Zastava Bosne i Hercegovine

Paragraf pretplatnički panel - PPP
U skladu sa modernim tehnologijama, kao i sa pravilima o očuvanju zaštite životne sredine, a u cilju obezbeđenja još boljeg korisničkog iskustva, kompanija Paragraf je nedavno pokrenula Paragraf Pretplatnički Panel.Paragraf pretplatnički panel (PPP) je internet strana preko koje pristupate svom Paragraf Lex nalogu radi pregleda i upravljanja podacima u vezi sa za statusom pretplatnika.

KOJE MOGUĆNOSTI PRUŽA PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)?

  • PREGLED FAKTURA, AVANSNIH I DRUGIH RAČUNA
  • INFORMACIJE O SAVETOVANJIMA
  • MOGUĆNOST NARUČIVANJA PRIRUČNIKA
  • MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PISАNIH PITANJA

Pozovite nas:

  • Regionalni centar, Beograd: 063/379-948, 063/379-432
  • Regionalni centar, Novi Sad: 063/379-961, 063/379-556
  • Regionalni centar, Niš: 063/379-619, 063/379-661

Pozivamo Vas da se registrujete kao korisnik u okviru Paragraf pretplatničkog panela (PPP) jer ćete na taj način brže i lakše dolaziti do informacija u vezi sa Vašom pretplatom, pogodnostima koje kao klijent ostvarujete, ostalim aktivnostima kompanije Paragraf koje bi Vas mogle zanimati, itd. Ukratko, Vaše korisničko iskustvo biće unapređeno, a uvid u detalje pretplate pojednostavljen i olakšan.

Vaše predloge i sugestije za razvoj PPP dostavitе nam na e-mail: ppp@paragraf.rs