Zastava Bosne i Hercegovine

Porodica

Email Print


Bračni ugovor budućih supružnika

Redakcija

Posledice neredovnog pohađanja nastave na daljinu u srednjoj školi

Redakcija i Biljana Antić

OSTAVINSKA RASPRAVA: Pokretanje i tok postupka

Redakcija Paragraf Lex

Pravo na roditeljski dodatak za treće dete

Redakcija Paragraf Lex

Roditeljski dodatak

Redakcija Paragraf Lex

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Redakcija Paragraf Lex

Naknada zarade, odnosno naknada plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Redakcija Paragraf Lex

Potrebne procedure nakon rođenja deteta

Redakcija Paragraf Lex

Saglasnost roditelja za prelazak granice radi putovanja i boravka maloletnika u inostranstvu

Redakcija Paragraf Lex

Sklapanje braka u inostranstvu

Redakcija Paragraf Lex

Putovanje maloletnog deteta u inostranstvo i saglasnost roditelja

Redakcija Paragraf Lex

Održavanje ličnih kontakata roditelja sa decom starijom od 15 godina

Branko Miletić

Punomoćje za zastupanje u postupku za razvod braka

Dušan Živković

Ništavost ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u situaciji kada jedan supružnik raspolaže u celosti zajedničkom imovinom bez saglasnosti drugog supružnika

Redakcija Paragraf Lex

Zaštita prava deteta ukoliko je roditelj maloletan

Redakcija Paragraf Lex

Davanje saglasnosti za putovanje maloletnog deteta van granica Republike Srbije kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju

Sanja Bukva

Nemogućnost ponovnog preispitivanja očinstva DNK analizom

Branko Miletić

Ovlašćenje jednog roditelja da kao zastupnik dece zaključi ugovor o poklonu sa drugim roditeljem

Branko Miletić

Poklon povodom sklapanja braka kao zajednička imovina supružnika

Branko Miletić

Usvojenje

Filip Lazić

Razvod braka

Milana Ratko

Šta je nasilje u porodici?

Jelena Smirčić

Naknada troškova vantelesne oplodnje

Slobodan Trivić

Imovinski odnosi u braku

Ana Obradović