Zastava Bosne i Hercegovine

Postavite usmeno pitanje redakciji kompanije Paragraf


Pretplatnici na štampana izdanja mogu postaviti usmena pitanja telefonom na predviđene brojeve telefona.

Za pitanja koja se odnose na konkretna prava i obaveze i podrazumevaju pružanje konsultantskih usluga, redakcija će vas blagovremeno obavestiti o posebnim uslovima i načinu pružanja takvih usluga. Pravni stavovi sadržani u odgovorima predstavljaju mišljenja autora i saradnika redakcije.


Postavite pisano pitanje redakciji kompanije Paragraf na sledećem formularu:

Polja označena sa * su obavezna.


NOVO: IZABERITE OBLAST IZ PRIVATNOG ILI JAVNOG SEKTORA

(Ukucajte pitanje ili priložite dokument/pitanje preko opcije Browse-na dnu formulara)
NAPOMENA: Preko kontakt forme za postavljanje pitanja, moguće je postaviti samo jedno pitanje.

Za svako novo pitanje potrebno je popuniti ponovo kontakt formu.

Pravno lice pretplatnik

Pravno lice nepretplatnik

Fizičko lice pretplatnik

Fizičko lice nepretplatnik
Štiklirajte ukoliko se naziv pretplatnika razlikuje od naziva subjekta koji postavlja pitanje.

NAPOMENA: Ako imate problema sa slanjem formulara pozovite telefone:
063/379-714, 063/379-904, 063/379-946
O B A V E Š T E NJ E

Poštovani,

U skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018):

“Podaci o ličnosti moraju se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama ("ograničenje u odnosu na svrhu obrade") i biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade ("minimizacija podataka").

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona, imamo obavezu da skrenemo pažnju kada se radi o raspolaganju ličnim podacima određenog lica. Naime, za samo formiranje odgovora na pitanje nije od značaja ime, prezime, adresa kao i bilo koji drugi podatak na osnovu kojeg se može utvrditi identitet fizičkog lica. Iz navedenog razloga obaveštavamo Vas da ćemo pitanja koja sadrže lične podatke vratiti pošiljaocu radi sprovođenja anonimizacije koja je neophodna kako bismo ga mogli uvrstiti u proceduru za davanje odgovora.”

Primer anonimizovanog pitanja:

“Privredno društvo čiji su vlasnici fizička lica AA 60% i lice BB 40% planira da raspodeli polovinu dobiti ostvarene u poslovnoj godini, da li moguće da se tom prilikom raspodeli dobit samo licu AA, a da se kasnije isplati preostala dobit lica AA I dobit lica BB?”