Zastava Bosne i Hercegovine

Preduzetnici

Email Print


Uslovi za obavljanje delatnosti zdravstvenog turizma

Redakcija, Vera Rovčanin-Orlović

Otvaranje trgovinske radnje za prodaju robe koja je zaplenjena u carinskom postupku

Redakcija

Obaveze privrednog društva u vezi sa izdavanjem apartmana

Redakcija, Vera Rovčanin-Orlović

Pravo preduzetnika na invalidsku penziju

Redakcija, Ivana Milutinović

Obaveze zakupca objekta kao subjekta zaštite od požara

Redakcija, Slobodan Miletić

OBAVEŠTENJE U VEZI REALIZACIJE SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: • Objavljen spisak privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na subvencije •

Snežana Zvonarić

Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Redakcija

Mere za sprečavanje i suzbijanje koronavirusa u ugostiteljskim objektima za smeštaj

Redakcija i Vera Rovčanin-Orlović

Obaveza podnošenja zahteva za paušalno oporezivanje za 2020. godinu za preduzetnike koji su porez na prihod od samostalne delatnosti u 2019. godini plaćali na paušalno utvrđen prihod

Redakcija Paragraf Lex

Ustavnost propisivanja obaveznog članstva u Privrednoj komori Srbije

Redakcija Paragraf Lex

Novi sanitarni uslovi za salone lepote

Redakcija Paragraf Lex

Obaveza štampanja fakture i fakture-otpremnice koje su nastale u elektronskom obliku

Redakcija Paragraf Lex

ELEKTRONSKA REGISTRACIJA PREDUZETNIKA - Uslovi za podnošenje e-prijave, kreiranje, podnošenje, izmena, dopuna i odustanak od zahteva

Redakcija Paragraf Lex

(Ne)obaveznost izdavanja putnih naloga za putnička i teretna vozila počev od 13.2.2017. godine

Nevenka Miletić

Overa ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života kojim se jednom od potomaka ustupa preduzetnička radnja

Marija Pajić

Prestanak sa radom preduzetnika osuđenog na služenje zatvorske kazne

Marija Pajić

Razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta

Nevenka Miletić

Povraćaj više plaćenog poreza fizičkog lica koje je prestalo da obavlja delatnost kao preduzetnik

Ana Đorđević

Uslovi za bavljenje delatnošću iznajmljivanja motocikala

Nevenka Miletić

Primer iz prakse APR kroz odgovore na pitanja, mišljenje nadležnog ministarstva i postupanje nakon njegovog objavljivanja

Marija Pajić

Sadržina poslovnog imena subjekta koji se bavi ugostiteljstvom

Vesna Mihailović

PORODILJSKO ODSUSTVO PREDUZETNICE: Postupak, uslovi i neophodna dokumentacija za registraciju prekida obavljanja delatnosti i imenovanja poslovođe kod Agencije za privredne registre

Redakcija Paragraf Lex