Zastava Bosne i Hercegovine

Telefoni za usmena pitanja


Poštovani,

vreme za usmena pitanja je između 10 i 13 časova radnim danima. Usluga govorne pošte od strane mreže A1 (VIP) iznenada je ukinuta sa 6. decembrom 2021. godine, a biće ponovo uspostavljena po zaključivanju ugovora sa novim mobilnim operaterom.

U međuvremenu, molimo Vas da, ukoliko niste uspostavili vezu, proverite sledeće navode:

  1. da li ste pozvali u navedenom terminu za usmena pitanja
  2. da li zovete sa registrovanog broja,
  3. da li ste aktivni pretplatnik na štampanja izdanja i pretplatnik na štampanja izdanja i pretplatnik na štampanja izdanja i pretplatnik na štampanja izdanja i pretplatnik na štampanja izdanja i pretplatnik na štampanja izdanja i pretplatnik na štampanja izdanja i pretplatnik na štampanja izdanja i pretplatnik na štampanja izdanja i
  4. da li ste izmirili finansijske obaveze u roku.

Ukoliko nijedan od navedenih razloga nije u pitanju, znači da je urednik zauzet, te Vas molimo da pozovete kasnije. Za sve informacije obratite se generalnom menadžeru kvaliteta na telefon: 063 379 382Vreme telefonskih konsultacija za sve redakcije: od 10h - 13h.


PRIVATNI SEKTOR:


Privreda, trgovina, ugovorno pravo i pravosuđe:

Carine, devizno poslovanje i platni promet:


JAVNI SEKTOR:

Plate i radni odnosi:

Finansije i računovodstvo:

Pravna pitanja:


OSTALE OPCIJE:

Sekretar redakcije:

DEŽURNI TELEFONI:

Dežurni urednik za oblasti finansije i pravo - javni sektor:

od 9 do 10h - 060/3370-162

Dežurni urednik za poreze:

9 do 10h i 13 do 15h - 060/6304-473