Zastava Bosne i Hercegovine

Utvrđivanje kućnog broja i obaveza plaćanja takse

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija, Vesna Protulipac

Objavljeno: 31.01.2019.

Adresni registar je osnovni i javni registar o kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova u naseljenom mestu. Adresni registar obuhvata utvrđivanje kućnih brojeva za stambene i poslovne zgrade, kao i za katastarske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju.

Adresni registar vodi i održava Republički geodetski zavod, odnosno nadležna Služba za katastar nepokretnosti.

Održavanje Adresnog registra vrši se po zahtevu stranke i po službenoj dužnosti.  

Kućni broj utvrđuje se za stambene i poslovne objekte upisane u katastar nepokretnosti, za zgrade za privremeno stanovanje (vikendica, letnjikovac, vinogradarska kuća i dr.), za objekte u izgradnji, koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, čiji je postupak izgradnje započet u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (dalje: Zakon), za neizgrađene katastarske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju, posebnom delu stambenog ili poslovnog objekta, može se utvrditi kućni broj ako je u bazi katastra nepokretnosti upisan kao poseban deo i ima neposredan ulaz sa ulice. Izuzetno, kućni broj utvrđuje se i za ulaz u poseban deo objekta na višoj etaži, kada se u taj posebni deo ne ulazi iz prizemlja zgrade već spoljnim stepeništem do te etaže.

Kućni broj utvrđuje se i za stambene i poslovne objekte koji nisu upisani u katastar nepokretnosti sa napomenom da objekat nije upisan u katastar nepokretnosti.

Kućni broj se ne utvrđuje za pomoćne objekte koji su u funkciji glavnog objekta i izgrađeni su na istoj katastarskoj parceli na kojoj je izgrađen glavni objekat.

Kućni broj se ne utvrđuje za: ambare, silose, štale, ribnjake, žičare, mostove, vijadukte, tunele, heliodrome, parkinge, stadione, bazene, relejne stanice i TV tornjeve, osim ako u njima postoji poseban deo namenjen za stanovanje ili obavljanje delatnosti.

Vlasnik, odnosno investitor objekta dužan je da u roku od 30 dana od dana izgradnje objekta, istovremeno sa zahtevom za upis objekta u katastar nepokretnosti, podnese i zahtev za utvrđivanje kućnog broja u skladu sa Zakonom.

U skladu sa napred navedenim objektima za koje se utvrđuje kućni broj, Zakonom o republičkim administrativnim taksama, tarifnim brojem 215v propisana je visina taksa za utvrđivanje kućnog broja i ona iznosi 2730.00 dinara po kućnom broju. Služba utvrđuje kućni broj rešenjem. Na osnovu rešenja stambena zajednica, vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno vlasnik, korisnik ili zakupac katastarske parcele vrši obeležavanje tako da na objektu, odnosno katastarskoj parceli, o svom trošku, fizički postavlja tablicu sa kućnim brojem.

Troškovi označavanja i obeležavanje zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima u nadležnosti su stambene zajednice, vlasnika ili korisnika zgrade, odnosno vlasnika, korisnika ili zakupca katastarske parcele.

Kada Republički geodetski zavod provodi promenu naziva ulice ili trga po službenoj dužnosti, na osnovu odluke nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, Služba će prenumerisati kućne brojeve ako je odlukom nadležnog organa promenjen naziv dela ulice ili ako kućni broj nije utvrđen u skladu sa uredbom, odnosno ako je ranije utvrđen kućni broj "bb". U ovom slučaju vlasnici objekata ne snose trošak utvrđivanja kućnog broja već Jedinica lokalne samouprave obavezna je da izvrši označavanje ulice i obeležavanje objekata u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Trenutno je u Republičkom geodetskom zavodu u toku projekat ažuriranja Adresnog registra na teritoriji cele Republike Srbije u kome se uspostavlja ulični sistem u svim naseljenim mestima u kojima nisu postojali nazivi ulica a potom i utvrđivanje kućnih brojeva u svim novoimenovanim ulicama.

 

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge