Zastava Bosne i Hercegovine

UPRAVLJANJE VOZILOM U ALKOHOLISANOM STANJU: Isključenje vozača i vozila iz saobraćaja zbog alkoholisanosti vozača i postupak u slučaju odbijanja vozača da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 20.06.2018.Policijski službenik privremeno će isključiti vozača iz saobraćaja ako je pod dejstvom alkohola. Isključenje traje 24 sata, a izuzetno, u slučaju vozača koji je blago, odnosno umereno alkoholisan, isključenje traje 12 sati

Vozač je u obavezi da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući ispitivanje, odnosno alko testiranje, a za lice koje to odbije da učini predviđena je kazna zatvora od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena. Odbijanje vozača da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola jedan je od razloga za zadržavanje vozača. Međutim, ukoliko vozač osporava količinu alkohola izmerenu odgovarajućim sredstvima policijski službenik će mu omogućiti da na licu mesta podnese zahtev i da o sopstvenom trošku bude podvrgnut analizi krvi, krvi i urina ili drugih telesnih materija

Vozilo kojim je upravljao vozač koji je isključen iz saobraćaja može da bude premešteno od strane, odnosno po nalogu policijskog službenika ukoliko ometa nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja

Vozač koji je nesposoban za bezbedno upravljanje vozilom, odnosno u tolikoj meri umoran, odnosno bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom, ne sme njime da upravlja.

Vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu niti da počne da upravlja vozilom ako je pod dejstvom alkohola i /ili psihoaktivnih supstanci.

Pod dejstvom alkohola je vozač, odnosno lice za koje se analizom odgovarajućeg uzorka krvi utvrdi sadržaj alkohola veći od 0,20 mg/ml.

Prema utvrđenom sadržaju alkohola u krvi stepeni alkoholisanosti vozača su:

 • 1) do 0,20 mg/ml - blaga alkoholisanost,
 • 2) više od 0,20 mg/ml do 0,50 mg/ml - umerena alkoholisanost
 • 3) više od 0,50 mg/ml do 0,80 mg/ml - srednja alkoholisanost,
 • 4) više od 0,80 mg/ml do 1,20 mg/ml - visoka alkoholisanost
 • 5) više od 1,20 mg/ml do 1,60 mg/ml - teška alkoholisanost (novčana kazna u iznosu od 100.000 do 120.000 dinara ili kazna zatvora od najmanje 15 dana, 14 kaznenih poena, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje osam meseci) ,
 • 6) više od 1,60 mg/ml do 2,00 mg/ml - veoma teška alkoholisanost (kazna kao i kod teške alkoholisanosti, 16 kaznenih poena, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje osam meseci),
 • 7) više od 2,00 mg/ml - potpuna alkoholisanost*

Za lice koje je u nekom od navedenih stanja izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, predviđene su strože kazne.

Ukoliko saobraćana policija prilikom kontrole utvrdi da vozač ima veću količinu alkohola u krvi od dozvoljene, često se postavlja pitanje mogu li on i njegovo vozilo odmah biti isključeni iz saobraćaja, može li mu vozačka dozvola biti oduzeta na licu mesta, kao i da li vozač može da odbije alko test?

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: Zakon) propisano je da će policijski službenik privremeno isključiti vozača iz saobraćaja ako je pod dejstvom alkohola koje Zakonom nije dozvoljeno. Isključenje traje 24 sata, a izuzetno, u slučaju vozača koji je blago, odnosno umereno alkoholisan, isključenje traje 12 sati.

Vozilo kojim je upravljao vozač koji je isključen iz saobraćaja može da bude premešteno od strane, odnosno po nalogu policijskog službenika ukoliko ometa nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.

Policijski službenik će uručiti vozaču potvrdu o izdatom naređenju o isključenju iz saobraćaja, kojom se nalaže vozaču da vozilo ukloni sa kolovoza, s tim da sa tog mesta ne sme produžiti vožnju dok traju razlozi zbog kojih je isključen, odnosno do određenog vremena ili da vozilo odveze na pogodno mesto i pri tome će policijski službenik sedeti u vozilu ili da se vozilom kreće neposredno iza ili ispred službenog vozila do određenog mesta ukoliko okolnosti slučaja ukazuju da vozač vožnjom neće ugroziti bezbednost saobraćaja, a može, uz prisustvo vozača, upravljati njegovim vozilom do određenog mesta.

Ukoliko policijski službenik nije u mogućnosti da postupi na ovaj način može izdati nalog za premeštanje vozila i angažovati privredni subjekat koji je osposobljen za obavljanje ovih poslova, da o trošku vozača, vlasnika ili korisnika, premesti vozilo.

Pravilnikom o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja[2] (dalje: Pravilnik) propisani su, između ostalog, način, postupak i sredstva sprovođenja posebnih mera i ovlašćenja u koje spadaju isključenja vozača i vozila iz saobraćaja, zadržavanje vozača, utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci i druge posebne mere i ovlašćenja taksativno navedena u članu 278. stav 2. Zakona.

Policijski službenik može privremeno oduzeti obrazac vozačke dozvole samo ukoliko je to neophodno radi dokazivanja protivpravnog ponašanja tj. ukoliko predstavlja dokaz postojanja prekršaja. U slučaju oduzimanja, policijski službenik mora izdati potvrdu o oduzimanju u kojoj bi, između ostalog, naveo i razloge oduzimanja. Na primer, to mogu biti slučajevi kada lice koristi vozačku dozvolu kojoj je istekao rok važenja, kada činjenice opravdavaju pretpostavku da lice koristi dve vozačke dozvole, da koristi obrazac vozačke dozvole čiji je nestanak prijavio nadležnom organu, i dr.

Zakonom je propisana i obaveza vozača da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući ispitivanje, odnosno alko testiranje, a za lice koje to odbije da učini predviđena je kazna zatvora od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena. Odbijanje vozača da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola jedan je od razloga za zadržavanje vozača.

Međutim, ukoliko vozač osporava količinu alkohola izmerenu odgovarajućim sredstvima policijski službenik će mu omogućiti da na licu mesta podnese zahtev i da o sopstvenom trošku bude podvrgnut analizi krvi, krvi i urina ili drugih telesnih materija.

Mera zadržavanja odrediće se vozaču kod koga je utvrđeno da je u teškom, veoma teškom ili potpunom alkoholisanom stanju ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, do otrežnjenja, a najduže 12 sati, ili vozaču koji odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci.

Mera zadržavanja primenjuje se i prema vozaču koji je blago, umereno ili srednje alkoholisan, ako postoji opasnost da će nastaviti sa upravljanjem vozilom nakon što je isključen iz saobraćaja.

Policijski službenik zadržava vozača u službenim prostorijama policije za zadržavanje ili u za to određenim prostorijama nadležnih organa pravosuđa.

Policijski službenik koji vrši dovođenje odgovoran je za bezbednost lica prilikom dovođenja do službenih prostorija gde se vrši zadržavanje, a policijski službenik koji vrši zadržavanje odgovoran je za bezbednost lica prilikom zadržavanja i izručenja nadležnom organu, odnosno do puštanja na slobodu. Ispunjenost uslova za prestanak mere zadržavanja lica utvrđuje policijski službenik koji je doneo ili ima pravo da donese naredbu o zadržavanju, vršenjem ponovnog alkotestiranja lica u službenim prostorijama, pri čemu, ukoliko je rezultat 0,3‰ ili manji, smatraće se da su ispunjeni uslovi za prestanak mere zadržavanja.

*Napomena: Tekst se ne odnosi na posebne kategorije vozača iz člana 187. stav 4. Zakona.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge