Zastava Bosne i Hercegovine

Izdavanje uverenja o (ne)kažnjavanju preko portala eUprava

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 24.04.2020.Prema saopštenju objavljenom na sajtu euprava.gov.rs, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu Vlade Republike Srbije, pokrenulo je 22. aprila 2020. godine novu uslugu na Portalu eUprava za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju koje će građanima biti dostavljano na kućnu adresu.

Imajući u vidu da trenutno zbog vanredne epidemiološke situacije nije moguće preuzimanje ovog dokumenta na šalterima MUP-a, Uverenje o (ne)kažnjavanju će građanima, koji elektronskim putem podnesu zahtev, biti dostavljeno na adresu prebivališta. Do okončanja vanrednog stanja naknada za uslugu dostavljanja neće se naplaćivati.

Podnošenje zahteva na Portalu eUprava omogućeno je svim registrovanim korisnicima koji uslugu pokrenu uz korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Kvalifikovani elektronski sertifikat je elektronski dokument koji izdaje sertifikaciono telo. To je elektronska potvrda kojom se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Kvalifikovani elektronski sertifikat može da se shvati kao digitalni identifikacioni dokument, jer sadrži podatke o korisniku sertifikata kao i podatke o njegovom izdavaocu.

U zavisnosti od svrhe za koju je potrebno Uverenje o (ne)kažnjavanju, na elektronskom servisu je potrebno platiti propisanu republičku administrativnu taksu, osim u slučajevima kada su podnosioci zahteva oslobođeni od plaćanja. Ovo plaćanje na Portalu eUprava se može izvršiti elektronski - svim platnim karticama (viza, master, maestro i dina karticama), integrisanim elektronskim bankarstvom i i elektronskim novcem.

Usluga je namenjena punoletnim državljanima Republike Srbije, a podnošenje zahteva ne naplaćuje se za:

  • zasnivanje radnog odnosa,
  • ostvarivanje prava na dodatak za decu,
  • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili penzijskog osiguranja,
  • ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

Za ostale namene visina takse će biti prikazana kada korisnik pokrene uslugu. Plaćanje se može izvršiti na Portalu eUprava svim platnim karticama (Viza, Master, Maestro i Dina karticama), elektronskim bankarstvom, kao i opštom uplatnicom.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge