Zastava Bosne i Hercegovine

Paragraf intervju


Jasmina Milutinović
predsednica Advokatske komore Srbije


Novine u radu Advokatske komore Srbije

Oktobar 2021. Pročitajte intervju

Katarina Kurćubić
inspektor za bezbedost i zdravlje na radu


O aktuelnoj situaciji u privredi nastaloj usled pandemije COVID-19

OKtobar 2021. Pročitajte intervju

Jasmina Vasović
predsednica Vrhovnog kasacionog suda


Novine u radu Vrhovnog kasacionog suda

Septembar 2021. Pročitajte intervju

Milica Kojić
kontrolor u Komisiji za kontrolu državne pomoći


Državna pomoć u vreme pandemije i uloga Komisije za kontrolu državne pomoći

Septembar 2021. Pročitajte intervju

prof. dr Bojan Urdarević
vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i potpredsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije


O uticaju pandemije zarazne bolesti COVID-19 na poslodavce i zaposlene i očekivanim izmenama u oblasti radnog prava

Avgust 2021. Pročitajte intervju

prof. dr Jelena Perović Vujačić
predsednica Kopaoničke škole prirodnog prava


Rad Kopaoničke škole prirodnog prava

Avgust 2021. Pročitajte intervju

Tatjana Bojanić
direktorka Instituta za standardizaciju Srbije


O značaju standardizacije

Jul 2021. Pročitajte intervju

Slavica Savičić
državni sekretar Ministarstva finansija


Sistem elektronskih faktura

Jun 2021. Pročitajte intervju

prof. dr Vladan Petrov
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Ustavne promene

Jul 2021. Pročitajte intervju

Jugoslav Tintor
predsednik Advokatske komore Beograd


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Jun 2021. Pročitajte intervju

Maša Popov
predsednica Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije


Regulisanje statusa frilensera

Maj 2021. Pročitajte intervju

Zoran Pašalić
Zaštitnik građana


Novi Zakon o zaštitniku građana

Maj 2021. Pročitajte intervju

Nebojša Đuričić
predsednik upravnog odbora foruma sudija Srbije


Doprinos strukovnih udruženja napretku pravosuđa

April 2021. Pročitajte intervju

Darko Gaković
udruženje Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije


Stanje domaćeg preduzetništva u pandemiji bolesti COVID-19 i adekvatnost državne pomoći

April 2021. Pročitajte intervju

Slađanka Milošević
predsednica sindikata pravosuđa Srbije


Položaj zaposlenih u pravosuđu

Mart 2021. Pročitajte intervju

Rastko Petaković
advokat


O aktuelnoj situaciji u privredi nastaloj usled pandemije COVID-19

Mart 2021. Pročitajte intervju

Maja Popović
ministarka pravde


Uloga Ministarstva pravde u pravosudnom sistemu

Februar 2021. Pročitajte intervju

Dušica Šorgić
pomoćnik direktora za pravne poslove i poslove registra CROSO


O radu portala CROSO i drugim aktuelnim temama

Februar 2021. Pročitajte intervju

Dejan Đukić
direktor RNIDS


Zaštita naziva internet domena

Januar 2021. Pročitajte intervju

Brankica Janković
poverenica za zaštitu ravnopravnosti


Zaštita građana od diskriminacije

Januar 2021. Pročitajte intervju

Jovan Protić
nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Republiku Srbiju


Negativni efekti pandemije i očekivane novine u radnom zakonodavstvu

Decembar 2020. Pročitajte intervju

prof. dr Nebojša Šarkić
dekan Pravnog fakulteta, Univerziteta UNION


Uticaj vanrednih mera na pravni sistem

Decembar 2020. Pročitajte intervju

dr Katarina Golubović
direktorka projekta "Otvorena vrata pravosuđa"


Rad na projektu “Otvorena vrata pravosuđa”

Novembar 2020. Pročitajte intervju

dr Tatjana Kikić
arhivski savetnik u Arhivu Srbije


Prava i obaveze po novom Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Novembar 2020. Pročitajte intervju

Savo Manojlović
predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti


Zaštita ustavnih prava građana

Oktobar 2020. Pročitajte intervju

Zoran Martinović
direktor Nacionalne službe za zapošljavanje


Aktuelnosti iz oblasti zapošljavanja i program "Moja prva plata"

Oktobar 2020. Pročitajte intervju

prof. dr Dušan Popović
redovni profesor pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Zaštita intelektualnih dobara u onlajn okruženju

