Zastava Bosne i Hercegovine

Propisana kazna za prekoračenje brzine van naseljenog mesta i mogućnost zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Mirjana Šušnjara

Objavljeno: 27.09.2019.Za taj prekršaj prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara, a po članu 335. stav 1. tačka 11) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i tri kaznena poena. Takođe je, članom 338. stav 1. tačka 7) tog zakona, za ovaj prekršaj propisana i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 30 dana.

Ove kazne izriču se kumulativno.

Međutim, najbolja opcija je zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja, jer u tom slučaju policija može da odluči da se učiniocu prekršaja ne izrekne zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom. Takođe, sa policijom se obavlja dogovor oko visine novčane kazne u zakonom propisanom rasponu.

Sporazum je najbolje zaključiti pre početka ročišta pred prekršajnim sudom, jer u tom slučaju nema sudskog postupka, u kom slučaju bi sud mogao izreći veće kazne u odnosu na dogovor koji bi bio postignut sa policijom. Ukoliko je učinilac prekršaja sa teritorije Beograda, sporazum zaključuje u policijskoj stanici Rakovica, a sud donosi presudu na osnovu postignutog sporazuma (potvrđuje ga).Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge