Zastava Bosne i Hercegovine

Opšte informacije


Saradnja sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu datira od 2005. godine. Tadašnja uprava fakulteta je prepoznala značaj primene novih tehnologija u visokom obrazovanju, a samim tim omogućila svojim studentima da se po završetku studija uključe u pravničke poslove kao kompetentni, stručni, obrazovani i obučeni pravnici XXI veka.

Diplome za osposobljenost za rad u pravnoj bazi Paragraf Lex svečano se dodeljuju svim studentima koji su uspešno završili obuku na kraju letnjeg semestra.

Do sada je obuku na fakultetu završilo preko 1000 studenata.

Svečana dodela diploma na Pravnom fakultetu u Novom Sadu