Septembar 2020. Pročitajte intervju

Viktor Gostiljac
predsednik Advokatske komore Srbije


Finalizacija dugogodišnjeg rada na pristupu građana kvalitetnoj besplatnoj pravnoj pomoći

Septembar 2020. Pročitajte intervju

doc. dr Mihailo Jovanović
direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu


Digitalizacija javne uprave i pružanje elektronskih usluga građanima kao pokretač unapređenja javne uprave

Avgust 2020. Pročitajte intervju

Marina Furtula
v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu


Uloga Uprave za bezbednost I zdravlje na radu u uslovima proglašene epidemije

Avgust 2020. Pročitajte intervju

Milan Lučić
direktor Agencije za privredne registre


BIFIDEX – regionalni portal privrednih subjekata

Jul 2020. Pročitajte intervju

Srbislav Cvejić
predsednik Javnobeležničke komore


Dosadašnji rezultati i planovi za dalji razvoj javnog beležništva u Srbiji

Jun 2020. Pročitajte intervju

Ivan Nonković
advokat


Pravo zaposlenih na sticanje udela u privrednom društvu

Jun 2020. Pročitajte intervju

Jelena Deretić
pomoćnica u Ministarstvu pravde, sektor za pravosuđe


Primena novih odredbi Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Mart 2020. Pročitajte intervju

Lidija Komlen-Nikolić
zamenica Apelacionog javnog tužioca u Beogradu i predsednica Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije


Položaj tužilaštva i pravosudnih profesija

Februar 2020. Pročitajte intervju

Branislava Simanić
direktorka Sektora za preduzetništvo PKS


Podsticaji za otpočinjanje sopstvenog posla

Januar 2020. Pročitajte intervju

prof. dr Mario Reljanović
Institut za uporedno pravo


Agencijsko zaposljavanje i položaj zaposlenih prema odredbama novog zakona

Decembar 2019. Pročitajte intervju

Gorazd Đurović
predsednik udruženja građana Posrednici u rešavanju sporova


Medijacija i besplatna pravna pomoć

Decembar 2019. Pročitajte intervju

Danijela Golić
potpredsednica Sekcije za žensko preduzetništvo PKS


Izazovi ženskog preduzetništva

Novembar 2019. Pročitajte intervju

Snežana Bjelogrlić
predsednica Društva sudija Srbije


Rad Društva sudija Srbije na praćenju stanja u pravosuđu i izgradnji pravosudnih standarda

Novembar 2019. Pročitajte intervju

Mimica Mitić
član Upravnog odbora URIKS-a


Novi Zakon o računovodstvu

oktobar 2019. Pročitajte intervju

Boško Vidaković
generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora


Novi Zakon o računovodstvu

oktobar 2019. Pročitajte intervju

Zoran Pašalić
Zaštitnik građana


Novine koje donosi novi Zakon o zaštitniku građana

oktobar 2019. Pročitajte intervju

Milan Marinović
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


Uloga Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u društvu

septembar 2019. Pročitajte intervju

Dragan Milić
advokat


Pravo na privatnost - novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

septembar 2019. Pročitajte intervju

Tatjana Matić
državni sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija


Novine u Zakonu o trgovini

avgust 2019. Pročitajte intervju

Borko Drašković
direktor Republičkog geodetskog zavoda


Digitalizacija postupka pred katastrom kroz sistem eŠaltera

avgust 2019. Pročitajte intervju

prof. dr Olga Cvejić Jančić
član Komisije za izradu Građanskog zakonika


Rad na donošenju Građanskog zakonika

jul 2019. Pročitajte intervju

Zlatko Petrović
Kancelarija Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti


Izazovi novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

jul 2019. Pročitajte intervju

Slađana Đukić
pomoćnik ministra zdravlja


Novi Zakon o zdravstvenom osiguranju

jun 2019. Pročitajte intervju

Omer Hadžiomerović
sudija Apelacionog suda u Beogradu


Uvođenje kazne doživotnog zatvora

jun 2019. Pročitajte intervju

Jelena Pavlović
član Upravnog odbora CHF Srbija
Predrag Ćatić
specijalni savetnik za pravne poslove Udruženja banaka Srbije

Rešenje otplate kredita indeksiranih u CHF

maj 2019. Pročitajte intervju

Aleksandra Trešnjev
predsednica Komore javnih izvršitelja


Najnovije izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

maj 2019. Pročitajte intervju

dr Renata Pindžo
pomoćnik ministra trgovine, turizma I telekomunikacija


Turizam i ugostiteljstvo – nova zakonska regulativa

april 2019. Pročitajte intervju

Jelena Gajić
predsednica Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika


Položaj sudijskih i tužilačkih pomoćnika u Republici Srbiji

april 2019. Pročitajte intervju

Sead Spahović
advokat


O advokaturi u Srbiji

mart 2019. Pročitajte intervju

Zoran Martinović
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje


O novom šifrarniku zanimanja i evidencijama u oblasti rada

mart 2019. Pročitajte intervju

Marina Furtula
Direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu


O Odluci da se 2019. proglasi godinom bezbednosti i zdravlja na radu

februar 2019. Pročitajte intervju

prof. dr Slobodan Perović
Predsednik Komisije za izradu Građanskog zakonika


O prednacrtu građanskog zakonika

februar 2019. Pročitajte intervju

Melanija Petač
Savez samostalnih sindikata Srbije
Marijanti Babić
Američka privredna komora u Srbiji

Zapošljavanje posredstvom agencije

januar 2019. Pročitajte intervju

Vladimir Beljanski
advokat


Zadržati tradicionalne vrednosti advokature a istovremeno prihvatiti kvalitetna moderna rešenja

januar 2019. Pročitajte intervju

Vukašin Jovović
advokat


O izmenama Zakona o privrednim društvima

decembar 2018. Pročitajte intervju

Mark Lasman
direktor USAID Projekta vladavine prava


Podrška pravosuđu u Republici Srbiji

decembar 2018. Pročitajte intervju

Dejan Đukić
rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove RNIDS


Upravljanje .rs i .срб domenskim prostorom

novembar 2018. Pročitajte intervju

Nenad Stefanović
predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije


Položaj tužilaca i sudija u svetlu ustavnih promena

novembar 2018. Pročitajte intervju

Jugoslav Tintor
predsednik Advokatske komore Beograd


Advokati kao subjekti pružanja besplatne pravne pomoći

oktobar 2018. Pročitajte intervju

Dragana Simić
predsednica upravnog odbora Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije URIKS


Ostvarivanje saradnje između pravnika i računovođe kao preduslov za uspeh u poslovanju

oktobar 2018. Pročitajte intervju

Rodoljub Šabić
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) i značaj za domaću privredu

septembar 2018. Pročitajte intervju

Dušan Vučković
pomoćnik ministra privrede - Sektor za privredna društva i registre


Izmene Zakona o privrednim društvima

avgust 2018. Pročitajte intervju

Milan Škulić
sudija Ustavnog suda Republike Srbije


Dokazne radnje veštačenje i uviđaj

avgust 2018. Pročitajte intervju

Stevo Đuranović
sudija Upravnog suda


Projekat e-sud

jul 2018. Pročitajte intervju

Tatjana Matić
državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija


Elektronske fakture i elektronsko poslovanje

jul 2018. Pročitajte intervju

Zdravko M. Petrović
zastupnik Udruženja za odštetno pravo


Naknada štete prouzrokovane u saobraćaju i razvoj delatnosti osiguranja

jun 2018. Pročitajte intervju

Ljubica Milutinović
zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda


Zaštita prava na suđenje u razumnom roku

jun 2018. Pročitajte intervju

Milosav Jeličić
pravni savetnik YUTA


Poslovanje turističkih agencija i prava putnika

maj 2018. Pročitajte intervju

Predrag Trifunović
predsednik Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda


O izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

maj 2018. Pročitajte intervju

Siniša Krneta
direktor Beogradske berze


Izađi na berzu - IPO Go

april 2018. Pročitajte intervju

Branislava Matić
Računovođa u privredi


Značaj računovodstva i praćenja propisa za uspeh u poslovanju

mart 2018. Pročitajte intervju

dr Miloje Obradović
Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije


Aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije na podsticanju fer tržišne utakmice

februar 2018. Pročitajte intervju

Dragan Jocić
Predsednik Apelacionog suda u Nišu


O izmenama Ustava i aktuelnom stanju u pravosuđu

decembar 2017. Pročitajte intervju

prof. dr Goran Obradović
Član uprave Udruženja za radno i socijalno pravo


O stručnom savetovanju Udruženja i aktuelnim pitanjima radnopravnog zakonodavstva

decembar 2017. Pročitajte intervju

PROF. DR NEBOJŠA ŠARKIĆ
Dekan pravnog fakulteta Univerziteta Union


O reformi pravosuđa i izmenama Ustava Republike Srbije

novembar 2017. Pročitajte intervju

PROF. DR BRANKO RADULOVIĆ
Član radne grupe za izradu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju


O aktuelnom stanju u oblasti stečajnog prava

oktobar 2017. Pročitajte intervju

PREDRAG ĆATIĆ
specijalni savetnik za pravne poslove udruženja banaka Srbije


O radu Udruženja banaka Srbije, ukidanju upotrebe pečata i drugim novinama u pružanju platnih usluga

septembar 2017. Pročitajte intervju

MILAN MARINOVIĆ
predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova


O položaju sudija za prekršaje, trenutnom stanju u prekršajnim sudovima i daljim planovima za rad Udruženja

septembar 2017. Pročitajte intervju

DR SANJA POPOVIĆ PANTIĆ
predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije


O ženskom preduzetništvu

avgust 2017. Pročitajte intervju

DRAGANA MATOVIĆ
Osnivač i urednik Pištaljke


O radu Pištaljke i zaštiti uzbunjivača u Srbiji

avgust 2017. Pročitajte intervju

GORAN ILIĆ
Zamenik Republičkog javnog tužioca i Poverenik za samostalnost tužilaca


O ovlašćenjima Poverenika za samostalnost, nedozvoljenim uticajima na tužilaštvo i najavljenim izmenama Ustava

jul 2017. Pročitajte intervju

NEBOJŠA ANTEŠEVIĆ
Savetnik u Sektoru za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture


O primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

jul 2017. Pročitajte intervju

gđa DRAGANA STANOJEVIĆ
Direktor USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja


O ulozi kvalitetnog i kontinuiranog praćenja propisa u poslovanju

jun 2017. Pročitajte intervju

NENAD VUJIĆ
Direktor Pravosudne akademije


O Pravosudnoj akademiji, karijernim savetnicima i odnosu polaznika početne obuke Pravosudne akademije i sudijskih i tužilačkih pomoćnika

jun 2017. Pročitajte intervju

prof. dr Slobodan Perović
Predsednik Komisije za izradu Građanskog zakonika


O trenutnom stanju u radu Komisije na izradi novog građanskog zakonika

maj 2017. Pročitajte intervju

BLAŽO NEDIĆ
Partneri za demokratske promene Srbija


Početak projekta "Medijacija u privrednim sporovima - dostignuća i izazovi", planovima za unapređenje ovog postupka i profesije kod nas, kao i dosadašnjim i budućim aktivnostima udruženja

maj 2017. Pročitajte intervju

MIODRAG ĐUKANOVIĆ
Predsednik Javnobeležničke komore Srbije


Aktuelna pitanja notarijata u Republici Srbiji

april 2017. Pročitajte intervju

VESNA NOVAKOVIĆ
Pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija u Sektoru za zaštitu potrošača


Novine u oblasti zaštite potrošača

april 2017. Pročitajte intervju

KATARINA OBRADOVIĆ JOVANOVIĆ
Pomoćnik ministra privrede za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo


O evrointegracijama...

mart 2017. Pročitajte intervju

DRAGANA BOLJEVIĆ
Sudija Apelacionog suda u Beogradu i predsednik društva sudija Srbije


O nezavisnosti sudstva, položaju sudija i neophodnosti stalne edukacije, aktivnostima Društva sudija Srbije i odnosu sa medijima

mart 2017. Pročitajte intervju

ZORAN LAZIĆ
pomoćnik ministra u oblasti rada


Novi propisi i aktivnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

februar 2017. Pročitajte intervju

prof. dr VLADAN PETROV
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu


O promeni Ustava i Ustavnom sudu

januar 2017. Pročitajte intervju

VLADIMIR MARIĆ
v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije


Poštovanje intelektualne svojine ili Neko nešto mora da plati

januar 2017. Pročitajte intervju

NELA KUBUROVIĆ
ministarka pravde Republike Srbije


O reformi pravosuđa

januar 2017. Pročitajte intervju

VLADIMIR POPOVIĆ
državni sektretar u Ministarstvu prosvete


oktobar 2016. Pročitajte intervju

DUBRAVKA DRAKULIĆ
pomoćnica ministra privrede Republike Srbije i rukovodilac Sektora za kontrolu, nadzor i upravne poslove u oblasti javnih preduzeća i privrednih registara, u okviru Ministarstva privrede


oktobar 2016. Pročitajte intervju

NATAŠA KOVAČEVIĆ
pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija


oktobar 2016. Pročitajte intervju