJIHOVIH OPERATIVNIH SAZNANJA br. 253/254 februar 2022 str. 80
Paragraf vesti paragraf vesti br. 251/252 januar 2022 str. 4
Paragraf intervju Radovan Lazić,

zamenik javnog tužioca, bivši član Državnog veća tužilaca i Predsednik UO Udruženja tužilaca Srbije
br. 251/252 januar 2022 str. 6
Ustavno pravo POUČNOST IZDVOJENIH MIŠLJENJA U PRAKSI USTAVNOG SUDA br. 251/252 januar 2022 str. 11
Postupci pred ESLJP MEHANIZMI ZA POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI RADA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA SA OSVRTOM NA PROTOKOL BROJ 16 br. 251/252 januar 2022 str. 15
Porodično pravo SPREČAVANJE NASILJA U PORODICI br. 251/252 januar 2022 str. 23
Krivično pravo PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA ZAVRŠENOG PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM IZ ČLANA 473. STAV 1. TAČKA 3) ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 251/252 januar 2022 str. 31
Krivično pravo PRAVA LICA KOJA SU NEOSNOVANO LIŠENA SLOBODE ILI NEOSNOVANO OSUĐENA br. 251/252 januar 2022 str. 40
Krivično pravo KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA POVERENJA br. 251/252 januar 2022 str. 44
Obligaciono pravo PRAVO NA POVRAĆAJ KAPARE U SLUČAJU NEZAKLJUČENJA UGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI br. 251/252 januar 2022 str. 53
Specijalno za pravosudne profesije - Javni beležnici ODGOVORI JAVNIH BELEŽNIKA NA PITANJA GRAĐANA br. 251/252 januar 2022 str. 59
Sudska praksa GUBITAK PRAVA IZ OSIGURANJA U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE PROUZROKOVANE KRIVICOM VOZAČA SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM br. 251/252 januar 2022 str. 69
Sudska praksa SVOJSTVO SLUŽBENOG LICA ZAPOSLENOG U ŠUMSKOM GAZDINSTVU NA RADNOM MESTU ČUVARA ŠUMA br. 251/252 januar 2022 str. 71
Sudska praksa OMOGUĆAVANJE UŽIVANJA OPOJNE DROGE MARIHUANE KAO DELO MALOG ZNAČAJA br. 251/252 januar 2022 str. 72
Sudska praksa NUĐENJE NA PRODAJU KAO RADNJA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA br. 251/252 januar 2022 str. 74
Sudska praksa BLAGOVREMENOST PRIVATNE KRIVIČNE TUŽBE KADA JE PRIVATNA TUŽILJA PODNELA KRIVIČNU PRIJAVU PO KOJOJ JAVNI TUŽILAC NIJE POSTUPIO NALAZEĆI DA SE RADI O KRIVIČNOM DELU KOJE SE GONI PO PRIVATNOJ TUŽBI br. 251/252 januar 2022 str. 75
Paragraf vesti paragraf vesti br. 249/250 decembar 2021 str. 4
Paragraf intervju dr Miodrag Jovanović,
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
br. 249/250 decembar 2021 str. 6
Ustavno pravo NA KORAK OD PROMENE USTAVA U DELU O PRAVOSUĐU br. 249/250 decembar 2021 str. 11
Ustavno pravo ZAKON O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI - “Sl. glasnik RS”, br. 111/2021 i 119/2021 br. 249/250 decembar 2021 str. 14
Upravni postupak NAČIN PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - “Sl. glasnik RS”, br. 69/2021 i 116/2021 br. 249/250 decembar 2021 str. 23
Porodično pravo PRAVO DETETA DA ZNA KO SU MU RODITELJI br. 249/250 decembar 2021 str. 31
Krivično pravo UCENЈIVANЈE br. 249/250 decembar 2021 str. 39
Krivično pravo IZVRŠENJE RADI NAPLATE TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA KOJI SE NAPLAĆUJU U KORIST BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE br. 249/250 decembar 2021 str. 44
Krivično pravo PRAVNI STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODGOVORI NA SPORNA PITANJA APELACIONIH SUDOVA I VKS br. 249/250 decembar 2021 str. 47
Specijalno za pravosudne profesije ODGOVORI JAVNIH BELEŽNIKA NA PITANJA GRAĐANA br. 249/250 decembar 2021 str. 53
Sudska praksa UMIŠLJAJ KOD KVALIFIKOVANOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA br. 249/250 decembar 2021 str. 65
Sudska praksa PREKORAČENJE OPTUŽBE KOD KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA br. 249/250 decembar 2021 str. 67
Sudska praksa PRAVNI KONTINUITET IZMEĐU KRIVIČNOG DELA IZDAVANJE ČEKA I KORIŠĆENJE PLATNIH KARTICA BEZ POKRIĆA I KRIVIČNOG DELA PREVARA U OBAVLJANJU PRIVREDNOG POSLOVANJA br. 249/250 decembar 2021 str. 69
Sudska praksa PRAVNA KVALIFIKACIJA DELA KADA JE OKRIVLJENI OSTVARIO DVE ALTERNATIVNO PROPISANE KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI KOJE KRAĐU ČINE TEŠKOM KRAĐOM br. 249/250 decembar 2021 str. 71
Sudska praksa PRAVNA KVALIFIKACIJA DELA KADA JE OKRIVLJENI IŠAO ZA TIM DA OŠTEĆENOG LIŠI ŽIVOTA ALI GA JE HICEM IZ PIŠTOLJA POGODIO U DEO TELA KOJI SE NE SMATRA VITALNIM I NANEO MU SAMO LAKU TELESNU POVREDU br. 249/250 decembar 2021 str. 72
Sudska praksa PRIGOVOR PRIREĐIVAČA POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA O PROPISANOM MAKSIMALNOM DOBITKU U JEDNOJ IGRI br. 249/250 decembar 2021 str. 73
Paragraf vesti paragraf vesti br. 247/248 novembar 2021 str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju - adv. Momčilom Bulatovićem,
predsednikom Advokatske komore Beograd
br. 247/248 novembar 2021 str. 6
Upravni postupak OZAKONJENJE OBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI br. 247/248 novembar 2021 str. 11
Posebni upravni postupak - Postupak inspekcijskog nadzora MERE KOJE SLUŽBENA LICA IZRIČU I PREDUZIMAJU br. 247/248 novembar 2021 str. 17
Posebni upravni postupak - Postupak inspekcijskog nadzora SARADNJA I KOORDINACIJA INSPEKCIJA, PRAVNA POMOĆ br. 247/248 novembar 2021 str. 24
Krivično pravo TENDENCIJE U EVROPSKOJ UNIJI U POGLEDU RAČUNARSKOG KRIMINALITETA I ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA br. 247/248 novembar 2021 str. 29
Krivično pravo NEURAČUNLJIVOST UČINIOCA DELA IZ ČLANA 23. KRIVIČNOG ZAKONIKA I PSIHIJATRIJSKO VEŠTAČENJE IZ ČL. 131. I 132. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 247/248 novembar 2021 str. 40
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PREVARA U OSIGURANJU IZ ČLANA 223A KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 247/248 novembar 2021 str. 47
Specijalno za pravosudne profesije – javni beležnici FORMA I POSTUPAK SAČINJAVANJA JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA br. 247/248 novembar 2021 str. 55
Specijalno za pravosudne profesije – javni beležnici MOGUĆNOST VOĐENJA OSTAVINSKOG POSTUPKA PRED JAVNIM BELEŽNIKOM br. 247/248 novembar 2021 str. 58
Specijalno za pravosudne profesije – javni beležnici POBIJANJE JAVNOBELEŽNIČKE ISPRAVE KAO IZVRŠNE ISPRAVE br. 247/248 novembar 2021 str. 59
Specijalno za pravosudne profesije – javni beležnici NADLEŽNOST JAVNOG BELEŽNIKA ZA SOLEMNIZACIJU ANEKSA UGOVORA O OTKUPU STANA br. 247/248 novembar 2021 str. 61
Specijalno za pravosudne profesije – javni beležnici DUŽNOST JAVNOG BELEŽNIKA DA SOLEMNIZUJE UGOVOR O KUPOPRODAJI OBJEKATA BEZ DA SE U UGOVORU NAVEDE DA SE PRENOSI I ODGOVARAJUĆE PRAVO NA ZEMLJIŠTU br. 247/248 novembar 2021 str. 62
Specijalno za pravosudne profesije – javni beležnici ZAKLJUČENJE SPORAZUMA O ZAKONSKOM IZDRŽAVANJU DETETA KOJE JE ROĐENO U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA br. 247/248 novembar 2021 str. 64
Sudska praksa STRANAČKA LEGITIMACIJA U SPORU ZA VRAĆANJE RODITELJSKOG PRAVA br. 247/248 novembar 2021 str. 69
Sudska praksa SAVESNOST DRŽAOCA br. 247/248 novembar 2021 str. 70
Sudska praksa RASKID UGOVORA O USTUPANJU POTRAŽIVANJA BEZ NAKNADE br. 247/248 novembar 2021 str. 71
Sudska praksa PREOBRAŽAJ PRAVA ZAKUPA STANA NA ODREĐENO VREME U PRAVO ZAKUPA NA NEODREĐENO VREME br. 247/248 novembar 2021 str. 73
Sudska praksa NEPOSTOJANJE PRAVA DETETA NA ODVAJANJE OD RODITELJA br. 247/248 novembar 2021 str. 76
Sudska praksa ISKLJUČIVA NADLEŽNOST DOMAĆEG SUDA ZA RASPRAVLJANJE NEPOKRETNE ZAOSTAVŠTINE DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVLJANA KOJA SE NALAZI U REPUBLICI SRBIJI br. 247/248 novembar 2021 str. 78
Paragraf vesti paragraf vesti br. 245/246 oktobar 2021 str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju - adv. Jasmina Milutinović,
predsednica Advokatske komore Srbije
br. 245/246 oktobar 2021 str. 6
Ustavno pravo ANALIZA TEKSTA AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE I TEKSTA NACRTA USTAVNOG ZAKONA ZA SPROVOĐENJE AMANDMANA I - XXX NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE OD STRANE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 245/246 oktobar 2021 str. 11
Upravno pravo KOMENTAR ZAKONA O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANJU ĆIRILIČKOG PISMA - “Sl. glasnik RS”, br. 89/2021 br. 245/246 oktobar 2021 str. 17
Parnični postupak DOSTAVLJANJE U PARNIČNOM POSTUPKU br. 245/246 oktobar 2021 str. 25
Krivično pravo KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJA JAVNOG SAOBRAĆAJA IZ ČLANA 289. ST. 1. I 3. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 245/246 oktobar 2021 str. 33
Krivično pravo ODGOVORNOST ZA TEŽE OBLIKE KRIVIČNIH DELA br. 245/246 oktobar 2021 str. 50
Krivično pravo KRIVIČNO DELO IZNUDA IZ ČLANA 214. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 245/246 oktobar 2021 str. 59
Krivično pravo ODNOS KRIVIČNOG DELA IZNUDE IZ ČLANA 214. KRIVIČNOG ZAKONIKA I DRUGIH KRIVIČNIH DELA KROZ PRIZMU SUDSKE PRAKSE br. 245/246 oktobar 2021 str. 65
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - Advokati OBVEZNIK TROŠKOVA ANGAŽOVANJA STRUČNOG SAVETNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU br. 245/246 oktobar 2021 str. 75
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - Advokati POSTUPANJE ADVOKATA U SLUČAJU OPOZIVA PUNOMOĆJA KOJE NIJE DOSTAVLJENO SUDU br. 245/246 oktobar 2021 str. 78
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - Advokati NEPOSTOJANJE PRAVA NA NAGRADU ADVOKATU ZA SAČINJAVANJE PODNESKA KOJI ADVOKAT U SVOJE IME I ZA SVOJ RAČUN PODNOSI SUDU ILI DRUGOM ORGANU br. 245/246 oktobar 2021 str. 79
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - Advokati PODOBNOST ADVOKATA DA BUDE BRANILAC MALOLETNOG LICA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 245/246 oktobar 2021 str. 80
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - Advokati NEMOGUĆNOST DA SE ADVOKAT ČLAN ORTAČKOG ADVOKATSKOG DRUŠTVA BAVI ADVOKATUROM IZVAN DRUŠTVA br. 245/246 oktobar 2021 str. 81
Sudska praksa NERAZUMLJIVOST IZREKE PRESUDE ZA KRIVIČNO DELO IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI KADA NISU KONKRETIZOVANA LICA KOJA SU DOVEDENA U OPASNOST RADNJOM OKRIVLJENOG br. 245/246 oktobar 2021 str. 85
Sudska praksa OVLAŠĆENJE POLICIJE U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU DA IZDA NAREDBU ZA VEŠTAČENJE OPOJNE DROGE br. 245/246 oktobar 2021 str. 86
Sudska praksa PRAVNO KVALIFIKOVANJE ISTOVRSNIH RADNJI OKRIVLJENOG KOJE SU U KONTINUITETU ČINJENE U VREMENSKOM PERIODU OD OKO 15 MESECI br. 245/246 oktobar 2021 str. 87
Sudska praksa GRANICA ISPITIVANJA ODLUKE O KRIVIČNOJ SANKCIJI PO ŽALBI JAVNOG TUŽIOCA br. 245/246 oktobar 2021 str. 89
Sudska praksa NEOPRAVDANO PROPUŠTANJE ŽALIOCA DA SE IZNESU POVREDE KRIVIČNOG POSTUPKA NA GLAVNOM PRETRESU br. 245/246 oktobar 2021 str. 90
Sudska praksa TEŽE REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA KOD KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE br. 245/246 oktobar 2021 str. 91
Sudska praksa USLOVNI OTPUST OSUĐENOG KOJI NIJE STUPIO NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA br. 245/246 oktobar 2021 str. 92
paragraf vesti br. 243/244 septembar 2021 str. 4
Aktuelno DOPUNA PRAVNOG STAVA O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA KREDITA br. 243/244 septembar 2021 str. 9
Aktuelno PRAVNI STAV O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA PREMIJE OSIGURANJA, KAO OBAVEZE KORISNIKA KREDITA, KOD NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA br. 243/244 septembar 2021 str. 18
Upravni postupak UPRAVNE SANKCIJE br. 243/244 septembar 2021 str. 25
Prekršajno pravo VEŠTAČENJE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 243/244 septembar 2021 str. 35
Krivično pravo KARAKTERISTIKE KRIVIČNOG DELA NESAVESTAN RAD U SLUŽBI IZ ČLANA 361. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 243/244 septembar 2021 str. 39
Krivično pravo KRIVIČNO DELO ODUZIMANJE TUĐE STVARI IZ ČLANA 211. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 243/244 septembar 2021 str. 47
Krivično pravo KRIVIČNO DELO UNIŠTENJE I OŠTEĆENJE TUĐE STVARI IZ ČLANA 212. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 243/244 septembar 2021 str. 50
Krivično pravo KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE TUĐEG VOZILA IZ ČLANA 213. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 243/244 septembar 2021 str. 56
Krivično pravo PRAKTIČNI ASPEKTI KRIVIČNOG DELA GRAĐENJE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE br. 243/244 septembar 2021 str. 61
Krivično pravo PRAVNI REŽIM EKSTRADICIJE U SRPSKOM PRAVNOM SISTEMU br. 243/244 septembar 2021 str. 65
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - SUDIJE SUĐENJE NA DALJINU br. 243/244 septembar 2021 str. 73
Sudska praksa OBAVEZA SASLUŠANJA OVLAŠĆENOG LICA ORGANA STRATELJSTVA RADI OTKLANJANJA MANJKAVOSTI NALAZA I MIŠLJENJA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA br. 243/244 septembar 2021 str. 77
Sudska praksa PRESTANAK PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI PROLAZA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI br. 243/244 septembar 2021 str. 79
Sudska praksa BITNO SMANJENA URAČUNLJIVOST KAO OSNOV ZA OSLOBAĐANJE ZAPOSLENOG OD DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI br. 243/244 septembar 2021 str. 80
Sudska praksa FIKCIJA POSTOJANJA RADNOG ODNOSA br. 243/244 septembar 2021 str. 81
Sudska praksa NIŠTAVOST ODREDBE UGOVORA O RADU KOJOM SE ZAPOSLENOM U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM ONEMOGUĆAVA DA OSTVARUJE SVA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA KAO DA RADI PUNO RADNO VREME br. 243/244 septembar 2021 str. 83
Sudska praksa PONAVLJANJE POSTUPKA NA OSNOVU ODLUKE USTAVNOG SUDA br. 243/244 septembar 2021 str. 84
Sudska praksa LIŠENJE SLOBODE KAO UTUŽIVO PRAVO ZA NAKNADU ŠTETE br. 243/244 septembar 2021 str. 86
  Paragraf vesti br. 239/240 JUL 2021 str. 4
  Paragraf intervju dr Petrov Vladan,  profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu br. 239/240 JUL 2021 str. 6
Upravni postupak ZABRANA OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU OD 16.6.2021. GODINE br. 239/240 JUL 2021 str. 13
Upravni postupak NAČIN PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA ZAHVAĆENIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 br. 239/240 JUL 2021 str. 14
Prekršajno pravo POSTUPAK INICIRANJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA IZDAVANJEM PREKRŠAJNOG NALOGA br. 239/240 JUL 2021 str. 19
Prekršajno pravo PRAVNI INSTITUT BENEFICIUM COHAESIONIS br. 239/240 JUL 2021 str. 21
Krivično pravo OSNOVNA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA NEOSNOVANO DOBIJANJE I KORIŠĆENJE KREDITA I DRUGIH POGODNOSTI I ODNOS SA DRUGIM SLIČNIM KRIVIČNIM DELIMA KROZ PRIZMU SUDSKE PRAKSE br. 239/240 JUL 2021 str. 27
Krivično pravo USLOVNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM SA EFEKTOM NA OSUĐENO I OŠTEĆENO LICE br. 239/240 JUL 2021 str. 34
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PREVARA IZ ČLANA 208. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 239/240 JUL 2021 str. 41
Krivično pravo KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO ORGANIZOVANJE IGARA NA SREĆU IZ ČLANA 352. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 239/240 JUL 2021 str. 48
Krivično pravo NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU O POSEBNIM SLUČAJEVIMA ISKLJUČENJA JAVNOSTI SA GLAVNOG PRETRESA br. 239/240 JUL 2021 str. 54
Sudska praksa PRAVNI KONTINUITET KOD KRIVIČNOG DELA PREVARA U OSIGURANJU br. 239/240 JUL 2021 str. 59
Sudska praksa OSUĐUJUĆA PRESUDA ZA KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENA PROIZVODNJA, DRŽANJE, NOŠENJE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA BEZ NAVOĐENJA U IZRECI I OBRAZLOŽENJU PRESUDE KOJU ODREDBU ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI JE OKRIVLJENI PREKRŠIO br. 239/240 JUL 2021 str. 61
Sudska praksa PROŠIRENJE TUŽBE NA NOVOTUŽENOG U SLUČAJU NUŽNIH I JEDINSTVENIH SUPARNIČARA br. 239/240 JUL 2021 str. 63
Sudska praksa POPUNJAVANJE UPRAŽNJENOG RADNOG MESTA PREUZIMANJEM br. 239/240 JUL 2021 str. 65
Sudska praksa OCENA PRAVNOG INTERESA ZA UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE br. 239/240 JUL 2021 str. 66
Sudska praksa KRIVIČNO DELO PRIKAZIVANJE, PRIBAVLJANJE I POSEDOVANJE PORNOGRAFSKOG MATERIJALA I ISKORIŠĆAVANJE MALOLETNOG LICA ZA PORNOGRAFIJU br. 239/240 JUL 2021 str. 67
Sudska praksa ŽALBA JAVNOG TUŽIOCA NA NEDOSUĐENI IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV br. 239/240 JUL 2021 str. 68
Sudska praksa TRAJANJE ROKA ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE ZA VREME VANREDNOG STANJA br. 239/240 JUL 2021 str. 69
Sudska praksa ODNOS IZMEĐU KRIVIČNIH DELA UBISTVO U PREKORAČENJU NUŽNE ODBRANE I UBISTVO NA MAH br. 239/240 JUL 2021 str. 70
Sudska praksa NEPOTPISANI ZAPISNIK O PREDUZETOJ PROCESNOJ RADNJI KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU br. 239/240 JUL 2021 str. 71
Sudska praksa ISTOVREMENA UPOTREBA SILE PREMA VIŠE OŠTEĆENIH LICA KOD KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVO br. 239/240 JUL 2021 str. 73
