Zastava Bosne i Hercegovine

Protokoli sa fakultetima/obuka studenata


U saradnji s pravnim (ali i drugim) fakultetima Paragraf organizuje 15-časovnu obuku radi osposobljavanja studenata za rad s elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex. Na ovaj način budući pravnici će biti u potpunosti spremni da u svom radu iskoriste sve prednosti koje pruža elektronska pravna baza.

Potpisani su protokoli o saradnji sa:

  • Pravnim fakultetom u Beogradu
  • Ekonomskim fakultetom u Beogradu
  • Pravnim fakultetom u Novom Sadu
  • Fakultetom za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
  • Pravnim fakultetom Union
  • Pravnim fakultetom u Kragujevcu
  • Ekonomskim fakultetom u Kragujevcu
  • Pravnim fakultetom u Nišu
  • Ekonomskim fakultetom u Nišu

U okviru ove saradnje Paragraf je studentima i nastavnicima omogućio besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex na više od 350 računara na fakultetima. Od 2005. godine do sada, više od 5.000 studenata je s uspehom završilo ovu obuku i dobilo Sertifikate čiji su suizdavači fakulteti i Paragraf.

Online prijava za obuku studenata