Zastava Bosne i Hercegovine

Nedozvoljenost zaklanjanja registarskih tablica i nalepnice na vozilu

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 15.09.2020.Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: Zakon), na vozilu u saobraćaju na putu, propisane registarske tablice i registraciona nalepnica moraju biti postavljane na propisan način.

Zakon predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 600.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice, odnosno, u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara - preduzetnik, a kaznom od 10.000 dinara - fizičko lice - ukoliko nema propisane registarske tablice, odnosno ukoliko tablice, i/ili registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive.

S obzirom na to da se obaveza odnosi na vozila "u saobraćaju na putu" potrebno je ustanoviti šta se smatra putem za potrebe ovog Zakona. Propisano je da je put izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima. Javni put je put od opšteg značaja koji mogu da pod jednakim uslovima koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav, nekategorisani put je put koji može pod jednakim uslovima da koristi veći broj korisnika, autoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila, sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova, sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom trakom za svaki smer, bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama, sa potpunom kontrolom pristupa, na koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom, motoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom. Ulica je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja, protivpožarni put je posebno obeleženi uzdužni deo oko stambenih objekata, garažnih prostora, sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila, zemljani put je put bez izgrađenog kolovoznog zastora, pa i kada na priključku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor.

Ipak, termin kolovoz i put nisu sinonimi - kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila, a put, pored kolovoza može da uključuje i trotoar i parkiralište.

Trotoar je, takođe prema odredbi Zakona - posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka, dok je parkiralište deo puta namenjen, uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila, koji se sastoji od jednog ili više parking mesta. Parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila.

Dakle, kako je parkiralište deo puta, a obaveza se odnosi na sva "vozila u saobraćaju na putu", to znači da i za vozilo koje je parkirano na parkiralištu (ili čak na kolovozu ili trotoaru) - postoji obaveza da se pravilno istaknu registarske tablice i nalepnice tako da budu vidljive i čitljive, pod pretnjom novčane kazne.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge