Zastava Bosne i Hercegovine

Kazne za prekoračenje brzine – pregled prekršaja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 17.05.2022.Pregled prekršajnih odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon) koje se odnose na prekoračenje brzine

Prekršaj

Kazna

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom i kazneni poeni

Nasilnička vožnja

Kretanje vozila na putu u naselju brzinom koja je za više od 90 km/h veća od dozvoljene, odnosno van naselja brzinom koja je za više od 100 km/h veća od dozvoljene

Kazna zatvora od 30 do 60 dana i novčana kazna u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara,

ili

kazna rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati i novčana kazna u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara.

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje devet meseci

+

15 kaznenih poena

Ukoliko je vozač, prilikom nasilničke vožnje, prouzrokovao saobraćajnu nezgodu

Kazna zatvora od 45 do 60 dana i novčana kazna u iznosu od 130.000 do 150.000 dinara, ili

kazna rada u javnom interesu, u trajanju od 300 do 360 sati i novčana kazna u iznosu od 130.000 do 150.000 dinara.

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje deset meseci

+

17 kaznenih poena

Kretanje na putu u naselju brzinom koja je za više od 70 km/h do 90 km/h veća od dozvoljene

Kretanje na putu van naselja brzinom koja je za višeod 80 km/h do 100 km/h veća od dozvoljene

Kretanje u zoni "usporenog saobraćaja" brzinom koja je za višeod50 km/h veća od dozvoljene

Kretanje u zoni "30" i zoni "škole" brzinom koja je za više od 60 km/h veća od dozvoljene

Kazna zatvora od najmanje 15 dana

Ili

novčana kazna od 100.000 dinara do 120.000 dinara.

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje osam meseci

+

14 kaznenih poena

Ukoliko je vozač prekoračenjem brzine prouzrokovao saobraćajnu nezgodu

Kazna zatvora od najmanje 45 dana

ili

novčana kazna od 120.000 do 150.000 dinara.

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje deset meseci

+

16 kaznenih poena

Kretanje na putu u naselju brzinom koja je za više od 50 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene

Kretanje na putu van naselja brzinom koja je za višeod 60 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene

Kretanje u zoni "usporenog saobraćaja" brzinom koja je za višeod 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene

Kretanje u zoni "30" i zoni "škole" brzinom koja je za više od 50 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene

Novčana kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara

ili

kazna zatvora u trajanju do 30 dana

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje četiri meseca

+

7 kaznenih poena, vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je za više od 50 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca

+

6 kaznenih poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je za više od 60 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca

+

4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene u u zoni "usporenog saobraćaja"

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje pet meseci

+

6 kaznenih poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 50 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene u zoni "30" i zoni "škole"

Ukoliko je lice izvršenjem ovog prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist

Novčana kazna u iznosu od 40.000 do 60.000 dinara

ili

kazna zatvora do 60 dana

Kretanje na putu u naselju brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene

Kretanje na putu van naselja brzinom koja je za više od 40 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene

Kretanje u zoni "usporenog saobraćaja" brzinom koja je za višeod 10 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene

Kretanje u zoni "30" i zoni "škole" brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene

Novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara

Ukoliko je lice izvršenjem ovog prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist

Novčana kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 45 dana.

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 30 dana

+

4 kaznena poena vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 30 dana

+

3 kaznena poena vozaču koji se kreće van naselja brzinom koja je za više od 40 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

2 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 10 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene u u zoni "usporenog saobraćaja"

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje dva meseca

+

4 kaznena poena vozaču koji se kreće brzinom koja je za više od 30 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene u zoni "30" i zoni "škole"

Kretanje na putu u naselju brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene

Kretanje na putu van naselja brzinom koja je za više od 20 km/h do 40 km/h veća od dozvoljene

Kretanje u zoni "30" i zoni "škole" brzinom koja je za više od 20 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene

Novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara

 

Ukoliko je lice izvršenjem ovog prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu,

Novčana kazna u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara.

Kretanje na putu u naselju brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene

Kretanje na putu van naselja brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene

Kretanje u zoni "usporenog saobraćaja" brzinom koja je za do 10 km/h veća od dozvoljene

Kretanje u zoni "30" i zoni "škole" brzinom koja je za više od 10 km/h do 20 km/h veća od dozvoljene

Novčana kazna u iznosu od 5.000 dinara

 

Ukoliko je lice izvršenjem ovog prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu

Novčana kazna u iznosu od 6.000 do 18.000 dinara

Kretanje na putu u naselju brzinom do 10 km/h većom od dozvoljene

Kretanje na putu van naselja brzinom brzinom do 10 km/h većom od dozvoljene

Kretanje u zoni "30" i zoni "škole" brzinom koja je do 10 km/h veća od dozvoljene

Novčana kazna u iznosu od 3.000 dinara

 

Ukoliko je lice izvršenjem ovog prekršaja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu

Novčana kazna u iznosu od 5.000 do 15.000 dinara.

Napomena u skladu sa odredbom člana 336. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon):

Ukoliko je za prekršaj iz člana 331. ovog zakona predviđeno izricanje kaznenih poena, u slučaju kada je izvršenjem tog prekršaja prouzrokovana saobraćajna nezgoda, obavezno će se propisani broj kaznenih poena za taj prekršaj povećati za 3.

Ukoliko je za prekršaj iz člana 332. ovog zakona predviđeno izricanje kaznenih poena, u slučaju kada je izvršenjem tog prekršaja prouzrokovana saobraćajna nezgoda, obavezno će se propisani broj kaznenih poena za taj prekršaj povećati za 1.

Ukoliko je izvršenjem prekršaja izazvana saobraćajna nezgoda, a odredbama ovog zakona za osnovni oblik tog prekršaja nije predviđeno izricanje kaznenih poena, prilikom odlučivanja o odgovornosti obavezno će se izreći najmanje 2 kaznena poena.

Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja u vozilu učinioca prekršaja za koje je predviđeno obavezno izricanje kaznenih poena, nalazi dete mlađe od 12 godina, osim u autobusu kada se ne vrši organizovan prevoz dece, kao i u slučaju činjenja prekršaja iz poglavlja "Obaveze vozača prema pešacima", učiniocu prekršaja će se predviđeni broj kaznenih poena za taj prekršaj uvećati za 2.

Ukoliko vozač prilikom izvršenja prekršaja upravljanja pod dejstvom alkohola u stanju srednje teške, veoma teške, odnosno potpune alkoholisanosti, upravlja autobusom kada se njim prevoze putnici, vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika, odnosno prevoz opasnih materija, vanredni prevoz, odnosno vozilom sa pravom prvenstva prolaza ili pod pratnjom, vozaču će se pored propisanih kaznenih poena za taj prekršaj obavezno izreći i dodatna 2 kaznena poena.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge