Zastava Bosne i Hercegovine

Postavite pitanje redakciji kompanije Paragraf


Na pitanja koja zahtevaju pružanje konsultantskih usluga i koja se odnose na konkretna prava i obaveze, Redakcija zadržava pravo da ne odgovori, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti. Pravni stavovi sadržani u odgovorima predstavljaju mišljenja autora i saradnika Redakcije.

Polja označena sa * su obavezna.

NOVO: IZABERITE OBLAST IZ PRIVATNOG ILI JAVNOG SEKTORA

NAPOMENA: Preko kontakt forme za postavljanje pitanja, moguće je postaviti samo jedno pitanje. Za svako novo pitanje potrebno je popuniti ponovo kontakt formu.

Pitanje: *
(Ukucajte pitanje ili priložite dokument/pitanje preko opcije Browse)

Pravno lice pretplatnik Pravno lice nepretplatnik
Fizičko lice pretplatnik Fizičko lice nepretplatnik
Štiklirajte ukoliko se naziv pretplatnika razlikuje od naziva subjekta koji postavlja pitanje.
Upišite naziv subjekta koji postavlja pitanje
Naziv pretplatnika: * PIB: *
Ime i prezime osobe koja postavlja pitanje:* Kontakt telefon osobe koja postavlja pitanje:* Email na koji želite da dobijete odgovor:* Molimo da proverite foldere neželjene pošte (spam/junk/trash). Ukoliko e-mail završi u takvom folderu - molimo da ga obeležite kao “nije neželjena pošta / not spam” - kako Vam naš odgovor ne bi promakao.
Poštanski broj: Mesto: Adresa:

Attachment:
(Dozvoljeni formati: .doc, .docx, ppt, pdf, .xls, .xlsx, maksimalna veličina: 5MB)

NAPOMENA: Ako imate problema sa slanjem formulara pozovite telefone: 063/379-714, 063/379-904, 063/379-946

O B A V E Š T E NJ E

Poštovani,

U skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018):

“Podaci o ličnosti moraju se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama ("ograničenje u odnosu na svrhu obrade") i biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade ("minimizacija podataka").

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona, imamo obavezu da skrenemo pažnju kada se radi o raspolaganju ličnim podacima određenog lica. Naime, za samo formiranje odgovora na pitanje nije od značaja ime, prezime, adresa kao i bilo koji drugi podatak na osnovu kojeg se može utvrditi identitet fizičkog lica. Iz navedenog razloga obaveštavamo Vas da ćemo pitanja koja sadrže lične podatke vratiti pošiljaocu radi sprovođenja anonimizacije koja je neophodna kako bismo ga mogli uvrstiti u proceduru za davanje odgovora.”

Primer anonimizovanog pitanja:

“Privredno društvo čiji su vlasnici fizička lica AA 60% i lice BB 40% planira da raspodeli polovinu dobiti ostvarene u poslovnoj godini, da li moguće da se tom prilikom raspodeli dobit samo licu AA, a da se kasnije isplati preostala dobit lica AA I dobit lica BB?”