Sudska praksa ZAUSTAVLJANJE AUTOBUSA NA KOLOVOZU RADI IZLASKA PUTNIKA NA MESTU KOJE NIJE ZA TO OZNAČENO I POJAVA PEŠAKA NA KOLOVOZU KOJI JE IZAŠAO IZ AUTOBUSA NA MESTU KOJE NIJE OZNAČENO PEŠAČKIM PRELAZOM, KAO PREPREKA KOJU JE VOZAČ MOGAO DA PREDVIDI br. 239/240 JUL 2021 str. 74
Sudska praksa STICAJ KRIVIČNIH DELA OTMICA I TEŠKA TELESNA POVREDA br. 239/240 JUL 2021 str. 76
Paragraf vesti br. 237/238 JUN 2021 str. 4
Paragraf intervju Jugoslav Tintor, predsednik AKB br. 237/238 JUN 2021 str. 6
Ustavno pravo OSVRT NA PREDLOG ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE - OBLAST PRAVOSUĐA br. 237/238 JUN 2021 str. 13
Krivično pravo ODREĐIVANJE VEĆE KOLIČINE ORUŽJA, MUNICIJE I EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA U PRAKSI br. 237/238 JUN 2021 str. 19
Krivično pravo LICE NEOSNOVANO OSUĐENO IZ ČLANA 585. ZKP I NAKNADA ŠTETE br. 237/238 JUN 2021 str. 25
Krivično pravo VREMENSKO VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONA NA PRIMERU KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBE OVLAŠĆENJA U PRIVREDI br. 237/238 JUN 2021 str. 32
Parnični postupak VEŠTAČENJE U PARNIČNOM POSTUPKU br. 237/238 JUN 2021 str. 41
Parnični postupak KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE - “Sl. glasnik RS”, br. 53/2021 br. 237/238 JUN 2021 str. 44
Nasledno pravo VRSTE I PRAVILA SAČINJAVANJA ZAVEŠTANJA br. 237/238 JUN 2021 str. 55
Praksa Evropskog suda za ljudska prava OBAVEZNA VAKCINACIJA I LJUDSKA PRAVA br. 237/238 JUN 2021 str. 59
Praksa Evropskog suda za ljudska prava KOMENTAR O STUPANJU NA SNAGU PROTOKOLA 15. UZ EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA I NOVINAMA KOJE ĆE ON DONETI br. 237/238 JUN 2021 str. 62
Specijalno za pravosudne profesije - Sudije IZVEŠTAJ O PRAĆENJU STANJA U PRAVOSUĐU ZA 2020. GODINU br. 237/238 JUN 2021 str. 67
73 KOMENTAR NOVOG POSLOVNIKA O RADU ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA SUDSTVA - “Sl. glasnik RS”, br. 53/2021 br. 237/238 JUN 2021 str. 73
Specijalno za pravosudne profesije - Advokati U SUSRET IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU br. 237/238 JUN 2021 str. 77
Sudska praksa IRELEVANTNOST PRIZNANJA TUŽBENOG ZAHTEVA U SLUČAJU NEPOTPUNE PASIVNE LEGITIMACIJE br. 237/238 JUN 2021 str. 85
Sudska praksa NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG UMANJENJA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI U SLUČAJU ISPLATE PO OSNOVU KOLEKTIVNOG OSIGURANJA br. 237/238 JUN 2021 str. 85
Sudska praksa PRAVO MALOLETNOG DETETA NA IZDRŽAVANJE OD RODITELJA br. 237/238 JUN 2021 str. 86
Sudska praksa SAVESNOST DRŽAOCA br. 237/238 JUN 2021 str. 87
Sudska praksa NEIZVRŠIVOST PRIVREMENE MERE O NAČINU ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA MALOLETNOG DETETA I RODITELJA br. 237/238 JUN 2021 str. 88
Sudska praksa PRODUŽENE HITNE MERE RADI ZAŠTITE OD PORODIČNOG NASILJA br. 237/238 JUN 2021 str. 89
Sudska praksa NEPOSTOJANJE USLOVA ZA IZMENU NAČINA ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA MALOLETNOG DETETA SA BABOM I DEDOM br. 237/238 JUN 2021 str. 90
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 235/236 MAJ 2021 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju mr Zoranom Pašalićem, Zaštitnikom građana br. 235/236 MAJ 2021 Str. 6
Krivično pravo LICE NEOSNOVANO LIŠENO SLOBODE I NAKNADA ŠTETE br. 235/236 MAJ 2021 Str. 13
Krivično pravo POVRAT KAO OKOLNOST KOD ODMERAVANJA KAZNE br. 235/236 MAJ 2021 Str. 25
Parnični postupak VEŠTAČENJE U PARNIČNOM POSTUPKU br. 235/236 MAJ 2021 Str. 35
Upravni postupak KOMENTAR ZAKONA O REGISTRU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2021 br. 235/236 MAJ 2021 Str. 41
Porodično pravo PORODIČNOPRAVNA ZAŠTITA DECE INDIREKTNIH ŽRTAVA NASILJA U PARTNERSKIM ODNOSIMA RODITELJA br. 235/236 MAJ 2021 Str. 47
Postupci pred Evropskim sudom za ljudska prava OBAVEZNA VAKCINACIJA I LJUDSKA PRAVA br. 235/236 MAJ 2021 Str. 57
specijalno za pravosudne profesije - Sudije IZMENE U POSLOVNIKU O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA - “Sl. glasnik RS”, br. 38/2021 br. 235/236 MAJ 2021 Str. 63
specijalno za pravosudne profesije - Tužioci IZMENE I DOPUNE U POSLOVNIKU O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA - “Sl. glasnik RS”, br. 39/2021 br. 235/236 MAJ 2021 Str. 65
Sudkska praksa UTICAJ STICANJA PUNOLETSTVA VLASTODAVCA NA RANIJE IZDATO PUNOMOĆJE br. 235/236 MAJ 2021 Str. 69
Sudkska praksa NEMOGUĆNOST STICANJA SVOJINE ODRŽAJEM NA IDEALNOM DELU NEPOKRETNOSTI br. 235/236 MAJ 2021 Str. 70
Sudkska praksa PISANI NALAZ I MIŠLJENJE VEŠTAKA PRILOŽEN UZ TUŽBU br. 235/236 MAJ 2021 Str. 72
Sudkska praksa NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI br. 235/236 MAJ 2021 Str. 73
Sudkska praksa POČETAK ROKA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA OPOZIV POKLONA ZBOG GRUBE NEBLAGODARNOSTI br. 235/236 MAJ 2021 Str. 74
Sudkska praksa NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE ČASTI I UGLEDA IZNOŠENJEM NEISTINA U JAVNIM MEDIJIMA br. 235/236 MAJ 2021 Str. 75
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 233/234 april 2021 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju
Nebojša Đuričić, predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije
br. 233/234 april 2021 Str. 6
Krivično pravo PROBLEMI ODREĐIVANJA VEĆE KOLIČINE OPOJNE DROGE U PRAKSI br. 233/234 april 2021 Str. 13
Krivično pravo OZAKONJENJE NEZAKONITIH DOKAZA br. 233/234 april 2021 Str. 16
Krivično pravo ZAVRŠNA REČ KAO KRIVIČNO-PROCESNI INSTITUT IZ ČL. 412. DO 414. ZKP U SUDSKOJ PRAKSI br. 233/234 april 2021 Str. 19
Krivično pravo NEUSTAVNOST ODREDBE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU KOJOM SE ODLUČUJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA br. 233/234 april 2021 Str. 26
Prekršajni postupak (ZAŠTITNA) MERA ODUZIMANJA PREDMETA (PREKRŠAJA), ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI I IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV OŠTEĆENOG br. 233/234 april 2021 Str. 31
Izvršni postupak POSTUPAK ELEKTRONSKOG JAVNOG NADMETANJA br. 233/234 april 2021 Str. 41
Porodično pravo POLOŽAJ NUŽNIH NASLEDNIKA I PRIRODA NUŽNOG DELA br. 233/234 april 2021 Str. 47
Porodično pravo MEĐUNARODNA NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO ZA USVOJENJE br. 233/234 april 2021 Str. 49
Porodično pravo HAŠKA KONVENCIJA O ZAŠTITI DECE br. 233/234 april 2021 Str. 52
Porodično pravo BRAČNI UGOVOR BUDUĆIH SUPRUŽNIKA I SARADNJI U OBLASTI MEĐUNARODNOG USVOJENJA - “Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 12/2013 br. 233/234 april 2021 Str. 55
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava NOVA STRATEGIJA ZA REŠAVANJE PREDMETA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA br. 233/234 april 2021 Str. 59
Specijalno za pravosudne profesije – Javni beležnici IZMENE U JAVNOBELEŽNIČKOJ TARIFI br. 233/234 april 2021 Str. 63
Sudkska praksa PASIVNA LEGITIMACIJA NA STRANI TUŽENOG KOD NASILJA U PORODICI br. 233/234 april 2021 Str. 67
Sudkska praksa NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH ORGANA br. 233/234 april 2021 Str. 68
Sudkska praksa OCENA DOPRINOSA OŠTEĆENOG U NASTANKU ŠTETE br. 233/234 april 2021 Str. 68
Sudkska praksa NESAVESTAN RAD U SLUŽBI KAO TRAJNO KRIVIČNO DELO br. 233/234 april 2021 Str. 69
Sudkska praksa SVOJSTVO ŠEFA RAČUNOVODSTVA KAO ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU br. 233/234 april 2021 Str. 69
Sudkska praksa ZASNIVANJE PRESUDE NA DOKAZIMA ČIJE JE IZVOĐENJE ODREDIO SAM SUD br. 233/234 april 2021 Str. 71
Sudkska praksa PRISUSTVOVANJE SASLUŠANJU SAOSUMNJIČENOG U ISTRAZI br. 233/234 april 2021 Str. 72
Sudkska praksa VELIKA KOLIČINA OPOJNE DROGE MARIHUANE I DOKAZANOST DRŽANJA RADI PRODAJE br. 233/234 april 2021 Str. 73
Sudkska praksa ZLOUPOTREBA POVERENJA PODIZANJEM NOVCA SA TEKUĆEG RAČUNA MALOLETNOG LICA BEZ SAGLASNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD br. 233/234 april 2021 Str. 74
Sudkska praksa PRAVO ZAPOSLENOG NA ODGOVARAJUĆU ZARADU br. 233/234 april 2021 Str. 75
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 231/232 mart 2021 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju
Slađanka Milošević, predsednicom Sindikata pravosuđa Srbije
br. 231/232 mart 2021 Str. 6
Krivično pravo KRIVIČNO DELO OBLJUBA SA DETETOM IZ ČLANA 180. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 231/232 mart 2021 Str. 13
Krivično pravo KRIVIČNO DELO UTAJE br. 231/232 mart 2021 Str. 23
Krivično pravo DOKAZIVANJE I OCENA DOKAZA U SVETLU DECENIJE PRIMENE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 231/232 mart 2021 Str. 28
Krivično pravo PROBLEMI ODREĐIVANJA VEĆE KOLIČINE OPOJNE DROGE U PRAKSI br. 231/232 mart 2021 Str. 32
Prekršajni postupak PREKRŠAJNA I KRIVIČNA ODGOVORNOST I NAČELO NE BIS IN IDEM U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 231/232 mart 2021 Str. 37
Parnični postupak OSNOVE STEČAJNOG POSTUPKA br. 231/232 mart 2021 Str. 43
Parnični postupak TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA br. 231/232 mart 2021 Str. 47
Porodično pravo MERODAVNO PRAVO ZA ZAKONSKO NASLEĐIVANJE br. 231/232 mart 2021 Str. 53
Specijalno za pravosudne profesije - sudije KAKO DO UBRZANJA NEOPRAVDANO DUGOG SUDSKOG POSTUPKA? br. 231/232 mart 2021 Str. 59
Ustavno pravo POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM br. 231/232 mart 2021 Str. 65
Sudska praksa NEPOSTOJANJE USLOVA ZA IZDAVANJE NALOGA ZA HITAN POVRATAK DETETA br. 231/232 mart 2021 Str. 69
Sudska praksa NEPRIJAVLJIVANJE SAOBRAĆAJNE NEZGODE KAO KORIST PRIBAVLJENA DRUGOM LICU KOD KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA br. 231/232 mart 2021 Str. 72
Sudska praksa POSTUPAK ZAMENE NOVČANE KAZNE KAZNOM ZATVORA KADA OSUĐENI U TOKU ŽALBENOG POSTUPKA PLATI DEO KAZNE br. 231/232 mart 2021 Str. 73
Sudska praksa OKVIR ZA PIŠTOLJ KAO PREDMET KRIVIČNOG DELA br. 231/232 mart 2021 Str. 74
Sudska praksa SOLEMNIZACIJA PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI br. 231/232 mart 2021 Str. 75
Sudska praksa NEPOSTOJANJE UMIŠLJAJA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA NEPOSTUPANJE PO ZDRAVSTVENIM PROPISIMA ZA VREME EPIDEMIJE br. 231/232 mart 2021 Str. 77
Sudska praksa NEPOSTOJANJE USLOVA ZA DOSTAVLJANJE PRESUDE PREKO OGLASNE TABLE SUDA br. 231/232 mart 2021 Str. 78
Sudska praksa OSLOBAĐANJE OD OPTUŽBE ZA KRIVIČNO DELO PORESKA UTAJA USLED ODSUSTVA DOKAZA O NAMERI OKRIVLJENOG DA IZBEGNE PLAĆANJE POREZA br. 231/232 mart 2021 Str. 79
Sudska praksa TROŠKOVI PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENOG NA IME ODSUSTVOVANJA IZ KANCELARIJE br. 231/232 mart 2021 Str. 80
Sudska praksa TROŠKOVI PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENOG NA IME ODSUSTVOVANJA IZ KANCELARIJE br. 231/232 mart 2021 Str. 81
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 229/230 februar 2021 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju
Maja Popović, Ministarka pravde
br. 229/230 februar 2021 Str. 6
Krivično pravo PRIRUČNIK ZA PRIMENU ALTERNATIVNIH SANKCIJA br. 229/230 februar 2021 Str. 17
Krivično pravo KRIVIČNO DELO IZLAGANJE OPASNOSTI IZ ČLANA 125. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 229/230 februar 2021 Str. 27
Krivično pravo KRIVIČNO DELO RAZBOJNIČKA KRAĐA IZ ČLANA 205. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 229/230 februar 2021 Str. 33
Krivično pravo ODNOS RAZBOJNIŠTVA I DRUGIH KRIVIČNIH DELA KROZ PRIZMU SUDSKE PRAKSE br. 229/230 februar 2021 Str. 36
Krivično pravo KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO IZ ČLANA 206. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 229/230 februar 2021 Str. 41
Prekršajni postupak VEŠTAČENJE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 229/230 februar 2021 Str. 47
Prekršajni postupak PRILOZI ZA EVOLUCIJU PREKRŠAJNOG PRAVA U REPUBLICI SRBIJI br. 229/230 februar 2021 Str. 49
Izvršni postupak POSREDOVANJE U POSTUPKU IZVRŠENJA br. 229/230 februar 2021 Str. 55
Porodično pravo ODNOS U PRIMENI MEĐUNARODNIH UGOVORA O MEĐUNARODNOM OSTVARIVANJU IZDRŽAVANJA br. 229/230 februar 2021 Str. 59
Porodično pravo PRAVNI MEHANIZMI I PROBLEMI U SUZBIJANJU NASILJA U PORODICI br. 229/230 februar 2021 Str. 62
Ustavno pravo PRAVOSUDNA AKADEMIJA U PREDSTOJEĆOJ PROMENI USTAVA RS br. 229/230 februar 2021 Str. 67
Sudska praksa NEPOSTOJANJE USLOVA ZA PUNOVAŽNOST USMENOG ZAVEŠTANJA br. 229/230 februar 2021 Str. 73
Sudska praksa NEMOGUĆNOST KONVALIDACIJE NEOVERENOG UGOVORA br. 229/230 februar 2021 Str. 75
Sudska praksa PRAVILNO UTVRĐENJE IZNOSA IZDRŽAVANJA br. 229/230 februar 2021 Str. 76
Sudska praksa OBAVEZA SUDA DA ODLUČI O ODRŽAVANJU LIČNIH ODNOSA IZMEĐU RODITELJA I DECE br. 229/230 februar 2021 Str. 77
Sudska praksa NEMOGUĆNOST KONSTITUISANJA LIČNE SLUŽBENOSTI br. 229/230 februar 2021 Str. 78
Sudska praksa NEOPREDELJENOST ZAHTEVA ZA NADOKNADU PARNIČNIH TROŠKOVA br. 229/230 februar 2021 Str. 79
Sudska praksa PRETVARANJE POSEBNIH DELOVA ZGRADE U ZAJEDNIČKOJ SVOJINI U STANOVE U DRUGIM OBLICIMA SVOJINE br. 229/230 februar 2021 Str. 80
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 225/226 decembar 2020 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju
Nebojša Šarkić dekan Pravnog fakulteta, Univerziteta union
br. 225/226 decembar 2020 Str. 6
AKTUELNO TEKST PREDLOGA ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE br. 225/226 decembar 2020 Str. 11
AKTUELNO STAV ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA O PREDLOŽENIM USTAVNIM IZMENAMA br. 225/226 decembar 2020 Str. 17
Krivično pravo KRIVIČNO DELO POLNO UZNEMIRAVANJE IZ ČLANA 182a KRIVIČNOG ZAKONIKA U SVETLU ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE UZ BR. 36/18 OD 24.5.2018. br. 225/226 decembar 2020 Str. 21
Krivično pravo POLOŽAJ OKRIVLJENOG NA GLAVNOM PRETRESU br. 225/226 decembar 2020 Str. 27
Krivično pravo BITNI ELEMENTI I ZAKONITO PROCESUIRANJE KRIVIČNOG DELA UVREDE U PRAKSI br. 225/226 decembar 2020 Str. 29
Međunarodno pravo PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PITANJU MASOVNOG KARANTINA br. 225/226 decembar 2020 Str. 35
Međunarodno pravo KONVENCIJA O MEĐUNARODNOM OSTVARIVANJU IZDRŽAVANJA DECE I DRUGIH ČLANOVA PORODICE br. 225/226 decembar 2020 Str. 38
specijalno za pravosudne profesije - Sudije PLAN OTKLANJANJA POSLEDICA U RADU SUDOVA NAKON OKONČANJA PROGLAŠENOG VANREDNOG STANJA I ODLUKA O VANREDNIM MERAMA ZAŠTITE STANOVNIŠTVA ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19 br. 225/226 decembar 2020 Str. 45
specijalno za pravosudne profesije - Sudije AKTIVNOST SUDIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA br. 225/226 decembar 2020 Str. 48
specijalno za pravosudne profesije - Sudije PROGRAMI KANDIDATA ZA ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA O IZMENAMA USTAVA I SISTEMSKIM PROMENAMA br. 225/226 decembar 2020 Str. 51
specijalno za pravosudne profesije - Sudije PROAKTIVNA TRANSPARENTNOST U RADU SUDOVA br. 225/226 decembar 2020 Str. 55
specijalno za pravosudne profesije - Javni tužioci OPŠTA UPUTSTVA REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA - PREPORUKA ZA UNAPREĐENJE PROPISA I PRAKSE br. 225/226 decembar 2020 Str. 57
Sudska praksa PRAVO NA NAKNADU ŠTETE IZGRADNJOM OBJEKTA NA SUSEDNOJ PARCELI br. 225/226 decembar 2020 Str. 61
Sudska praksa SOLIDARNA ODGOVORNOST VLASNIKA I ZAKUPCA LOKALA ZA NAKNADU ŠTETE USLED OKLIZNUĆA NA ZALEĐENOM PROSTORU ISPRED LOKALA br. 225/226 decembar 2020 Str. 62
Sudska praksa PRAVO VLASNIKA KOME SU IZREČENE MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI DA TRAŽI ISELJENJE OŠTEĆENE br. 225/226 decembar 2020 Str. 64
Sudska praksa NEMOGUĆNOST REDUKCIJE UGOVORA O POKLONU SA NALOGOM ZBOG POVREDE NUŽNOG DELA br. 225/226 decembar 2020 Str. 66
Sudska praksa NAKNADA ŠTETE ZBOG DISKRIMINACIJE NA OSNOVU POSEBNOG SVOJSTVA U POGLEDU RODNOG IDENTITETA br. 225/226 decembar 2020 Str. 68
Sudska praksa PRAVNA KVALIFIKACIJA RADNJI ZA KOJE JE PRESUDOM INOSTRANOG SUDA OGLAŠEN KRIVIM DRŽAVLJANIN REPUBLIKE SRBIJE, U POSTUPKU PRIZNANJA STRANE SUDSKE ODLUKE KOJOM JE OGLAŠEN KRIVIM ZA UBISTVO br. 225/226 decembar 2020 Str. 71
Sudska praksa IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA SILOVANJE PRIMENOM PRETNJE DA ĆE OKRIVLJENI POSLATI RODITELJIMA OŠTEĆENE FOTOGRAFIJE KOJE NJU MOGU KOMPROMITOVATI br. 225/226 decembar 2020 Str. 73
Sudska praksa ODREĐIVANJE MODELA VIĐANJA PREMA NAJBOLJEM INTERESU DETETA br. 225/226 decembar 2020 Str. 74
Sudska praksa NEPOSTOJANJE USLOVA ZA SUPRUŽANSKO IZDRŽAVANJE br. 225/226 decembar 2020 Str. 75
Sudska praksa NEMOGUĆNOST OPOZIVA IZJAVE O PRIZNANJU OČINSTVA br. 225/226 decembar 2020 Str. 76
Sudska praksa UPOTREBA SPREJA SUZAVCA KAO VID NAPADA NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI br. 225/226 decembar 2020 Str. 77
Sudska praksa SASTAV VEĆA ZA MALOLETNIKE PRVOSTEPENOG SUDA br. 225/226 decembar 2020 Str. 78
Sudska praksa POVREDA PRAVA NA ODBRANU KADA OKRIVLJENI NIJE SASLUŠAN U ISTRAZI br. 225/226 decembar 2020 Str. 79
Sudska praksa NEPOSTOJANJE OBAVEZE POZIVANJA OSUMNJIČENOG I BRANIOCA PRILIKOM SASLUŠANJA DRUGOG OSUMNJIČENOG br. 225/226 decembar 2020 Str. 80
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 223/224 novembar 2020 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju dr Katarinom Golubović

direktorka projekta “Otvorena vrata pravosuđa”
br. 223/224 novembar 2020 Str. 6
aktuelno PRIKAZ ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - “Sl. glasnik RS”, br. 136/2020 br. 223/224 novembar 2020 Str. 11
aktuelno SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA PO ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - “Sl. glasnik RS”, br. 136/2020 br. 223/224 novembar 2020 Str. 17
Krivično pravo ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI br. 223/224 novembar 2020 Str. 29
Krivično pravo KRIVIČNO DELO KRAĐA br. 223/224 novembar 2020 Str. 31
Krivično pravo TEŠKA KRAĐA KAO KRAĐA IZVRŠENA OD STRANE GRUPE br. 223/224 novembar 2020 Str. 33
Krivično pravo TEŠKA KRAĐA KAO KRAĐA IZVRŠENA NA NAROČITO OPASAN ILI NAROČITO DRZAK NAČIN br. 223/224 novembar 2020 Str. 36
Krivično pravo TEŠKA KRAĐA KAO KRAĐA SAVLAĐIVANJEM PREPREKA br. 223/224 novembar 2020 Str. 40
Krivično pravo OSTALI ZAKONSKI I POJAVNI OBLICI TEŠKE KRAĐE br. 223/224 novembar 2020 Str. 43
Građansko pravo POSTUPAK RAZVODA BRAKA br. 223/224 novembar 2020 Str. 51
Međunarodno pravo POJAM I MESTO MEĐUNARODNIH UGOVORA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE br. 223/224 novembar 2020 Str. 57
specijalno za pravosudne profesije - Sudije SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA br. 223/224 novembar 2020 Str. 65
Sudska praksa KVALIFIKOVANI OBLIK KRIVIČNOG DELA NEPRIJAVLJIVANJE PRIPREMANJA KRIVIČNOG DELA KADA JE IZVRŠILAC DELA ČIJE PRIPREMANJE NIJE PRIJAVLJENO OGLAŠEN KRIVIM ZA LAKŠE KRIVIČNO DELO br. 223/224 novembar 2020 Str. 71
Sudska praksa ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI KOD KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA br. 223/224 novembar 2020 Str. 73
Sudska praksa PLAĆANJE NAGRADE I NUŽNIH IZDATAKA PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENOG br. 223/224 novembar 2020 Str. 75
Sudska praksa ZLOUPOTREBA POVERENJA OD STRANE ADVOKATA KOJI JE RADNJE NA ŠTETU STRANKE PREDUZIMAO NA OSNOVU FALSIFIKOVANOG OVLAŠĆENJA br. 223/224 novembar 2020 Str. 77
Sudska praksa NEMOGUĆNOST STICANJA PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM NA STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI br. 223/224 novembar 2020 Str. 80
Sudska praksa OSNOVANOST PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE ZBOG PROPUŠTANJA ROKA ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE br. 223/224 novembar 2020 Str. 81
Sudska praksa OBAVEZNI I FAKULTATIVNI KARAKTER PRIPREMNOG ROČIŠTA br. 223/224 novembar 2020 Str. 83
Sudska praksa GUBITAK PRAVA BRAČNOG DRUGA NA ZAKONSKO NASLEĐIVANJE br. 223/224 novembar 2020 Str. 84
Sudska praksa NIŠTAVOST MENICE br. 223/224 novembar 2020 Str. 85
Sudska praksa NUŽNI SUPARNIČARI U SPORU RADI RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU br. 223/224 novembar 2020 Str. 87
Sudska praksa PRAVO (PLODO)UŽIVAOCA NA NEOGRANIČENO KORIŠĆENJE ZGRADE KAO PREDMETA PRAVA (PLODO)UŽIVANJA br. 223/224 novembar 2020 Str. 88
Sudska praksa IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA I MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE ALKOHOLIČARA br. 223/224 novembar 2020 Str. 89
Sudska praksa NEPOSTOJANJE POVREDE PRAVA STRANKE DA SE U POSTUPKU KORISTI JEZIKOM NACIONALNE MANJINE br. 223/224 novembar 2020 Str. 90
Sudska praksa NEPOSTOJANJE USLOVA ZA RASKID UGOVORA O KREDITU ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI br. 223/224 novembar 2020 Str. 92
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 221/222 oktobar 2020 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju Savo Manojlović

predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti
br. 221/222 oktobar 2020 Str. 6
IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA 2020. GODINU IZVOD IZ GODIŠNJEG IZVEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE O SRBIJI ZA 2020. GODINU br. 221/222 oktobar 2020 Str. 11
Krivično pravo OSTVARIVANJE NAKNADE ŠTETE U KRIVIČNOM POSTUPKU br. 221/222 oktobar 2020 Str. 17
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PROTIVPRAVNO USELJENJE IZ ČLANA 219. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SRPSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU br. 221/222 oktobar 2020 Str. 20
Građansko pravo ZAKLJUČIVANJE I RATIFIKACIJA MEĐUNARODNIH UGOVORA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 27
Građansko pravo POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA I USVOJENJE DETETA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 29
Ustavno pravo PRAKSA USTAVNOG SUDA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 35
Ustavno pravo NEUSTAVNOST POJEDINIH ODREDABA UREDBI KOJE SU DONETE ZA VREME VANREDNOG STANJA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 37
Ustavno pravo USTAVNOST I ZAKONITOST PROPISA NARODNE SKUPŠTINE br. 221/222 oktobar 2020 Str. 38
Upravni postupak OMOGUĆENA REGISTRACIJA LICENCIRANIH PROCENITELJA ZA KORIŠĆENJE SERVISA EŠALTER I EKATASTAR br. 221/222 oktobar 2020 Str. 43
Upravni postupak IZDAVANJE LISTA NEPOKRETNOSTI OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 44
Praksa Evropskog suda za ljudska prava PRAVO NA DRŽAVLJANSTVO I REDOVNO BORAVIŠTE U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 47
specijalno za pravosudne profesije - Javni tužioci POČETAK RADA SLUŽBI ZA INFORMISANJE I PODRŠKU OŠTEĆENIMA I SVEDOCIMA OFORMLJENIM U SVIM VIŠIM JAVNIM TUŽILAŠTVIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE br. 221/222 oktobar 2020 Str. 57
Sudska praksa RADNJE NEOVLAŠĆENE PROIZVODNJE I PRERADE OPOJNE DROGE KOD KRIVIČNOG DELA IZ ČLANA 246. STAV 1. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 61
Sudska praksa NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG USLOVA U VIDU POSTIGNUTE SVRHE KAŽNJAVANJA KOD USLOVNOG OTPUSTA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 63
Sudska praksa PASIVNA LEGITIMACIJA U SPORU RADI SPREČAVANJA ZLOSTAVLJANJA NA RADU br. 221/222 oktobar 2020 Str. 64
Sudska praksa IMISIJE OD SVETLEĆIH REKLAMA I PRAVO NA ŠTETU I ČINIDBU br. 221/222 oktobar 2020 Str. 65
Sudska praksa NEODREĐEN PREDMET UGOVORA KAO RAZLOG ZA NJEGOVU NIŠTAVOST br. 221/222 oktobar 2020 Str. 66
Sudska praksa PRAVO NA NAKNADU STVARNIH TROŠKOVA PREVOZA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 67
Sudska praksa STEPEN TOLERANCIJE NOSILACA JAVNIH OVLAŠĆENJA U ODNOSU NA KRITIKU I PRAVO NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE br. 221/222 oktobar 2020 Str. 68
Sudska praksa OCENA RANIJEG ŽIVOTA OPTUŽENOG KOJI JE OSUĐIVAN NAKON IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA ZA KOJE MU SE U KONKRETNOM SLUČAJU ODMERAVA KAZNA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 69
Sudska praksa OSLOBAĐANJE IMAOCA STVARI OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU br. 221/222 oktobar 2020 Str. 70
Sudska praksa PISANA IZJAVA SVEDOKA NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE KAO RAZLOG ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 71
Sudska praksa UTVRĐENJE VISINE IZDRŽAVANJA MALOLETNOG DETETA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 72
Sudska praksa POZIVANJE NA GLAVNI PRETRES BRANIOCA POSTAVLJENOG PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KADA JE OKRIVLJENI ANGAŽOVAO IZABRANOG BRANIOCA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 73
Sudska praksa SUĐENJE ZA NOVO KRIVIČNO DELO KOJE ISPUNJAVA USLOVE DA SA KRIVIČNIM DELOM ZA KOJE JE OKRIVLJENI PRAVNOSNAŽNO OSUĐEN ČINI JEDNO PRODUŽENO KRIVIČNO DELO br. 221/222 oktobar 2020 Str. 74
Sudska praksa ČINJENICA DA JE OKRIVLJENI POLICAJAC, KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST KOD ODLUČIVANJA O VRSTI I VISINI KRIVIČNE SANKCIJE br. 221/222 oktobar 2020 Str. 75
Sudska praksa IZREKA OSUĐUJUĆE PRESUDE ZA KRIVIČNO DELO UBISTVO U POKUŠAJU KADA U PRAVNOJ KVALIFIKACIJI NIJE NAVEDENO DA JE DELO OSTALO U POKUŠAJU br. 221/222 oktobar 2020 Str. 77
Sudska praksa IZRIČITO IZJAŠNJENJE OSUMNJIČENOG DA NE ŽELI DA ANGAŽUJE IZABRANOG BRANIOCA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 78
Sudska praksa PONAVLJANJE UPRAVNOSUDSKOG POSTUPKA POSLE DONETE ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 221/222 oktobar 2020 Str. 80
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 219/220 septembar 2020 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju Viktor Gostiljac

predsednik Advokatske komore Srbije
br. 219/220 septembar 2020 Str. 6
Krivično pravo NEHAT KAO OBLIK VINOSTI PREDVIĐEN U ČLANU 26. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 219/220 septembar 2020 Str. 13
Krivično pravo NOVA TEHNIKA ZA IDENTIFIKOVANJE OKRIVLJENOG UZ POMOĆ SNIMAKA SA VIDEO NADZORA br. 219/220 septembar 2020 Str. 23
Krivično pravo IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA U KUĆNIM USLOVIMA br. 219/220 septembar 2020 Str. 33
Krivično pravo PRAVNA SHVATANJA PREKRŠAJNOG APELACIONOG SUDA USVOJENA U 2020. GODINI br. 219/220 septembar 2020 Str. 36
Krivično pravo POČETAK RADA SLUŽBI ZA INFORMISANJE I PODRŠKU OŠTEĆENIMA I SVEDOCIMA OFORMLJENIM U SVIM VIŠIM JAVNIM TUŽILAŠTVIMA NA TERITORIJI RS br. 219/220 septembar 2020 Str. 37
Građansko pravo RAZVOD BRAKA br. 219/220 septembar 2020 Str. 41
Građansko pravo PRAVO DETETA NA SLOBODNO IZRAŽAVANJE SOPSTVENOG MIŠLJENJA U SKLADU SA GODINAMA ŽIVOTA I ZRELOŠĆU DETETA br. 219/220 septembar 2020 Str. 51
specijalno za pravosudne profesije - advokati POČETAK RADA KOL CENTRA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE br. 219/220 septembar 2020 Str. 57
specijalno za pravosudne profesije - Javni izvršitelji POUKA O PRAVNOM LEKU PROTIV REŠENJA KOJIM SE ODREĐUJU TROŠKOVI POSTUPKA GDE JE IZVRŠNI DUŽNIK REPUBLIKA SRBIJA br. 219/220 septembar 2020 Str. 59
specijalno za pravosudne profesije - Javni izvršitelji UPIS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI STEČENOJ NA JAVNOJ PRODAJI br. 219/220 septembar 2020 Str. 60
specijalno za pravosudne profesije - Javni izvršitelji PRAVO JAVNOG IZVRŠITELJA DA PONIŠTI SVOJU PRAVNOSNAŽNU ODLUKU br. 219/220 septembar 2020 Str. 61
specijalno za pravosudne profesije - Javni izvršitelji REALIZACIJA HIPOTEKE UPISANE PRE PRIVREMENE MERE KOJOM SE ZABRANJUJE DUŽNIKU OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI br. 219/220 septembar 2020 Str. 62
specijalno za pravosudne profesije - Javni izvršitelji NEPOSTOJANJE OBAVEZE SPROVOĐENJA IZVRŠENJA NA ZARADAMA ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA br. 219/220 septembar 2020 Str. 63
Sudska praksa PREBIVALIŠTE OKRIVLJENOG NA PODRUČJU KOSOVA I METOHIJE KAO OKOLNOST KOJA UKAZUJE NA OPASNOST OD BEKSTVA br. 219/220 septembar 2020 Str. 67
Sudska praksa PATOLOŠKA LJUBOMORA KAO NISKA POBUDA KOJA PREDSTAVLJA KVALIFIKATORNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA TEŠKO UBISTVO br. 219/220 septembar 2020 Str. 68
Sudska praksa BLAGOVREMENOST ŽALBE UPUĆENE TELEFONSKIM PUTEM br. 219/220 septembar 2020 Str. 70
Sudska praksa TROŠKOVI ZAJEDNIČKOG ŽIVOTA I NEOSNOVANO OBOGAĆENJE br. 219/220 septembar 2020 Str. 71
Sudska praksa OCENA UMIŠLJAJA OКRIVLJENOG U POSTUPКU ISPITIVANJA OPTUŽNICE POVODOM ODGOVORA NA OPTUŽNICU br. 219/220 septembar 2020 Str. 72
Sudska praksa IZJAVA OSUĐENOG POVODOM ZAHTEVA JAVNOG TUŽIOCA ZA IZRICANJE JEDNISTVENE КAZNE br. 219/220 septembar 2020 Str. 73
Sudska praksa USLOVI ZA PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZBOG NEPOSTOJANJA ALEATORNOSTI br. 219/220 septembar 2020 Str. 74
Sudska praksa TERET DOKAZIVANJA ČINJENICA O POSTOJANJU DOPRINOSA OŠTEĆENOG NASTANKU ŠTETE br. 219/220 septembar 2020 Str. 75
Sudska praksa DOPUŠTENOST PRIGOVORA NA UPOZORENJE I OPOMENU ZA PLAĆANJE SUDSKE TAKSE br. 219/220 septembar 2020 Str. 76
Sudska praksa KRITERIJUMI ZA USLOVNI OTPUST SA IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA OSUĐENOG KOJI JE PRAVNOSNAŽNO OSUĐEN PRESUDOM STRANOG SUDA NAKON PRIZNANJA TE STRANE ODLUKE U REPUBLICI SRBIJI br. 219/220 septembar 2020 Str. 77
Sudska praksa PRESTANAK OBAVEZE IZDRŽAVANJA NAKON PONIŠTAJA IZJAVE O PRIZNANJU OČINSTVA br. 219/220 septembar 2020 Str. 78
Sudska praksa VEŠTAČENJE URAČUNLJIVOSTI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KADA JE OKRIVLJENI U ODBRANI KOJOM PRIZNAJE KRIVIČNO DELO UKAZAO DA JE KONZUMIRAO ALKOHOL PRE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA br. 219/220 septembar 2020 Str. 79
Sudska praksa OSLOBAĐANJE OD KAZNE OKRIVLJENOG KOJI JE OTKRIO OD KOGA NABAVLJA OPOJNU DROGU KADA JE TO LICE NA KOJE JE OKRIVLJENI UKAZAO STRANI DRŽAVLJANIN SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI STRANE DRŽAVE br. 219/220 septembar 2020 Str. 80
Sudska praksa NEOVLAŠĆENO NABAVLJANJE ORUŽJA I MUNICIJE KAO RADNJA KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJENA PROIZVODNJA, DRŽANJE, NOŠENJE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA br. 219/220 septembar 2020 Str. 82
Sudska praksa ODBACIVANJE NEUREDNOG ZAHTEVA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA BESPRAVNO IZGRAĐENIM OBJEKTIMA br. 219/220 septembar 2020 Str. 84
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 217/218 avgust 2020 Str. 2
Paragraf intervju Paragraf intervju doc. dr Mihailo Jovanović

direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
br. 217/218 avgust 2020 Str. 4
Krivično pravo OBAVEZNE I PREPORUČENE IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA PROTIV ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI br. 217/218 avgust 2020 Str. 11
Krivično pravo PRANJE NOVCA br. 217/218 avgust 2020 Str. 16
Krivično pravo KRIVIČNA PRIJAVA br. 217/218 avgust 2020 Str. 23
Građansko pravo PRAVO NA POŠTOVANJE DOMA U PARNIČNOM POSTUPKU SA OSVRTOM NA PRAKSU USTAVNOG SUDA I REDOVNIH SUDOVA br. 217/218 avgust 2020 Str. 27
Upravni postupak KOMENTAR PRAVILNIKA O EVIDENCIJI O UTVRĐENIM PROMENAMA NA OBJEKTIMA - “Sl. glasnik RS”, br. 102/2020 br. 217/218 avgust 2020 Str. 43
specijalno za pravosudne profesije - Sudije PRIKAZ STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2020-2025. GODINE - “Sl. glasnik RS”, br. 101/2020 br. 217/218 avgust 2020 Str. 47
specijalno za pravosudne profesije - Sudije NEOPHODNOST UNAPREĐENJA EFIKASNOSTI PRAVOSUDNOG SISTEMA br. 217/218 avgust 2020 Str. 54
specijalno za pravosudne profesije - Advokati POLOŽAJ ADVOKATA KAO PROFESIONALNIH KORISNIKA USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA br. 217/218 avgust 2020 Str. 57
specijalno za pravosudne profesije - Javni beležnici KOMENTAR PRAVILNIKA O VOĐENJU POSEBNE CENTRALIZOVANE EVIDENCIJE O UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI SU SAČINJENI U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA I UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI SU ZAKLJUČENI U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKI POTVRĐENE (SOLEMNIZOVANE) ISPRAVE - Sl. glasnik RS, br. 105/2020 br. 217/218 avgust 2020 Str. 59
specijalno za pravosudne profesije - Javni izvršitelji KORISNIČKO UPUTSTVO ZA EKSTERNE KORISNIKE E-AUKCIJE U IZVRŠNOM POSTUPKU br. 217/218 avgust 2020 Str. 61
Sudska praksa NADLEŽNOST ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA REHABILITACIJE ZA DVE OSUDE AKO SU SE ZA PRVU OSUDU STEKLI USLOVI ZA NJENO BRISANJE PRE IZVRŠENJA NOVOG KRIVIČNOG DELA, ALI POSTUPAK REHABILITACIJE NIJE SPROVEDEN OD STRANE ORGANA KOJI JE TREBALO TO DA UČINI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI br. 217/218 avgust 2020 Str. 79
Sudska praksa PRAVNA KVALIFIKACIJA RADNJI OKRIVLJENIH KOJE SU REZULTIRALE TEŠKIM TELESNIM POVREĐIVANJEM NEKOG LICA, AKO NJIHOV UMIŠLJAJ NIJE IŠAO U PRAVCU NANOŠENJA TEŠKIH TELESNIH POVREDA, VEĆ SAMO U PRAVCU UČESTVOVANJA U TUČI br. 217/218 avgust 2020 Str. 80
Sudska praksa ZAHTEV ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA PODNET OD STRANE LICA OSUĐENOG NA KAZNU ZATVORA OD 40 GODINA, NAKON ŠTO JE OVA KAZNA U KRIVIČNOM ZAKONIKU ZAMENJENA KAZNOM DOŽIVOTNOG ZATVORA br. 217/218 avgust 2020 Str. 82
Sudska praksa PODNOŠENJE MOLBE ZA SUDSKU REHABILITACIJU OD STRANE BRAČNOG DRUGA OSUĐENOG LICA br. 217/218 avgust 2020 Str. 84
Sudska praksa UČEŠĆE SUDIJE KOJI JE ODLUČIVAO O POTVRĐIVANJU OPTUŽNICE U VEĆU KOJE ODLUČUJE O ZAHTEVU ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA br. 217/218 avgust 2020 Str. 85
Sudska praksa ODREĐIVANJE OBVEZNIKA NAKNADE ŠTETE ZBOG IZGUBLJENE DOBITI br. 217/218 avgust 2020 Str. 86
Sudska praksa USLOVI ZA POVEĆANJE RENTE br. 217/218 avgust 2020 Str. 87
Sudska praksa DOKAZNA SNAGA NALAZA VEŠTAKA ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA br. 217/218 avgust 2020 Str. 88
Sudska praksa TERET DOKAZIVANJA ČINJENICE O ISPUNJENJU UGOVORNE OBAVEZE br. 217/218 avgust 2020 Str. 89
Sudska praksa ODGOVORNOST REPUBLIKE SRBIJE I IZVRŠNOG POVERIOCA ZA ŠTETU ZBOG PRODAJE NEPOKRETNOSTI TREĆEG LICA KAO VANKNJIŽNOG VLASNIKA U POSTUPKU IZVRŠENJA br. 217/218 avgust 2020 Str. 90
Sudska praksa OGRANIČENJE PRAVA DRŽAVNE SVOJINE PRAVOM NA DOM br. 217/218 avgust 2020 Str. 94
Sudska praksa PRAVO SAVESNOG KUPCA DA U SLUČAJU NIŠTAVOSTI UGOVORA O PRODAJI STANA ZADRŽI PREDMETNI STAN SVE DOK MU NE BUDE VRAĆENA CENA STANA - PRAVO NA POŠTOVANJE DOMA br. 217/218 avgust 2020 Str. 95
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 215/216 jul 2020 Str. 2
  OBAVEZNE I PREPORUČENE IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA PROTIV ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI br. 215/216 jul 2020 Str. 4
Vanredne mere UVOĐENJE POSEBNIH MERA ZAŠTITE NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ JE NADLEŽNI ORGAN PROGLASIO VANREDNU SITUACIJU br. 215/216 jul 2020 Str. 11
Krivično pravo ODREĐIVANJE PRITVORA SHODNO ČLANU 211. STAV 1. TAČKA 4) ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 215/216 jul 2020 Str. 15
Krivično pravo NAČELO JAVNOSTI U KRIVIČNOM POSTUPKU I KRIVIČNA DELA PROTIV POLNIH SLOBODA KROZ PRAKSU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 215/216 jul 2020 Str. 19
Krivično pravo SAOBRAĆAJNE NEZGODE - KONTAKTNI TRAGOVI br. 215/216 jul 2020 Str. 23
Krivično pravo POSTUPANJE U SLUČAJU DA SE ZATEKNETE NA MESTU IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA br. 215/216 jul 2020 Str. 33
Građansko pravo UPIS PRAVA SVOJINE NA STANOVIMA IZ OTKUPA NA OSNOVU UGOVORA SA STAMBENIM ZADRUGAMA br. 215/216 jul 2020 Str. 39
Građansko pravo AKTUELNI PROBLEMI NAMIRENJA RAZLUČNIH I ZALOŽNIH POVERILACA U STEČAJNOM POSTUPKU - Deo prvi br. 215/216 jul 2020 Str. 41
Građansko pravo SUDSKA ZAŠTITA U SLUČAJEVIMA MASOVNIH POVREDA PRAVA br. 215/216 jul 2020 Str. 46
Građansko pravo EFIKASNOSTI ARBITRAŽE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA REŠAVANJA SPOROVA br. 215/216 jul 2020 Str. 49
Upravni postupak PRIKAZ UREDBE O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ LISTA NEPOKRETNOSTI I LISTA VODA IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA I GEODETSKIH ORGANIZACIJA - “Sl. glasnik RS”, br. 91/2020 br. 215/216 jul 2020 Str. 55
specijalno za pravosudne profesije NOVI ZAKLJUČAK VISOKOG SAVETA SUDSTVA O RADU SUDOVA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJOJ JE PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA br. 215/216 jul 2020 Str. 59
specijalno za pravosudne profesije POSTUPAK IZBORA ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA br. 215/216 jul 2020 Str. 61
specijalno za pravosudne profesije SAOPŠTENJE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE POVODOM ZAKLJUČKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA OD 30.6.2020. GODINE br. 215/216 jul 2020 Str. 63
specijalno za pravosudne profesije PRIKAZ IZMENA I DOPUNA STATUTA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA - “Sl. glasnik RS”, br. 98/2020 br. 215/216 jul 2020 Str. 64
SUDSKA PRAKSA ODLUKA SUDA O VRAĆANJU NA RAD ZAPOSLENOG KOJI JE U MEĐUVREMENU PENZIONISAN br. 215/216 jul 2020 Str. 75
SUDSKA PRAKSA NEPOSTOJANJE USLOVA ZA PROGLAŠENJE ZAPOSLENOG VIŠKOM br. 215/216 jul 2020 Str. 76
SUDSKA PRAKSA NEMOGUĆNOST PONAVLJANJA KRIVIČNOG POSTUPKA ZBOG IZMENE KAZNI U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU br. 215/216 jul 2020 Str. 77
SUDSKA PRAKSA POSLEDICE PORAVNANJA O PODELI PREDMETA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU br. 215/216 jul 2020 Str. 78
SUDSKA PRAKSA PREKID ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE PROUZROKOVANE KRIVIČNIM DELOM br. 215/216 jul 2020 Str. 79
SUDSKA PRAKSA NEPOSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O ZAKUPU STANA U SVOJINI GRAĐANA br. 215/216 jul 2020 Str. 80

Paragraf vesti

Paragraf vesti

br. 213/214 jun 2020

Str. 2

Paragraf intervju

Paragraf intervju
Srbislav Cvejić, predsednik Javnobeležničke komore

br. 213/214 jun 2020

Str. 4

Krivično pravo

NAČELO JAVNOSTI U KRIVIČNOM POSTUPKU I KRIVIČNA DELA PROTIV POLNIH SLOBODA KROZ PRAKSU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

br. 213/214 jun 2020

Str. 11

Krivično pravo

PRANJE NOVCA

br. 213/214 jun 2020

Str. 15

Krivično pravo

PREPOZNAVANJE LICA ILI PREDMETA IZ ČL. 90. I 100. I ČLANA 405. STAV 3. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU KAO DOKAZNA RADNJA U KRIVIČNOM POSTUPKU

br. 213/214 jun 2020

Str. 22

Građansko pravo

ODBACIJANJE INICIJATIVE ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODLUKE O PROGLAŠENJU VANREDNOG STANJA

br. 213/214 jun 2020

Str. 37

Upravni postupak

NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 10. STAV 7. ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA

br. 213/214 jun 2020

Str. 47

specijalno za pravosudne profesije - JAVNI Izvršitelji

IZVRŠENJE NA NAKNADAMA ZARADE ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD

br. 213/214 jun 2020

Str. 49

specijalno za pravosudne profesije - JAVNI Izvršitelji

MOGUĆNOST NASTAVKA OBUSTAVLJENOG POSTUPKA IZVRŠENJA

br. 213/214 jun 2020

Str. 53

specijalno za pravosudne profesije - JAVNI Izvršitelji

NADLEŽNOST ZA UTVRĐIVANJE POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU

br. 213/214 jun 2020

Str. 54

specijalno za pravosudne profesije - JAVNI Izvršitelji

NAPLATA POTRAŽIVANJA OBEZBEĐENOG NAD HIPOTEKOM

br. 213/214 jun 2020

Str. 55

specijalno za pravosudne profesije - JAVNI Izvršitelji

NAPLATA POTRAŽIVANJA OD JEDNOG OD DUŽNIKOVIH NASLEDNIKA

br. 213/214 jun 2020

Str. 56

specijalno za pravosudne profesije - JAVNI Izvršitelji

NASTAVAK SPROVOĐENJA IZVRŠENJA NAKON OKONČANJA PARNIČNOG POSTUPKA

br. 213/214 jun 2020

Str. 57

specijalno za pravosudne profesije - JAVNI Izvršitelji

NEMOGUĆNOST DA SE IZVRŠNI DUŽNIK PROTIVI IZNOSU CENE U POSTUPKU DEOBE NEPOKRETNOSTI JAVNOM PRODAJOM

br. 213/214 jun 2020

Str. 58

specijalno za pravosudne profesije - JAVNI Izvršitelji

NEMOGUĆNOST NAPLATE TROŠKOVA POSTUPKA IZVRŠENJA UKOLIKO JE PODNETO VIŠE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE ZA POTRAŽIVANJA KOJA SU SE MOGLA NAMIRITI U JEDNOM IZVRŠNOM POSTUPKU

br. 213/214 jun 2020

Str. 59

specijalno za pravosudne profesije - JAVNI Izvršitelji

NEMOGUĆNOST NASTAVKA IZVRŠNOG POSTUPKA PREMA PRAVNOM LICU BRISANOM U POSTUPKU PRINUDNE LIKVIDACIJE

br. 213/214 jun 2020

Str. 60

Sudska praksa

PRAVO POVERIOCA DA POBIJA KAO NIŠTAV UGOVOR O POKLONU KOJI JE DUŽNIK ZAKLJUČIO U CILJU OSUJEĆENJA POVERIOČEVOG POTRAŽIVANJA

br. 213/214 jun 2020

Str. 63

Sudska praksa

PRAVO POSLODAVCA NA REGRESIRANJE OD ZAPOSLENOG U SLUČAJU NAKNADE ŠTETE KOJU JE ZAPOSLENI NA RADU ILI U VEZI SA RADOM PROUZROKOVAO TREĆEM LICU

br. 213/214 jun 2020

Str. 65

Sudska praksa

ODGOVORNOST NASLEDNIKA KOJI SE ODREKAO NASLEĐA U KORIST ODREĐENOG NASLEDNIKA ZA OSTAVIOČEVE DUGOVE

br. 213/214 jun 2020

Str. 67

Sudska praksa

NIŠTAVOST RASPOLAGANJA ZAJEDNIČKOM IMOVINOM BEZ SAGLASNOSTI DRUGOG SUPRUŽNIKA

br. 213/214 jun 2020

Str. 68

Sudska praksa

NEPOSTOJANJE OBAVEZE PREZENTACIJE MENICE PRE PODNOŠENJA REGRESNE TUŽBE

br. 213/214 jun 2020

Str. 69

Sudska praksa

FORMA UGOVORA O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA I RADA RADI STICANJA SVOJINE NA IZGRAĐENIM STANOVIMA KAO BUDUĆIM STVARIMA

br. 213/214 jun 2020

Str. 71

Sudska praksa

NEPOSTOJANJE SVOJSTVA POSREDNIKA

br. 213/214 jun 2020

Str. 74

Sudska praksa

NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI NASLEDNIKA KAO POKLONOPRIMCA ZA OSTAVIOČEVE DUGOVE IZ POKLONA KOJI JE DOBIO OD OSTAVIOCA

br. 213/214 jun 2020

Str. 76

Sudska praksa

SPAJANJE KAZNI IZ “K” I “KV” PRESUDA KADA JE KRIVIČNO DELO IZ “K” PRESUDE UČINJENO PRE ZAPOČETOG IZDRŽAVANJA SAMO JEDNE OD KAZNI KOJE SU UŠLE U JEDINSTVENU KAZNU IZREČNU “KV” PRESUDOM

br. 213/214 jun 2020

Str. 77

Sudska praksa

RAZLIKE U NALAZIMA I MIŠLJENJIMA DVA VEŠTAKA POJEDINCA ISTE STRUKE

br. 213/214 jun 2020

Str. 79

Sudska praksa

PRAVO OKRIVLJENOG DA MU SE SUDI U NJEGOVOM PRISUSTVU I DRŽANJE GLAVNOG PRETRESA BEZ POZIVANJA OKRIVLJENOG U POSTUPKU ZA IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENJA

br. 213/214 jun 2020

Str. 81

Sudska praksa

IZREKA OSUĐUJUĆE PRESUDE ZA KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO

br. 213/214 jun 2020

Str. 82

Sudska praksa

RAZLOZI ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI OTKAZA UGOVORA O RADU

br. 213/214 jun 2020

Str. 83

Sudska praksa

PRAVO NA NAKNADU ŠTETE U SLUČAJU NEJEDNAKE ZARADE

br. 213/214 jun 2020

Str. 84

Paragraf vesti Paragraf vesti br. 207/208 mart 2020 Str. 2
Paragraf intervju Paragraf intervju: Jelena Deretić, pomoćnica u Ministarstvu pravde,
sektor za pravosuđe
br. 207/208 mart 2020 Str. 4
KRIVIČNO PRAVO PRAVO, PRAVDA I MATEMATIKA br. 207/208 mart 2020 Str. 9
KRIVIČNO PRAVO DOKAZNA RADNJA PRETRESANJA ELEKTRONSKIH UREĐAJA br. 207/208 mart 2020 Str. 15
Građansko pravo ODGOVORNOST STEČAJNOG UPRAVNIKA ZA ŠTETU br. 207/208 mart 2020 Str. 21
Građansko pravo MERODAVNO PRAVO ZA TESTAMENTARNO NASLEĐIVANJE U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU SRBIJE br. 207/208 mart 2020 Str. 25
Građansko pravo ODRŽAJ KAO NAČIN STICANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA SA ASPEKTA NAŠEG SUDSKOG SISTEMA br. 207/208 mart 2020 Str. 28
Izvršni postupak NOVINE U POSTUPCIMA IZVRŠENJA KADA SE KAO IZVRŠNI DUŽNIK POJAVLJUJE REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ILI INDIREKTNI KORISNIK BUDŽETSKIH SREDSTAVA br. 207/208 mart 2020 Str. 33
Izvršni postupak KOMENTAR PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I POSTUPKU ELEKTRONSKOG JAVNOG NADMETANJA - “Sl. glasnik RS”, br. 14/2020 br. 207/208 mart 2020 Str. 35
Upravni postupak KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA - “Sl. glasnik RS”, br. 15/2020 br. 207/208 mart 2020 Str. 39
Sudska praksa FOTOGRAFIJE SMS PORUKA RAZMENJENIH IZMEĐU SVEDOKA KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU br. 207/208 mart 2020 Str. 45
Sudska praksa HITNA MERA KAO OKOLNOST KOJA ONEMOGUĆAVA DA OSUĐENI KUĆNI ZATVOR IZDRŽI U PROSTORIJAMA U KOJIMA STANUJE br. 207/208 mart 2020 Str. 46
Sudska praksa ODSUSTVO RAZLOGA U OSUĐUJUĆOJ PRESUDI O VISINI PORESKE OBAVEZE ČIJE SE PLAĆANJE IZBEGAVA POSEBNO ZA SVAKI POJEDINAČNI PORESKI PERIOD KOD POREZA NA DODATU VREDNOST br. 207/208 mart 2020 Str. 47
Sudska praksa OVLAŠĆENJA SUDIJE PRILIKOM ISPITIVANJA OPTUŽNOG AKTA U SKRAĆENOM POSTUPKU br. 207/208 mart 2020 Str. 49
Sudska praksa ZNAČAJ PREKRŠAJNE OSUĐIVANOSTI ZA SUDSKU REHABILITACIJU OSUĐENOG br. 207/208 mart 2020 Str. 50
Sudska praksa MOGUĆNOST DONOŠENJA ODLUKE O PREDAJI U SUDRŽAVINU PO ZAHTEVU SUVLASNIKA U TOKU VANPARNIČNOG POSTUPKA ZA DEOBU SUVLASNIČKE STVARI br. 207/208 mart 2020 Str. 51
Sudska praksa MOGUĆNOST PRESRETANJA I OBAVEZA ZADRŽAVANJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA BEZ ZNANJA KORISNIKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA br. 207/208 mart 2020 Str. 53
Sudska praksa OBRNUTO PRAVILO O TERETU DOKAZIVANJA ISTINITOSTI INFORMACIJE KADA MASMEDIJI IZVRŠAVAJU SVOJU JAVNU ULOGU br. 207/208 mart 2020 Str. 55
Sudska praksa POVREDA PRAVA NA PRIVATNOST KAO POSEBAN VID POVREDE PRAVA LIČNOSTI NEZAVISNO OD POVREDE PRAVA NA ČAST I UGLED br. 207/208 mart 2020 Str. 57
Sudska praksa SUDSKA ZAŠTITA PRAVA NA ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA SA MALOLETNIM DETETOM KONDEMNATORNOM TUŽBOM  br. 207/208 mart 2020 Str. 59
Sudska praksa TROŠKOVI OBRADE I PUŠTANJA KREDITA U TEČAJ br. 207/208 mart 2020 Str. 61
Sudska praksa ZLOSTAVLJANJE NA RADU I SUDSKA ZAŠTITA ZAPOSLENOG br. 207/208 mart 2020 Str. 63
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 205/206 februar 2020 Str. 2
Paragraf intervju Paragraf intervju: Lidija Komlen-Nikolić, zamenica Apelacionog javnog tužioca u Beogradu i predsednica Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije br. 205/206 februar 2020 Str. 4
Krivično pravo UTICAJ POJEDINIH ČLANOVA KRIVIČNOG ZAKONIKA I ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA br. 205/206 februar 2020 Str. 11
Krivično pravo OPRAVDANOST ODREĐIVANJA PRITVORA SHODNO TAČKI 2) STAVA 1. ČLANA 211. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 205/206 februar 2020 Str. 15
Krivično pravo KRIVIČNO DELO DAVANJE LAŽNOG ISKAZA IZ ČLANA 335. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 205/206 februar 2020 Str. 19
Građansko pravo VRSTE ODGOVORNOSTI STEČAJNOG UPRAVNIKA br. 205/206 februar 2020 Str. 41
Izvršni postupak DOSTAVLJANJE U IZVRŠNOM POSTUPKU U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 205/206 februar 2020 Str. 47
Izvršni postupak ZAŠTITA NAČELA SRAZMERE I OGRANIČENJE SPROVOĐENJA IZVRŠENJA U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 205/206 februar 2020 Str. 50
Izvršni postupak POSTUPAK DOBROVOLJNOG NAMIRENJA NOVČANIH POTRAŽIVANJA PRED JAVNIM IZVRŠITELJEM br. 205/206 februar 2020 Str. 55
Izvršni postupak OBRAZLOŽENJE NOVINA JAVNOIZVRŠITELJSKE TARIFE - “Sl. glasnik RS”, br. 93/2019 br. 205/206 februar 2020 Str. 57
specijalno za pravosudne profesije KOMENTAR ODLUKE O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA BEOGRADA - “Sl. list grada Beograda”, br. 115/2019 br. 205/206 februar 2020 Str. 63
specijalno za pravosudne profesije PRIMEDBE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE NA PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA ZA PERIOD OD 2019. DO 2024. GODINE br. 205/206 februar 2020 Str. 67
Upravni postupak NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE USLOVA ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA JAVNI PUT U NASELJU Izvšenje i obezbeđenje br. 203/204 januar 2020 STR. 5
Upravni postupak DOKAZIVANJE DA JE NAKNADA ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST ISPLAĆENA U CELINI br. 203/204 januar 2020 STR. 6
Upravni postupak NEMOGUĆNOST MENJANJA IZNOSA NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST br. 203/204 januar 2020 STR. 7
Upravni postupak BRISANJE PODATAKA O OBJEKTU U BAZI PODATAKA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA U SLUČAJU UKLANJANJA OBJEKTA br. 203/204 januar 2020 STR. 8
Upravni postupak REŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA U CILJU OZAKONJENJA NEPOKRETNOSTI KOJA SE DELOM NALAZI NA PARCELI U PRIVATNOJ SVOJINI A DELOM U SVOJINI JLS br. 203/204 januar 2020 STR. 9
Izvršenje i obezbeđenje SPROVOĐENJE IZVRŠENJA PROTIV IZVRŠNOG DUŽNIKA KOJI NEMA JMBG br. 203/204 januar 2020 STR. 13
Izvršenje i obezbeđenje PODOBNOST OVERENE KOPIJE RAČUNA KOJI JE IZDAT U REPUBLICI SRPSKOJ DA BUDE OSNOV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE br. 203/204 januar 2020 STR. 14
Izvršenje i obezbeđenje ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA IZVRŠENJE KADA JE UZ PREDLOG PODNET I PREDLOG ZA PRIZNANJE STRANE IZVRŠNE ISPRAVE br. 203/204 januar 2020 STR. 15
Izvršenje i obezbeđenje NEBLAGOVREMENOST ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA IZVRŠNOG POSTUPKA br. 203/204 januar 2020 STR. 16
Izvršenje i obezbeđenje SPROVOĐENJE IZVRŠENJA PRODAJOM POKRETNIH STVARI KOJE SU IZGUBILE SVOJU PROCENJENU TRŽIŠNU VREDNOST br. 203/204 januar 2020 STR. 17
Izvršenje i obezbeđenje PRAVO NOVOG POVERIOCA DA ZAHTEVA ISPUNJENJE OBAVEZA IZ UGOVORA O NALOGU OD DUŽNIKOVOG POSLODAVCA br. 203/204 januar 2020 STR. 18
Parnični postupak NASLEDNA PRAVA NASLEDNIKA JEDNOG VANBRAČNOG PARTNERA NA IMOVINI DRUGOG VANBRAČNOG PARTNERA br. 203/204 januar 2020 STR. 23
Parnični postupak ODLUČIVANJE O DOZVOLJENOSTI UČEŠĆA UMEŠAČA br. 203/204 januar 2020 STR. 26
Parnični postupak NEMOGUĆNOST PRELASKA OBAVEZE DAVANJA IZDRŽAVANJA IZ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU NA VANBRAČNOG PARTNERA br. 203/204 januar 2020 STR. 27
Parnični postupak PRAVO SANASLEDNIKA DA TRAŽI OD OSTALIH SANASLEDNIKA POVRAĆAJ VIŠE DATOG NA IME ISPLATE OSTAVIOČEVIH DUGOVA br. 203/204 januar 2020 STR. 29
Parnični postupak POSTOJANJE OSNOVA ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI ZAŠTITE PRAVA SVOJINE OD UZNEMIRAVANJA br. 203/204 januar 2020 STR. 30
Krivični postupak ISKAZ DAT POLICIJI U SVOJSTVU GRAĐANINA KAO OSNOV ZA POKRETANJE NEKOG KAZNENOG POSTUPKA br. 203/204 januar 2020 STR. 33
Krivični postupak NEMOGUĆNOST SPAJANJA DVA POSTUPKA U JEDAN TAKO DA JE OKRIVLJENI ISTOVREMENO I OŠTEĆENI I OBRNUTO br. 203/204 januar 2020 STR. 34
Krivični postupak PRINCIP PRIMENE NAJBLAŽEG ZAKONA ZA OKRIVLJENOG U SLUČAJU NEUSKLAĐENOSTI POČETKA PRIMENE NOVOG ZAKONA SA TRENUTKOM PRESTANKA VAŽENJA STAROG br. 203/204 januar 2020 STR. 35
Krivični postupak PRAVO OŠTEĆENOG DA ZAHTEVA NAKNADU TROŠKOVA KOD ODLOŽENOG KRIVIČNOG GONJENJA br. 203/204 januar 2020 STR. 36
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 201/202 decembar 2019 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju: Gorazd Đurović, predsednik udruženja građana
Posrednici u rešavanju sporova
br. 201/202 decembar 2019 Str. 6
Aktuelno PRIMENA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA OD 1.12.2019. GODINE br. 201/202 decembar 2019 Str. 11
Aktuelno OD 1.12.2019. GODINE NA SNAZI KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA ZA UBICE DECE br. 201/202 decembar 2019 Str. 15
Aktuelno U SUSRET POČETKU PRIMENE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA - 1.12.2019. GODINE br. 201/202 decembar 2019 Str. 17
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 201/202 decembar 2019 Str. 23
Građansko pravo POVREDA I PRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNOST br. 201/202 decembar 2019 Str. 27
Građansko pravo ŽALBA U SPORU MALE VREDNOSTI I PRAVO NA PRAVNI LEK br. 201/202 decembar 2019 Str. 35
Krivično pravo KO MOŽE PONOVITI KRIVIČNO DELO? br. 201/202 decembar 2019 Str. 41
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PRIKAZIVANJE, PRIBAVLJANJE I POSEDOVANJE PORNOGRAFSKOG MATERIJALA I ISKORIŠĆAVANJE MALOLETNIH LICA ZA PORNOGRAFIJU IZ ČLANA 185. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 201/202 decembar 2019 Str. 44
Krivično pravo PRITVOR br. 201/202 decembar 2019 Str. 53
Postupak pred evropskim sudom za ljudska prava OSUDA UMRLOG LICA I PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE br. 201/202 decembar 2019 Str. 61
Sudska praksa MERILA ZA UREĐIVANJE MODELA VIĐANJA IZMEĐU RODITELJA I DECE br. 201/202 decembar 2019 Str. 67
Sudska praksa ZAKLJUČAK O ZABRANI DVOSTRUKOG UKIDANJA REŠENJA U PARNIČNOM I VANPARNIČNOM POSTUPKU br. 201/202 decembar 2019 Str. 68
Sudska praksa VREĐANJE KAO VID NASILJA U PORODICI br. 201/202 decembar 2019 Str. 69
Sudska praksa ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA KOD KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI KADA JE DELO UČINJENO SA VIŠE RADNJI IZMEĐU KOJIH POSTOJI VREMENSKI RAZMAK br. 201/202 decembar 2019 Str. 70
Sudska praksa ZAPISNIK O SASLUŠANJU OSUMNJIČENOG KAO NEZAKONIT DOKAZ br. 201/202 decembar 2019 Str. 72
Sudska praksa NAKNADA TROŠKOVA U PARNICI NASTALIH IZ KRIVIČNOG POSTUPKA br. 201/202 decembar 2019 Str. 74
Sudska praksa POSTOJANJE OPRAVDANIH RAZLOGA ZA DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA br. 201/202 decembar 2019 Str. 75
Sudska praksa TROŠKOVI OBRADE KREDITA I TERET DOKAZIVANJA br. 201/202 decembar 2019 Str. 76
Sudska praksa TROŠKOVI OBRADE KREDITA I NAKNADA BANKARSKIH USLUGA br. 201/202 decembar 2019 Str. 77
specijalno za pravosudne profesije INICIJATIVA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE ZA IZMENU ODREDBE ČLANA 261. STAV 4. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 201/202 decembar 2019 Str. 81
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 201/202 decembar 2019 Str. 84
specijalno za pravosudne profesije PRIKAZ SMERNICA ZA UNAPREĐENJE SUDSKE PRAKSE U POSTUPCIMA ZA NAKNADU ŠTETE ŽRTVAMA TEŠKIH KRIVIČNIH DELA U KRIVIČNOM POSTUPKU br. 201/202 decembar 2019 Str. 86
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 199/200 novembar 2019 Str. 4
Paragraf intervju Paragraf intervju: Zoran Pašalić, Zaštitnik građana br. 199/200 novembar 2019 Str. 6
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 199/200 novembar 2019 Str. 11
Krivično pravo PRAVNA ZABLUDA br. 199/200 novembar 2019 Str. 15
Krivično pravo KRIVIČNO DELO NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI IZ ČLANA 296. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 199/200 novembar 2019 Str. 19
Građansko pravo ŠTETA br. 199/200 novembar 2019 Str. 33
Građansko pravo OSVRT NA KONVENCIJU UN O MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA O REŠAVANJU SPOROVA MEDIJACIJOM br. 199/200 novembar 2019 Str. 36
Porodično pravo MIŠLJENJE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI NA NACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA I ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA br. 199/200 novembar 2019 Str. 41
Izvršni postupak KOMENTAR UPUTSTVA ZA PRIMENU PRELAZNIH I ZAVRŠNIH ODREDABA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2019) br. 199/200 novembar 2019 Str. 51
Izvršni postupak SPORNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM SAMOSTALNIH ČLANOVA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 199/200 novembar 2019 Str. 55
Upravni postupak DRŽAVINA ZEMLJIŠTA U KATASTRU NEPOKRETNOSTI SRBIJE br. 199/200 novembar 2019 Str. 63
specijalno za pravosudne profesije ADVOKATSKA ETIKA U PORODIČNOM SPORU br. 199/200 novembar 2019 Str. 71
specijalno za pravosudne profesije PRAVOSUDNI BUDŽET KAO GARANT NEZAVISNOSTI SUDOVA I SUDIJA br. 199/200 novembar 2019 Str. 73
Novine u postupcima za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti POSTUPAK OZAKONJENJA OBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI br. 199/200 novembar 2019 Str. 79
Novine u postupcima za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA br. 199/200 novembar 2019 Str. 89
Novine u postupcima za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti UPIS PRAVA SVOJINE USLED KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU br. 199/200 novembar 2019 Str. 95
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 197/198 oktobar 2019 Str. 2
Paragraf intervju Paragraf intervju: Zoran Pašalić, Zaštitnik građana br. 197/198 oktobar 2019 Str. 4
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 197/198 oktobar 2019 Str. 9
Postupak izvršenja i obezbeđenja IZVRŠENJE ODLUKA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA U SVETLU NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA

O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU - “Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019

br. 197/198 oktobar 2019 Str. 19
Krivično pravo REČ O KONTINUITETU IZMEĐU KRIVIČNIH DELA PREVARE I PREVARE U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI br. 197/198 oktobar 2019 Str. 27
NEZAVISNI DRŽAVNI ORGANI MIŠLJENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA NA NACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA I ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA br. 197/198 oktobar 2019 Str. 33
POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM - “Sl. glasnik RS”, br. 68/2019 br. 197/198 oktobar 2019 Str. 37
Građansko pravo PLATNI NALOG KAO MERITORNA SUDSKA ODLUKA O TUŽBENOM ZAHTEVU br. 197/198 oktobar 2019 Str. 45
Građansko pravo SUDSKA PRAKSA PREMA ZAKONU O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA br. 197/198 oktobar 2019 Str. 50
Specijalno za pravosudne profesije UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

(“Sl. glasnik rs”, br. 54/2019)

br. 197/198 oktobar 2019 Str. 55
Specijalno za pravosudne profesije PAUŠALNO OPOREZIVANJE ADVOKATSKE DELATNOSTI - NOVI KONCEPT UNAPREĐENJA PAUŠALNOG OPOREZIVANJA br. 197/198 oktobar 2019 Str. 61
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 195/196 septembar 2019 Str. 2
Paragraf intervju Paragraf intervju: Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br. 195/196 septembar 2019 Str. 4
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 195/196 septembar 2019 Str. 9
Aktuelno ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U PRIMENI OD 1.10.2019. GODINE br. 195/196 septembar 2019 Str. 13
Aktuelno KOMENTAR ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - “Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 br. 195/196 septembar 2019 Str. 15
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PROGANJANJA IZ ČLANA 138A KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 195/196 septembar 2019 Str. 25
Krivično pravo PITANJE IDENTITETA PRESUDE I OPTUŽBE br. 195/196 septembar 2019 Str. 34
Krivično pravo Zakon o sprečavanju nasilja u porodici u Republici Srbiji br. 195/196 septembar 2019 Str. 39
Krivično pravo MULTISEKTORSKA SARADNJA KROZ RAD GRUPE ZA KOORDINACIJU I SARADNJU PO NOVOM ZAKONU O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI br. 195/196 septembar 2019 Str. 44
Građansko pravo RAZVOJ I PRIMENA INSTITUTA PROMENJENIH OKOLNOSTI br. 195/196 septembar 2019 Str. 51
Građansko pravo KONCEPT TUŽILAČKE ISTRAGE I RESTORATIVNA PRAVDA br. 195/196 septembar 2019 Str. 58
Parnični postupak SPOR MALE VREDNOSTI sa posebnim osvrtom na postupanje drugostepenog suda br. 195/196 septembar 2019 Str. 67
MEĐUNARODNI SPORAZUMI OSVRT NA KONVENCIJU UN O MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA O REŠAVANJU SPOROVA MEDIJACIJOM br. 195/196 septembar 2019 Str. 75
Upravni postupak EKSPROPRIJACIJA NEPOKRETNOSTI KROZ ZAKONODAVSTvO I SUDSKU PRAKSU U REPUBLICI SRBIJI br. 195/196 septembar 2019 Str. 79
Medijacija SUDSKA PRAKSA prema Zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova br. 195/196 septembar 2019 Str. 85
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava PRINCIP “JEDNAKOSTI ORUŽJA” U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 195/196 septembar 2019 Str. 91
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava EUTANAZIJA br. 195/196 septembar 2019 Str. 95
specijalno za pravosudne profesije IZMENE PRAVILNIKA O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA - “Sl. glasnik RS”, br. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017 i 14/2018 br. 195/196 septembar 2019 Str. 103
specijalno za pravosudne profesije GLAVNA NAČELA SAVETA EVROPE U VEZI SA NEZAVISNOŠĆU SUDSTVA br. 195/196 septembar 2019 Str. 106
Paragraf vesti Paragraf vesti br. 191/192 jul 2019 Str. 2
Paragraf intervju Paragraf intervju: prof. dr. Olga Cvejić jančić, član Komisije za izradu Građanskog zakonika br. 191/192 jul 2019 Str. 4
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 191/192 jul 2019 Str. 9
Krivično pravo KRIVIČNO DELO TEŠKA KRAĐA I ODNOS SA KRIVIČNIM DELOM SITNA KRAĐA U SUDSKOJ PRAKSI br. 191/192 jul 2019 Str. 13
Krivično pravo REGULISANJE USLOVNOG OTPUSTA U REPUBLICI SRBIJI U SVETLU IZMENA KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 191/192 jul 2019 Str. 52
Izvršni postupak REAKCIJE STRUČNE JAVNOSTI NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 191/192 jul 2019 Str. 59
Parnični postupak POJAM ODGOVORNOSTI STEČAJNOG UPRAVNIKA br. 191/192 jul 2019 Str. 63
Porodično pravo PRAVNI ODNOSI IZMEĐU RODITELJA I DECE U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU br. 191/192 jul 2019 Str. 69
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava PRINCIP SRAZMERNOSTI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA KROZ RAZMATRANU PRESUDU LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. SWEDEN br. 191/192 jul 2019 Str. 73
specijalno za pravosudne profesije SVOJSTVO ADVOKATA KAO PROFESIONALNOG KORISNIKA USLUGA PRED KATASTROM br. 191/192 jul 2019 Str. 81
specijalno za pravosudne profesije KOMENTAR PRAVILNIKA O IZOSTAVLJANJU I ZAMENI (ANONIMIZACIJI I PSEUDONIMIZACIJI) PODATAKA U ODLUKAMA VISOKOG SAVETA SUDSTVA - “Sl. glasnik RS”, br. 47/2019 br. 191/192 jul 2019 Str. 83
paragraf vesti paragraf vesti br. 189/190 jun 2019 Str. 2
paragraf intervju paragraf intervju, Omer Hadžiomerović, sudija Apelacionog suda u Beogradu br. 189/190 jun 2019 Str. 4
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 189/190 jun 2019 Str. 9
Krivično pravo KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 35/2019 br. 189/190 jun 2019 Str. 13
Krivično pravo KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA - “Sl. glasnik RS”, br. 35/2019 br. 189/190 jun 2019 Str. 16
Krivično pravo KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 189/190 jun 2019 Str. 19
prekršajni postupak AKTUELNA PREKRŠAJNA PRAKSA IZ OBLASTI FINANSIJSKIH PROPISA I RADNIH ODNOSA br. 189/190 jun 2019 Str. 27
Upravni spor UJEDNAČAVANJE SUDSKE I UPRAVNE PRAKSE br. 189/190 jun 2019 Str. 43
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava NAČELO SRAZMERNOSTI I OSUDA ZA KLEVETU U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 189/190 jun 2019 Str. 51
UPRAVNI POSTUPAK POSTUPAK OZAKONJENJA OBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI br. 189/190 jun 2019 Str. 59
UPRAVNI POSTUPAK NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA br. 189/190 jun 2019 Str. 69
UPRAVNI POSTUPAK UPIS PRAVA SVOJINE USLED KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU br. 189/190 jun 2019 Str. 75
UPRAVNI POSTUPAK UPUTSTVA DO BRŽEG UPISA U KATASTAR DOSTUPNA NA NOVOM SAJTU br. 189/190 jun 2019 Str. 85
Pragraf vesti Pragraf vesti br. 187/188 maj 2019 Str. 2
Pragraf intervju Pragraf intervju, Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore javnih izvršitelja br. 187/188 maj 2019 Str. 4
upravni postupak KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA - “Sl. glasnik RS”, br. 31/2019 br. 187/188 maj 2019 Str. 11
upravni postupak KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - “Sl. glasnik RS”, br. 31/2019 br. 187/188 maj 2019 Str. 13
upravni postupak PRIKAZ STATUTA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE - “Sl. glasnik RS”, br. 32/2019 br. 187/188 maj 2019 Str. 16
Porodično pravo ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA IZMEĐU DETETA I RODITELJA SA KOJIM NE ŽIVI U KONTROLISANIM USLOVIMA br. 187/188 maj 2019 Str. 25
Porodično pravo MATERNITETSKI I PATERNITETSKI SPOROVI U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU br. 187/188 maj 2019 Str. 29
Parnični postupak AKTIVNA I PASIVNA STVARNA LEGITIMACIJA STRANAKA U PARNIČNOM POSTUPKU br. 187/188 maj 2019 Str. 35
Obligaciono pravo PRAVNO SHVATANJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA O PUNOVAŽNOSTI VALUTNE KLAUZULE KOD UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA I KONVERZIJI SA OBRAZLOŽENJEM br. 187/188 maj 2019 Str. 41
Krivično pravo INICIJATIVA ZA IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 187/188 maj 2019 Str. 49
Krivično pravo TEŠKO UBISTVO IZ ČLANA 114. STAV 1. TAČKA 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 187/188 maj 2019 Str. 55
Krivično pravo DELO MALOG ZNAČAJA IZ ČLANA 18. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA KAO OSNOV ISKLJUČENJA KRIVIČNOG DELA br. 187/188 maj 2019 Str. 61
Krivično pravo PRENOŠENJE MESNE NADLEŽNOSTI U SUDSKOJ PRAKSI br. 187/188 maj 2019 Str. 73
Krivično pravo KRIVIČNO DELO PUSTOŠENJE ŠUMA IZ ČLANA 274. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 187/188 maj 2019 Str. 82
paragraf vesti paragraf vesti br. 185/186 april 2019 STR. 2
paragraf intervju paragraf intervju, Jelena Gajić, predsednica Programskog saveta Udruženja sudija i tužilaca Srbije br. 185/186 april 2019 STR. 4
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 185/186 april 2019 STR. 9
Porodicno pravo Dejstvo braka u međunarodnom privatnom pravu br. 185/186 april 2019 STR. 13
Upravni postupak UPIS ZABELEŽBE ZABRANE OTUĐENJA OBJEKATA U POSTUPKU OZAKONJENJA br. 185/186 april 2019 STR. 17
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava PRAVO NA JAVNU RASPRAVU U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 185/186 april 2019 STR. 23
Izvršni postupak SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NA ZARADI U SKLADU SA ZAKONOM O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 185/186 april 2019 STR. 29
Izvršni postupak OGRANIČENJE SPROVOĐENJA IZVRŠENJA NA ZARADI, NAKNADI ZARADE I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENOG br. 185/186 april 2019 STR. 32
Krivično pravo KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI br. 185/186 april 2019 STR. 37
Krivično pravo KRIVIČNO DELO UBISTVO DETETA PRI POROĐAJU IZ ČLANA 116. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 185/186 april 2019 STR. 62
Prekršajni postupak ODGOVORNOST PRAVNIH LICA, ODGOVORNIH LICA U PRAVNOM LICU I ZAPOSLENIH ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE br. 185/186 april 2019 STR. 71
Prekršajni postupak AKTUELNI PREKRŠAJI IZ PRAKSE I ODLUKE O KAZNAMA U VEZI ODGOVORNOSTI PRAVNIH I ODGOVORNIH LICA U PRAVNIM LICIMA ZA PREKRŠAJE VOZAČA U SAOBRAĆAJU br. 185/186 april 2019 STR. 74
specijalno za pravosudne profesije MIŠLJENJA STRUČNOG SAVETA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE br. 185/186 april 2019 STR. 81
specijalno za pravosudne profesije PRAVNO SHVATANJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - PUNOVAŽNOST VALUTNE KLAUZULE KOD UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA I KONVERZIJA br. 185/186 april 2019 STR. 89
paragraf vesti paragraf vesti br. 183-184 mart 2019 Str. 2
paragraf intervju paragraf intervju: Sead Spahovic, advokat iz Beograda br. 183-184 mart 2019 Str. 4
paragraf intervju ...sa lica mesta br. 183-184 mart 2019 Str. 9
Obligaciono pravo PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA br. 183-184 mart 2019 Str. 13
Porodično pravo ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA IZMEĐU DETETA I RODITELJA SA KOJIM NE ŽIVI br. 183-184 mart 2019 Str. 19
Upravni postupak KOMENTAR PRAVILNIKA O KATASTARSKOM PREMERU, OBNOVI KATASTRA I GEODETSKIM RADOVIMA U ODRŽAVANJU KATASTRA br. 183-184 mart 2019 Str. 29
Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava OGRANIČENJE PRAVA SVOJINE NA STANU I PRAVA NA DOM PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA br. 183-184 mart 2019 Str. 35
Izvršni postupak PRAVNI STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U VEZI SA ČLANOM 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 183-184 mart 2019 Str. 41
Krivično pravo APELACIONI SUD I ZAKONITOST REŠENJA KRIVIČNE STVARI br. 183-184 mart 2019 Str. 45
specijalno za pravosudne profesije PRIMEDBE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE NA PRVI NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 br. 183-184 mart 2019 Str. 63
specijalno za pravosudne profesije MIŠLJENJE ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE O PREDLOŽENOM REVIDIRANOM AKCIONOM PLANU ZA POGLAVLJE 23 I RADNOM TEKSTU NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA 2019-2024 br. 183-184 mart 2019 Str. 68
specijalno za pravosudne profesije POČEO SA RADOM KOL CENTAR ZA DODELJIVANJE BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI br. 183-184 mart 2019 Str. 70
specijalno za pravosudne profesije KOMENTARI DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE O PRVOM NACRTU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 br. 183-184 mart 2019 Str. 72
specijalno za pravosudne profesije KOMENTAR DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE br. 183-184 mart 2019 Str. 84
Ustav MIŠLJENJE BIROA KONSULTATIVNOG VEĆA EVROPSKIH SUDIJA SAVETA EVROPE O USKLAĐENOSTI PREDLOŽENIH AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE br. 181-182 februar 2019 Str. 11
Upravni postupak PROJEKAT PARCELACIJE I PREPARCELACIJE br. 181-182 februar 2019 Str. 19
Upravni postupak UTVRĐIVANJE KUĆNOG BROJA I OBAVEZA PLAĆANJA TAKSE br. 181-182 februar 2019 Str. 21
Upravni postupak PRECIZIRANJE POSTUPKA ODREĐIVANJA ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU br. 181-182 februar 2019 Str. 23
Upravni postupak NAJNOVIJA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI PLANIRANJA I IZGRADNJE br. 181-182 februar 2019 Str. 27
Krivično pravo RAD NA IZMENAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 181-182 februar 2019 Str. 39
Krivično pravo SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE POVODOM IZMENA KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 181-182 februar 2019 Str. 41
Krivično pravo KRIVIČNO DELO TEŠKO UBISTVO PRI BEZOBZIRNOM NASILNIČKOM PONAŠANJU br. 181-182 februar 2019 Str. 44
Krivično pravo KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA ZNAKA ZA POMOĆ I ZNAKA ZA OPASNOST IZ ČLANA 351. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 181-182 februar 2019 Str. 47
Krivično pravo PREGLED LICA OD STRANE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA br. 181-182 februar 2019 Str. 50
Krivično pravo POSTUPAK SPORAZUMEVANJA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA br. 181-182 februar 2019 Str. 53
Krivično pravo KUĆNI ZATVOR br. 181-182 februar 2019 Str. 65
Specijalno za pravosudne profesije PRVI NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 br. 181-182 februar 2019 Str. 69
Vesti paragraf vesti br. 179-180 januar 2019 str. 2
Intervju paragraf intervju: Melanija Petač, Savez samostalnih sindikata Srbije i Marijanti Babić, Američka privredna komora u Srbiji br. 179-180 januar 2019 str. 4
Tema broja OSVRT NA NACRT ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU br. 179-180 januar 2019 str. 15
POVREDA NA RADU POVREDA NA REDOVNOM PUTU OD STANA DO MESTA RADA ILI OBRNUTO br. 179-180 januar 2019 str. 27
POVREDA NA RADU KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU br. 179-180 januar 2019 str. 31
Aktuelno VODIČ ZA EVIDENTIRANJE STVARNOG VLASNIKA REGISTROVANOG SUBJEKTA U CENTRALNU EVIDENCIJU br. 179-180 januar 2019 str. 43
Aktuelno KOMENTAR DOPUNA ODLUKE O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI br. 179-180 januar 2019 str. 48
Aktuelno PROCENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA br. 179-180 januar 2019 str. 51
Aktuelno ANALIZA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA br. 179-180 januar 2019 str. 60
Aktuelno VISINA ČLANARINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2019. GODINU br. 179-180 januar 2019 str. 64
Aktuelno USKLAĐIVANJE PENZIJA POSLE IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU br. 179-180 januar 2019 str. 68
Aktuelno OSVRT NA IZMENJENU ODREDBU ČLANA 46. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM br. 179-180 januar 2019 str. 70
PORESKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA br. 179-180 januar 2019 str. 75
PORESKO PRAVO UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBE ČLANA 5. STAV 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU br. 179-180 januar 2019 str. 97
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA br. 179-180 januar 2019 str. 101
Kalendar KALENDAR PRAZNIKA ZA 2019. GODINU br. 179-180 januar 2019 str. 109
Paragraf vesti paragraf vesti br. 177-178 decembar 2018 Str. 2
Paragraf intervju paragraf intervju Marko Lasman direktor USAID Projekta vladavine prava br. 177-178 decembar 2018 Str. 4
Sudstvo OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKE TAKSE U CILJU PROMOVISANJA POSREDOVANJA U REŠAVANJU SPOROVA br. 177-178 decembar 2018 Str. 13
Sudstvo ANALIZA POREĐENJA VISINE DOSUĐENE NAKNADE, DUŽINE TRAJANJA POSTUPKA I VISINE TROŠKOVA SUDSKOG I VANSUDSKOG POSTUPKA br. 177-178 decembar 2018 Str. 15
Obligaciono pravo Ugovaranje kamate i rok zastarelosti potraživanja iz ugovora o zajmu br. 177-178 decembar 2018 Str. 19
Parnični postupak KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU - “Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 br. 177-178 decembar 2018 Str. 25
Parnični postupak ZAKLJUČENJE BRAKA SA INOSTRANIM ELEMENTOM br. 177-178 decembar 2018 Str. 30
Upravni postupak Produženi rokovi za utvrđivanje ukupne osnovice obeštećenja i rokovi za emitovanje obveznica br. 177-178 decembar 2018 Str. 35
Upravni postupak KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 22. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (“SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 18/2016) - “Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 br. 177-178 decembar 2018 Str. 37
Upravni postupak KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA - “Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 br. 177-178 decembar 2018 Str. 39
Upravni postupak USAGLAŠAVANJE ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU br. 177-178 decembar 2018 Str. 42
Krivično pravo KRIVIČNO DELO TRGOVINA LJUDIMA IZ ČLANA 388. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 177-178 decembar 2018 Str. 47
Krivično pravo KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA - “Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 br. 177-178 decembar 2018 Str. 59
Krivično pravo NAJKARAKTERISTIČNIJE SITUACIJE U VEZI SA LIŠENJEM I OGRANIČENJEM SLOBODE OD STRANE POLICIJE br. 177-178 decembar 2018 Str. 62
Krivično pravo Rad u javnom interesu kao alternativna krivična sankcija Izvršni postupak br. 177-178 decembar 2018 Str. 69
Krivično pravo NAČELO SRAZMERNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU U ZAKONODAVSTVU I PRAKSI br. 177-178 decembar 2018 Str. 75
specijalno za pravosudne profesije SPROVOĐENJE IZVRŠENJA KADA JE U IZVRŠNOJ ISPRAVI KAO DUŽNIK OZNAČENA REPUBLIKA SRBIJA br. 177-178 decembar 2018 Str. 81
Procesno pravo NEVAŽNOST BRAKA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU br. 171-172 septembar 2018. str. 13
Krivično pravo NAČELO NAROČITE HITNOSTI U KRIVIČNOM POSTUPKU PREMA MALOLETNICIMA KROZ PRIMENU VASPITNIH NALOGA br. 171-172 septembar 2018. str. 19
Krivično pravo NEDOSTACI PRAVNOG INSTITUTA OPORTUNITETA - ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA br. 171-172 septembar 2018. str. 27
Krivično pravo DEJSTVO ZAHTEVA ZA PRIKUPLJANJE POTREBNIH OBAVEŠTENJA NA TOK ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA br. 171-172 septembar 2018. str. 31
Krivično pravo IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI “ZABRANA PRIBLIŽAVANJA I KOMUNIKACIJE SA OŠTEĆENIM” UZ KAZNU ZATVORA br. 171-172 septembar 2018. str. 35
Krivično pravo KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI IZ ČLANA 350. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 171-172 septembar 2018. str. 39
Specijalno za javne izvršitelje KOMENTAR PRAVILNIKA O NADZORU NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA - „Sl. glasnik RS”, br. 63/2018 br. 171-172 septembar 2018. str. 55
Specijalno za javne izvršitelje KOMENTAR POSLOVNIKA O RADU ETIČKOG KOMITETA - „Sl. glasnik RS”, br. 63/2018 br. 171-172 septembar 2018. str. 57
Pitanja i odgovori ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PORODIČNOG I NASLEDNOG PRAVA br. 171-172 septembar 2018. str. 61
Pitanja i odgovori ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U POSTUPCIMA PRED REPUBLIČKIM GEODETSKIM ZAVODOM br. 171-172 septembar 2018. str. 81
paragraf vesti paragraf vesti br. 169-170 avgust 2018. str. 2
paragraf intervju prof. dr Milan Škulić sudija Ustavnog suda br. 169-170 avgust 2018. str. 4
UPRAVNI POSTUPAK OBJEDINJENO UPUTSTVO ZA PRIMENU ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA br. 169-170 avgust 2018. str. 11
PROCESNO PRAVO UPUTSTVO ZA UNAPREĐENJE I PROMOCIJU POSTUPKA ZAKLJUČENJA I IZVRŠENJA VANSUDSKOG PORAVNANJA U POSTUPCIMA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU br. 169-170 avgust 2018. str. 19
PROCESNO PRAVO VREDNOST PREDMETA SPORA KADA SE TUŽBENIM ZAHTEVOM TRAŽI UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA I REVIZIJSKI CENZUS br. 169-170 avgust 2018. str. 22
PROCESNO PRAVO RAZVOD BRAKA SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM br. 169-170 avgust 2018. str. 26
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA STAV EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA UTICAJEM VISINE DOSUĐENE NAKNADE ZBOG PREKOMERNE DUŽINE SUDSKOG POSTUPKA NA DELOTVORNOST USTAVNE ŽALBE br. 169-170 avgust 2018. str. 31
KRIVIČNO PRAVO ANTROPOLOŠKO VEŠTAČENJE ODNOSNO MANUELNA BIOMETRIJA I KOMPARATIVNO VЕŠTAČENJE LICA br. 169-170 avgust 2018. str. 39
PREKRŠAJNI POSTUPAK INICIJATIVA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA IZMENU ZAKONA O PREKRŠAJIMA I PRAVILNIKA O OBRASCU PREKRŠAJNOG NALOGA br. 169-170 avgust 2018. str. 45
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE INICIJATIVA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 169-170 avgust 2018. str. 51
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE KOMENTARI DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE NA NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI br. 169-170 avgust 2018. str. 60
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ODGOVORI STRUČNOG SAVETA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE br. 169-170 avgust 2018. str. 62
paragraf vesti paragraf vesti br. 167-168 јun 2018. str. 2
paragraf
intervju
sudija Stevo Đuranović Sudija Upravnog suda br. 167-168 јun 2018. str. 4
USTAVNO PRAVO SAOPŠTENJE EVROPSKOG UDRUŽENJA SUDIJA I TUŽILACA ZA DEMOKRATIJU I SLOBODE (MEDEL) O USTAVNOJ REFORMI U SRBIJI br. 167-168 јun 2018. str. 11
USTAVNO PRAVO MIŠLJENJE EVROPSKE KOMISIJE ZA DEMOKRATIJU PUTEM PRAVA (VENECIJANSKA KOMISIJA) O NACRTU AMANDMANA NA USTAVNE ODREDBE KOJE SE TIČU PRAVOSUĐA br. 167-168 јun 2018. str. 13
PROCESNO PRAVO ODBAČAJ REVIZIJE KAO RAZLOG ZA ISTICANJE POVREDE PRAVA NA PRISTUP SUDU KAO LJUDSKOG PRAVA br. 167-168 јun 2018. str. 31
PROCESNO PRAVO PREKID I ZASTOJ U PARNIČNOM POSTUPKU br. 167-168 јun 2018. str. 36
PROCESNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 br. 167-168 јun 2018. str. 41
KRIVIČNO pravo KRIVIČNO DELO UDRUŽIVANJE RADI VRŠENJA KRIVIČNIH DELA br. 167-168 јun 2018. str. 47
KRIVIČNO pravo KRIVIČNO DELO NEOSNOVANO DOBIJANJE I KORIŠĆENJE KREDITA I DRUGE POGODNOSTI br. 167-168 јun 2018. str. 54
KRIVIČNO pravo PRODUŽENO KRIVIČNO DELO br. 167-168 јun 2018. str. 62
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE PREDLOG OSNOVNIH NAČELA ADVOKATURE MEĐUNARODNE UNIJE ADVOKATA br. 167-168 јun 2018. str. 71
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE KOL CENTAR ADVOKATSKE KOMORE ZA POSTAVLJANJE BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI br. 167-168 јun 2018. str. 81
SUDSKA PRAKSA ODABIR SUDSKE PRAKSEVRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 167-168 јun 2018. str. 85
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 165-166 јun 2018. str. 2
PARAGRAF INTERVJU sudija Ljubica Milutinović br. 165-166 јun 2018. str. 4
UPRAVNI POSTUPAK KOMENTAR ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA br. 165-166 јun 2018. str. 13
PROCESNO PRAVO MOGUĆNOST VANSTEČAJNOG I STEČAJNOG POBIJANJA PRAVNIH POSLOVA I PRAVNIH RADNJI br. 165-166 јun 2018. str. 23
PROCESNO PRAVO IZVRŠENJE ODLUKA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA br. 165-166 јun 2018. str. 36
PROCESNO PRAVO PRAVO DA SE NE DOPRINOSI SOPSTVENOJ INKRIMINACIJI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 165-166 јun 2018. str. 41
PROCESNO PRAVO OSTVARIVANJE ALIMENTACIONIH ZAHTEVA U INOSTRANSTVU br. 165-166 јun 2018. str. 48
PROCESNO PRAVO INICIJATIVA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA, KOJOM BI SE ONEMOGUĆILO DA PREDMET IZVRŠENJA BUDU STVARI TREĆEG LICA br. 165-166 јun 2018. str. 51
USTAVNO PRAVO OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAKONA O NACIONALNOM DNK REGISTRU br. 165-166 јun 2018. str. 55
GRAĐANSKO PRAVO NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO ZA IZDRŽAVANJE KRVNIH I TAZBINSKIH SRODNIKA br. 165-166 јun 2018. str. 59
KRIVIČNO PRAVO KRIVIČNO DELO ZAPUŠTANJE I ZLOSTAVLJANJE MALOLETNOG LICA U SUDSKOJ PRAKSI br. 165-166 јun 2018. str. 65
KRIVIČNO PRAVO PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI br. 165-166 јun 2018. str. 69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE MIŠLJENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE NA NACRT AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE br. 165-166 јun 2018. str. 77
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE PREDLOŽENI AMANDMANI NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE KOJI ĆE UTICATI NA ORGANIZACIJU SUDSKE VLASTI br. 165-166 јun 2018. str. 78
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ZAMERKE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA NA NACRT AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE br. 165-166 јun 2018. str. 82
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 163-164 maj 2018. str. 2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU Predrag Trifunović br. 163-164 maj 2018. str. 4
USTAVNO PRAVO USAGLAŠENE VERZIJE NACRTA AMANDMANA NA USTAV I USTAVNOG ZAKONA br. 163-164 maj 2018. str. 13
USTAVNO PRAVO ISPUNJENOST USLOVA ZA STUPANJE NA SNAGU PROTOKOLA 16 UZ EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA br. 163-164 maj 2018. str. 22
PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI - IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU POGLAVLJE 23 – Pravosuđe i osnovna prava br. 163-164 maj 2018. str. 27
PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI - IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU POGLAVLJE 24 – Pravda, sloboda i bezbednost br. 163-164 maj 2018. str. 41
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE JAVNI TUŽIOCI MIŠLJENJE UDRUŽENJA TUŽILACA SRBIJE NA NACRT AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE br. 163-164 maj 2018. str. 53
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE JAVNI IZVRŠITELJI KOMENTAR PRAVILNIKA O POČETNOJ OBUCI KANDIDATA ZA JAVNE IZVRŠITELJE - “Sl. glasnik RS“, br. 29/2018 br. 163-164 maj 2018. str. 57
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ADVOKATI KOMENTAR SMERNICA ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD ADVOKATA br. 163-164 maj 2018. str. 59
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE LISTA INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA ADVOKATE I ADVOKATSKA ORTAČKA DRUŠTVA br. 163-164 maj 2018. str. 62
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE KOMENTAR NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA - “Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 br. 163-164 maj 2018. str. 64
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH AKTIVNOSTI U VEZI SA FINANSIRANJEM TERORIZMA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. APRILA 2018. GODINE br. 163-164 maj 2018. str. 74
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE PRIBAVLJANJEM PONUDA br. 163-164 maj 2018. str. 76
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA I TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE br. 163-164 maj 2018. str. 79
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 157-158 februar 2018. str.2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU br. 157-158 februar 2018. str. 4
STRUČNI KOMENTARI RADNI TEKST AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE br. 157-158 februar 2018. str. 11
STRUČNI KOMENTARI NAČELO ZABRANE REFORMATIO IN PEIUS U PRAKSI br. 157-158 februar 2018. str. 59
STRUČNI KOMENTARI PRIKAZ PRAVNIH STAVOVA IZ DRUGOSTEPENIH ODLUKA U DELU PRIMENE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM POJEDINIH INSTITUTA br. 157-158 februar 2018. str. 62
STRUČNI KOMENTARI IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 94/2016 br. 157-158 februar 2018. str. 66
STRUČNI KOMENTARI BITNE NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE - “Sl. glasnik RS”, br. 94/2016 br. 157-158 februar 2018. str. 76
STRUČNI KOMENTARI NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA br. 157-158 februar 2018. str. 80
SUDSKA PRAKSA NOVA SUDSKA PRAKSA br. 157-158 februar 2018. str. 87
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE PROGRAM I NAČIN POLAGANJA ISPITA NA KOME SE OCENJUJE STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA br. 157-158 februar 2018. str. 101
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 155-156 januar 2018. str.2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU br. 155-156 januar 2018. str. 4
STRUČNI KOMENTARI KRIVIČNO DELO ŠPIJUNAŽA • član 315. Krivičnog zakonika • br. 155-156 januar 2018. str. 11
STRUČNI KOMENTARI SPORAZUM O SVEDOČENJU OSUĐENOG • član 327. Zakonika o krivičnom postupku • br. 155-156 januar 2018. str. 14
STRUČNI KOMENTARI ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE I MALOLETNI UČINIOCI KRIVIČNIH DELA br. 155-156 januar 2018. str. 23
STRUČNI KOMENTARI PRAVO NA PREVODIOCA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 155-156 januar 2018. str. 27
STRUČNI KOMENTARI IMOVINA PROISTEKLA IZ KRIVIČNOG DELA I MERE OBEZBEĐENJA br. 155-156 januar 2018. str. 31
STRUČNI KOMENTARI DOSTAVLJANJE U PARNIČNOM POSTUPKU br. 155-156 januar 2018. str. 38
STRUČNI KOMENTARI PRIGOVOR i Žalba KAO REDOVNa PRAVNa SREDSTVa U UPRAVNOM POSTUPKU br. 155-156 januar 2018. str. 46
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (“SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 106/15 I 106/16 - AUTENTIČNO TUMAČENJE) - “Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 br. 155-156 januar 2018. str. 55
STRUČNI KOMENTARI DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA RADI PROMENE PREBIVALIŠTA DETETA br. 155-156 januar 2018. str. 57
STRUČNI KOMENTARI TRENUTNO STANJE U POGLAVLJIMA 23 I 24 ZA SRBIJU br. 155-156 januar 2018. str. 61
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije i javni tužioci PRITUŽBE NA RAD SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA I ODLUKE DISCIPLINSKIH ORGANA U PERIODU OD 2014. DO 2016. GODINE br. 155-156 januar 2018. str. 73
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ODLOŽEN PRELAZAK ODREĐENIH NADLEŽNOSTI SA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA PRAVOSUĐE NA VISOKI SAVET SUDSTVA br. 155-156 januar 2018. str. 76
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati i javni izvršitelji UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA KADA SU DUŽNICI ZAVODI ZA KRIVIČNE SANKCIJE I USTANOVE KULTURE br. 155-156 januar 2018. str. 78
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 153-154 decembar 2017. str. 2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU br. 153-154 decembar 2017. str. 4
...SA LICA MESTA Efikasnost pravosuđa - stari izazovi, nova rešenja br. 153-154 decembar 2017. str. 8
STRUČNI KOMENTARI AKTIVNA LEGITIMACIJA PO TUŽBI ZA PREDAJU STVARI NAKON REŠENJA O RESTITUCIJI br. 153-154 decembar 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI POLOŽAJ MUŠKARCA KAO RODITELJA U SUDSKOJ PRAKSI br. 153-154 decembar 2017. str. 15
STRUČNI KOMENTARI NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO ZA IZDRŽAVANJE DETETA OD STRANE RODITELJA br. 153-154 decembar 2017. str. 18
STRUČNI KOMENTARI PRIKAZ PRAVNIH STAVOVA IZ DRUGOSTEPENIH ODLUKA SA KOMENTAROM INSTITUTA BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI I NEZAKONITIH DOKAZA br. 153-154 decembar 2017. str. 22
STRUČNI KOMENTARI POSTUPCI ZA REHABILITACIJU I ZA PRESTANAK MERA BEZBEDNOSTI ILI PRAVNE POSLEDICE OSUDE SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTUPANJE SUDOVA U PRAKSI br. 153-154 decembar 2017. str. 28
STRUČNI KOMENTARI RAD U JAVNOM INTERESU KAO KAZNA U SUDSKOJ PRAKSI br. 153-154 decembar 2017. str. 34
STRUČNI KOMENTARI INICIJATIVA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA DOPUNU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 153-154 decembar 2017. str. 40
STRUČNI KOMENTARI REŠENJE I ZAKLJUČAK U UPRAVNOM POSTUPKU br. 153-154 decembar 2017. str. 43
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PRAVOSUĐA br. 153-154 decembar 2017. str. 59
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Javni beležnici ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE IZ OBLASTI JAVNOG BELEŽNIŠTVA br. 153-154 decembar 2017. str. 72
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati POSTUPANJE NARODNE BANKE SRBIJE PO ZAHTEVIMA PUNOMOĆNIKA IZVRŠNIH POVERILACA OD 1.12.2017. GODINE br. 153-154 decembar 2017. str. 79
AKTUELNO paragraf vesti br. 147-148 septembar 2017. str. 2
AKTUELNO paragraf intervju Dragomir Milojević predsednik Vrhovnog kasacionog suda br. 147-148 septembar 2017. str. 4
AKTUELNO ...sa lica mesta PARAGRAF LEX NA OKTOBARSKIM PRAVNIČKIM DANIMA U BANJA LUCI STRUČNI KOMENTARI br. 147-148 septembar 2017. str. 10
STRUČNI KOMENTARI IZMENE USTAVA U OBLASTI PRAVOSUĐA I KONSULTATIVNI PROCES SA CIVILNIM DRUŠTVOM br. 147-148 septembar 2017. str. 15
STRUČNI KOMENTARI GODINU DANA PRIMENE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 147-148 septembar 2017. str. 22
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU VASKRSIĆ PROTIV SLOVENIJE br. 147-148 septembar 2017. str. 37
STRUČNI KOMENTARI POSTUPAK ZA POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA I SADRŽINA TUŽBE br. 147-148 septembar 2017. str. 44
STRUČNI KOMENTARI KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE br. 147-148 septembar 2017. str. 48
STRUČNI KOMENTARI PRAVNI OSNOV ODGOVORNOSTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA I GRADA BEOGRADA ZBOG (NE)ZAKONITO NAPLAĆENOG IZNOSA NA IME UČEŠĆA RODITELJA U FINANSIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA br. 147-148 septembar 2017. str. 64
STRUČNI KOMENTARI PRISTUPANJE I NAČIN RADA U INFORMACIONOM SISTEMU eZUP br. 147-148 septembar 2017. str. 71
STRUČNI KOMENTARI TOK POSTUPKA KOJI PRETHODI DONOŠENJU REŠENJA br. 147-148 septembar 2017. str. 76
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije REAGOVANJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE br. 147-148 septembar 2017. str. 85
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije VRHOVNI KASACIONI SUD DODELIO NAGRADE SUDOVIMA br. 147-148 septembar 2017. str. 86
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudski veštaci UMANJENJE OPŠTE ŽIVOTNE AKTIVNOSTI KAO POSEBAN OSNOV ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG PRETRPLJENIH DUŠEVNIH BOLOVA br. 147-148 septembar 2017. str. 87
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Tužioci Proveravanje stručnosti i osposobljenosti kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca br. 147-148 septembar 2017. str. 90
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE br. 147-148 septembar 2017. str. 92
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 147-148 septembar 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU Milan Marinović br. 147-148 septembar 2017. str. 4
...SA LICA MESTA Okrugli sto o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe br. 147-148 septembar 2017. str. 8
STRUČNI KOMENTARI ODLAGANJE IZVRŠENJA br. 147-148 septembar 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI NASILJE U PORODICI I VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA br. 147-148 septembar 2017. str. 18
STRUČNI KOMENTARI MERE ZA BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI br. 147-148 septembar 2017. str. 21
STRUČNI KOMENTARI INSTITUT KRAJNJE NUŽDE br. 147-148 septembar 2017. str. 24
STRUČNI KOMENTARI POSTUPAK LIŠENJA I VRAĆANJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI br. 147-148 septembar 2017. str. 35
STRUČNI KOMENTARI OBAVEŠTAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU br. 147-148 septembar 2017. str. 38
STRUČNI KOMENTARI URUČENJE SUDSKIH PISAMA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 147-148 septembar 2017. str. 45
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Javni beležnici ODGOVORI STRUČNOG SAVETA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE NA POSTAVLJENA PITANJA br. 147-148 septembar 2017. str. 51
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Pravobranilaštvo NAPLATA TROŠKOVA PRAVOBRANILAŠTVA PO ADVOKATSKOJ TARIFI br. 147-148 septembar 2017. str. 71
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati REAGOVANJA POVODOM PREDLOGA ZA IZMENU USTAVA U DELU KOJI SE ODNOSI NA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI br. 147-148 septembar 2017. str. 73
STAVOVI SUDSKE PRAKSE PRAVNI ZAKLJUČCI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 147-148 septembar 2017. str. 77
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 143-144 jul 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 143-144 jul 2017. str. 5
...sa lica mesta Savetovanje Kompanije Paragraf PRIMENA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU br. 143-144 jul 2017. str. 8
STRUČNI KOMENTARI OSLOBOĐENJE OD KAZNE U SUDSKOJ PRAKSI br. 143-144 jul 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI NOŠENJA NOŽA NA JAVNOM MESTU br. 143-144 jul 2017. str. 21
STRUČNI KOMENTARI AKTUELNA SPORNA PITANJA U VEZI SA TROŠKOVIMA PARNIČNOG POSTUPKA br. 143-144 jul 2017. str. 23
STRUČNI KOMENTARI NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I PRIMENA ODREDABA POSEBNIH ZAKONA U PERIODU USKLAĐIVANJA 1.6.2017-1.6.2018. br. 143-144 jul 2017. str. 31
STRUČNI KOMENTARI STRANKA U UPRAVNOM POSTUPKU br. 143-144 jul 2017. br. str. 32
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR UREDBE O PRIBAVLJANJU I USTUPANJU PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA - “Sl. glasnik RS”, br. 56/2017 br. 143-144 jul 2017. str. 41
ODGOVORI NA PITANJA NEDOZVOLJENO RASPOLAGANJE TUŽBENIM ZAHTEVOM KOJIM SE TRAŽI UTVRĐIVANJE NIŠTAVOSTI UGOVORA br. 143-144 jul 2017. Str. 49
ODGOVORI NA PITANJA ТROŠKOVI SPROVOĐENJA IZVRŠENJA POPISOM POKRETNIH STVARI IZVRŠNOG DUŽNIKA I USLOVI ZA OBUSTAVU POSTUPKA br. 143-144 jul 2017. str. 50
ODGOVORI NA PITANJA OBAVEŠTAVANJE SUDA O PROMENI ADRESE STRANKE I DOSTAVLJANJE NA RADNO MESTU br. 143-144 jul 2017. str. 51
ODGOVORI NA PITANJA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA KADA IZVRŠNI DUŽNIK SPREČAVA RAZGLEDANJE NEPOKRETNOSTI br. 143-144 jul 2017. str. 52
ODGOVORI NA PITANJA NAPLATA TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA VOĐENOG POVODOM PRIGOVORA PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE br. 143-144 jul 2017. str. 53
ODGOVORI NA PITANJA POSTUPAK PRIZNAVANJA ODLUKA SUDOVA REPUBLIKE SRBIJE U ŠVEDSKOJ br. 143-144 jul 2017. str. 54
ODGOVORI NA PITANJA PRODAJA NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU DRUGOM PO REDU PONUĐAČU I PRAVO PREČE KUPOVINE br. 143-144 jul 2017. str. 55
ODGOVORI NA PITANJA PRIZNAVANJE STRANKAMA U PARNIČNOM POSTUPKU TROŠKOVA KOJI SU NASTALI U VEZI SA ANGAŽOVANJEM ADVOKATA IZVAN SEDIŠTA SUDA br. 143-144 jul 2017. str. 56
ODGOVORI NA PITANJA REDOSLED NAMIRENJA IZ CENE DOBIJENE PRODAJOM POKRETNIH STVARI U IZVRŠNOM POSTUPKU I SPROVOĐENJE POSTUPKA IZVRŠENJA br. 143-144 jul 2017. str. 56
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Sudije POLAZNE OSNOVE ZA RASPRAVU O IZMENAMA USTAVA U DELU KOJI SE ODNOSI NA SUDSTVO br. 143-144 jul 2017. str. 61
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE TUŽIOCI Predlozi Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u vezi sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe br. 143-144 jul 2017. str. 65
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Posrednici UPUTSTVO ZA UNAPREĐENJE MEDIJACIJE U REPUBLICI SRBIJI po Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova (“Službeni glasnik RS”, br. 55/2014) br. 143-144 jul 2017 str. 77
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 141-142 jun 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 141-142 jun 2017. str. 5
...sa lica mesta Savetovanje Kompanije Paragraf “NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU” br. 141-142 jun 2017. str. 10
STRUČNI KOMENTARI VODIČ ZA PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI - “Sl. glasnik RS”, br. 94/2016 br. 141-142 jun 2017. str. 13
STRUČNI KOMENTARI U SUSRET POČETKU PRIMENE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 94/2016 br. 141-142 jun 2017. str. 20
STRUČNI KOMENTARI POSREDOVANJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN REŠAVANJA SPOROVA br. 141-142 jun 2017. str. 29
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA - “Sl. glasnik RS”, br. 47/2017 br. 141-142 jun 2017. str. 42
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 82. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - ODLUKA US I 96/2015) - “Sl. glasnik RS”, br. 47/2017 br. 141-142 jun 2017. str. 43
STRUČNI KOMENTARI SUDSKA KONTROLA RADA JAVNIH IZVRŠITELJA br. 141-142 jun 2017. str. 45
STRUČNI KOMENTARI PRAVILNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA U IZVRŠNOM POSTUPKU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE br. 141-142 jun 2017. str. 52
STRUČNI KOMENTARI NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU br. 141-142 jun 2017. str. 59
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Sudije i tužioci PRAVNA ANALIZA USTAVNOG OKVIRA O PRAVOSUĐU U REPUBLICI SRBIJI br. 141-142 jun 2017. str. 69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati IZBORI U ADVOKATSKIM KOMORAMA br. 141-142 jun 2017. str. 84
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 139-140 maj 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 139-140 maj 2017. str. 5
...na dnevnom redu Izbor sudija i javnih tužilaca i novi predlozi propisa: TREĆA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI br. 139-140 maj 2017. str. 11
...sa lica mesta Konferencija Medijacija kao sredstvo prevencije i rešavanja sporova u privredi br. 139-140 maj 2017. str. 13
STRUČNI KOMENTARI SVEDOCI KAO DOKAZNO SREDSTVO - PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 139-140 maj 2017. str. 17
STRUČNI KOMENTARI NEPRAVILNA ODLUKA O KRIVIČNOJ SANKCIJI I O DRUGIM ODLUKAMA KAO OSNOV ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE br. 139-140 maj 2017. str. 22
STRUČNI KOMENTARI OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE I PRIKAZ ODREĐENIH SPORNIH SITUACIJA U SUDSKOJ PRAKSI br. 139-140 maj 2017. str. 27
STRUČNI KOMENTARI DOSADAŠNJA PRIMENA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 139-140 maj 2017. str. 40
STRUČNI KOMENTARI OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA br. 139-140 maj 2017. str. 48
STRUČNI KOMENTARI UPRAVNO POSTUPANJE br. 139-140 maj 2017. str. 57
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati Mišljenje AKS o Nacrtu Zakona o upisima u katastRa br. 139-140 maj 2017. str. 69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE IZBORI ZA ORGANE ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA br. 139-140 maj 2017. str. 72
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Sudije POKAZATELJ USPEŠNOSTI PREMA SEPEŽ-U (CEPEJ) br. 139-140 maj 2017. str. 77
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I ZAŠTITA UZBUNJIVAČA U PRAKSI SUDOVA br. 139-140 maj 2017. str. 80
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Tužioci POVERENIK ZA SAMOSTALNOST TUŽILACA br. 139-140 maj 2017. str. 83
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Veštaci UNAKAŽENOST KAO VID NEMATERIJALNE ŠTETE br. 139-140 maj 2017. str. 85
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 135-136 mart 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 135-136 mart 2017. str. 4
AKTUELNO XIX KONFERENCIJA ADVOKATA SRBIJE br. 135-136 mart 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI BITNE POVREDE ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA KAO OSNOV ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE br. 135-136 mart 2017. str. 15
STRUČNI KOMENTARI DECA ŽRTVE NASILJA U PORODICI U POSTUPKU PO PORODIČNOM ZAKONU I SUDSKOJ PRAKSI br. 135-136 mart 2017. str. 24
STRUČNI KOMENTARI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI IZ PREKRŠAJNE PRAKSE br. 135-136 mart 2017. str.29
STRUČNI KOMENTARI MEĐUSOBNI ODNOS REORGANIZACIJE I IZVRŠENJA I POLOŽAJ POVERIOCA SUBJEKTA U REORGANIZACIJI br. 135-136 mart 2017. str. 37
STRUČNI KOMENTARI VANREDNA PRAVNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU br. 135-136 mart 2017. str. 45
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE UTVRĐENA NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST POJEDINIH ODREDABA STATUTA AKB br. 135-136 mart 2017. str.67
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ZAKLJUČCI SA XIX KONFERENCIJE ADVOKATA SRBIJE br. 135-136 mart 2017. str.68
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE RASPISANI IZBORI U ADVOKATSKOJ KOMORI ZAJEČAR br. 135-136 mart 2017. str.69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE USTAVNI POLOŽAJ SUDSKE VLASTI - ANALIZA I PREPORUKE ZA IZMENE br. 135-136 mart 2017. str.71
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ANALIZA USTAVNOG POLOŽAJA JAVNOG TUŽILAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI SA PREPORUKAMA ZA NJEGOVO UNAPREĐENJE br. 135-136 mart 2017. str.79
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE VEŠTAČENJE FIZIČKIH BOLOVA KAO VIDA NEMATERIJALNE ŠTETE KOD TELESNIH POVREDA br. 135-136 mart 2017. str.83
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE TABELA SA PREGLEDOM NADLEŽNOG ORGANA ZA OVERU ISPRAVA I POTPISA br. 135-136 mart 2017. str.87
SUDSKA PRAKSA NAJNOVIJI PRAVNI STAVOVI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 135-136 mart 2017. str.97
SUDSKA PRAKSA OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA br. 135-136 mart 2017. str. 99
SUDSKA PRAKSA PRIMENA ČLANA 26 ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (Sl. glasnik RS" br. 106/15) br. 135-136 mart 2017. str. 100
SUDSKA PRAKSA PRAVNA PRIRODA NAKNADE ZBOG PROLASKA KABLA ELEKTRIČNE ENERGIJE VADUŠNIM PUTEM I PITANJE ZASTARELOSTI NAKNADE br. 135-136 mart 2017. str. 102
I AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 2
I AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU Aleksandra Trešnjev br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 4
I AKTUELNO Sa lica mesta...
Okrugli sto o besplatnoj pravnoj pomoći
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 8
II STRUČNI KOMENTARI NAČELA PARNIČNOG POSTUPKA br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 15
II STRUČNI KOMENTARI TEMA BROJA:
BORBA PROTIV NASILJA U PORODICI
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 26
II STRUČNI KOMENTARI KRIVIČNA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 37
II STRUČNI KOMENTARI POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA KAO OSNOV ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 41
II STRUČNI KOMENTARI PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 46
II STRUČNI KOMENTARI REŠAVANJE O PONAVLJANJU UPRAVNOG POSTUPKA br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 53
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Izbori u komori
Specijalno za ADVOKATE
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 61
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Rang liste kandidata
Specijalno za TUŽIOCE
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 64
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PRVOG OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 66
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Zaštita podataka u sudskim odlukama
Poverenik, gdin Rodoljub Šabić
Specijalno za SUDIJE
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 67
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Razgovor sudije Miše Majića sa Đorđem Alempijević
O veštačenju i dokaznim pravilima
SPECIJALNO ZA VEŠTAKE
br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 71
IV SUDSKA PRAKSA Novi pravni stav VKS i reakcije advokature br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 77
IV SUDSKA PRAKSA ESLJP i NADZOR NAD SPROVOĐENJEM PRESUDA U SRBIJI br. 133-134 od 1-28. februara 2016. godine str. 84
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU prof. dr Vladan Petrov PARAGRAF INTERVJU prof. dr Vladan Petrov br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 4
III STRUČNI KOMENTARI NOVINE U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 11
III STRUČNI KOMENTARI IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 15
III STRUČNI KOMENTARI PROBLEMI ODBRANE U KRIVIČNOM POSTUPKU I MEĐUNARODNI STANDARDI ZA NJIHOVO REŠAVANJE br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 25
III STRUČNI KOMENTARI OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 41
III STRUČNI KOMENTARI AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZIO br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 50
III STRUČNI KOMENTARI ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI KAO TEMELJ EFIKASNIJE BORBE PROTIV NASILJA U PORODICI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 51
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR SUDIJA U DRUGI ILI VIŠI SUD br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 59
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE KRITERIJUMI I MERILA ZA SUDIJE KOJE SE PRVI PUT BIRAJU br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 64
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE IZMENE ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 71
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE IZBOR SUDIJA USTAVNOG SUDA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 73
V SPECIJALNO ZA JAVNE TUŽIOCE KAŠNJENJE IZBORA TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE I DRUGIH TUŽILACA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 77
VI SPECIJALNO ZA SUDSKE VEŠTAKE NOVA PROFESIJA - PROCENITELJ NEPOKRETNOSTI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 81
VII AKTUELNA SUDSKA PRAKSA PRAVNI STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 89
VIII AKTUELNOSTI KOJI NAS NOVI ZAKONI OČEKUJU PREMA REVIDIRANOM AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE? br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 97