Zastava Bosne i Hercegovine

Ustupanje celokupne imovine jednom potomku uz saglasnost ostalih

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Branko Miletić

Objavljeno: 04.07.2012.

Pitanje:

• Da li majka koja ima dva sina, može ugovorom o ustupanju i raspodeli imovine za života ostaviti celokupnu imovinu jednom sinu, ako se drugi sa tim saglasio?

Odgovor:

Članom 182. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS - dalje: Zakon) Republike Srbije propisuje se da "predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i razdeliti imovinu".

Članom 183. Zakona, u nadnaslovu "Uslovi punovažnosti ugovora" u stavu 1. propisuje se "ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani da ga naslede". Stavom 2. propisano je da "Ako neki potomak nije dao saglasnost za ustupanje i raspodelu imovine, može je dati naknadno". Stavom 3. propisano je "ugovor je punovažan i ako potomak koji nije dao saglasnost umre pre ustupioca ili se odrekne nasleđa ili je nedostojan, a ne ostavi potomstvo".

Tumačenjem navedenih normi može se sa sigurnošću zaključiti da je zakonodavac u konkretnom slučaju punovažnost ovog ugovora uslovio učešćem i saglasnošću svih ustupiočevih potomaka. Međutim, zakonodavac nije punovažnost ovog ugovora uslovio i ustupanjem i raspodelom imovine svim potomcima. Objektivno bitan sastojak ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života je imovina koja je predmet ugovora, a koju predak prenosi na potomke.

Prilikom zaključenja ovog ugovora ustupilac ne mora potomcima jednako razdeliti imovinu. Predak, čak, ne mora svima potomcima uopšte i razdeliti imovinu. Tako u slučaju kada majka (ustupilac) ima dva sina, ona može ako se sa time saglasi drugi potomak, jednom potomku ostaviti celokupnu imovinu, koja postoji u momentu sklapanja ugovora. Predak koji želi da potomcima ustupi imovinu koju je stekao posle sklapanja ugovora, mora zaključiti nov ugovor. Za kasniji ugovor zakon traži iste uslove kao i za raniji ugovor.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge