Zastava Bosne i Hercegovine

Postupanje turističkih agencija u slučaju realizacije, odnosno odustanka od realizacije ekskurzije

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autori: Redakcija i Vera Rovčanin-Orlović

Objavljeno: 11.06.2020.Proglašena pandemija, vanredno stanje i okolnosti koje su prouzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u Republici Srbiji ali i svetu, za posledicu ima masovna otkazivanja turističkih putovanja i nemogućnost njihove realizacije.

Za većinu tih putovanja turističke agencije nisu u mogućnosti da vrate putnicima uplaćena sredstva, imajući u vidu, pre svega, činjenicu da su veći deo tih sredstava ranije plasirali za ispunjenje ugovornih obaveza prema prevoznicima, hotelijerima, kao i drugim partnerima, koji učestvuju u realizaciji svakog turističkog putovanja i koji su ovom situacijom takođe najviše pogođeni.

S tim u vezi u cilju zaštite interesa samih putnika, ali i aktera turističke privrede, Vlada je, kao kompromisno rešenje, donela Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Uredba).

Uredbom se propisuje da organizator turističkog putovanja (dalje: organizator putovanja), može putniku da ponudi zamensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u celosti ili delimično uplaćeno zaključno sa 15.3.2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koje je otkazano ili nerealizovano u periodu vanrednog stanja ili kasnije usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zamensko putovanje je novo turističko putovanje, kojim se zamenjuje nerealizovano turističko putovanje i zaključuje se novi ugovor o organizovanju putovanja. Novi ugovor sadrži i broj izdate garancije putovanja, konkretno polise, za slučaj insolventnosti i radi naknade štete.

Zamensko putovanje putnik može da iskoristi u periodu od jedne godine od dana uručenja ponude, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Ukoliko se putnik odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamensko putovanje, organizator putovanja je dužan da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava do 15.1.2022. godine.

Kada su u pitanju ekskurzije, koje su takođe organizovano turističko putovanje, to se Uredba primenjuje i u tim slučajevima.

Specifičnost tih putovanja je u tome da u ime učenika (roditelja), škola zaključuje ugovor sa organizatorom putovanja, saglasno propisima iz oblasti prosvete.

Konkretno, ukoliko škola, odnosno učenici/roditelji žele da se ta ekskurzija realizuje, ista se može saglasno preporukama Ministarstva prosvete realizovati od 1.6. do 31.8, poštujući mere bezbednosti i zaštite u skladu sa preporukama nadležnih institucija koje su na snazi u vreme izvođenja putovanja ili odložiti na način propisan Uredbom.

U slučaju da škola, odnosno učenici/roditelji ne žele da se ekskurzija realizuje, na njih se takođe primenjuje Uredba. Naime, u tom slučaju, imajući u vidu da su učenici/roditelji ti koji su platili putovanje, to oni imaju tretman putnika i sa turističkom agencijom mogu, saglasno Uredbi, da zaključe novi ugovor za neko drugo zamensko putovanje, odnosno tražiti povraćaj iznosa koji je uplaćen, uz obavezu agencije da izvrše povraćaj u roku propisanom Uredbom.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge