Baza znanja

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Pogledajte sve tekstove

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
Elektronsko poslovanje 18. april 2022.

Uslovi za obavljanje elektronske trgovine

U skladu sa članom 10. Zakona o trgovini (dalje: Zakon) trgovina je privredna delatnost koja predstavlja skup poslovnih aktivnosti u vezi sa nabavkom i prodajom robe, kao i pružanje usluga sa ciljem ostvarivanja dobiti.

Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu Agenciji za privredne registre
Knjigovodstvo 13. april 2022.
Datum ažuriranja: 05. maj 2022.

Novi način evidentiranja PDV u odnosu obaveznog korišćenja Sistema elektronskih faktura

Kada jedan korisnik SEF šalje fakturu drugom korisniku SEF ne postoji obaveza evidentiranja PDV od strane izdavaoca fakture...

Čuvanje evidencija (dokumentacije) o zaposlenima
Pravo 21. mart 2022.

Novi obrazac arhivske knjige

U prethodnim tekstovima pisali smo o obavezama stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala propisanim u Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti...

slanje faktura od 1 januara 2022.

BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima