Baza znanja

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Pogledajte sve tekstove

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
Elektronsko poslovanje 4. novembar 2021.

Razlika između fiskalizacije i eFaktura

Za razliku od fiskalizacije, elektronske fakture se izdaju u prometu koji nije promet na malo, tj. u prometu između određenih privrednih subjekata (B2B: Business to Business).

Obaveza izdavanja putnog naloga: sadržina, način i vođenje evidencije
Knjigovodstvo 29. novembar 2021.

Obaveza izdavanja putnog naloga: sadržina, način i vođenje evidencije

Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020 - dalje: Zakon) definiše putni nalog kao ...

Zaključenje ugovora štampanjem i potpisivanjem elektronskog dokumenta
Pravo 27. oktobar 2021.

Zaključenje ugovora štampanjem i potpisivanjem elektronskog dokumenta

Da li će se smatrati zaključenim ugovor koji je sa jedne strane potpisan elektronskim potpisom, dok ga je druga strana odštampala...

slanje faktura od 1 januara 2022.

BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima