Zastava Bosne i Hercegovine

KOME DA SE OBRATIM ZA PROPISIVANJE ŠTAKA?

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Rajaković

Objavljeno: 06.01.2013.Shodno članu 44. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US) osiguranim licima obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, kao i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija.


Kako prema Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr., 112/2014, 114/2014 - ispr. i 18/2015), u pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja spadaju drvene podpazušne štake na podešavanje (jedna ili par) i metalne podlakatne štake, daćemo odgovor za oba slučaja.

Drvene podpazušne štake na podešavanje osigurano lice dobija (jednu ili par štaka) kod: nedostatka jedne noge, paralize jedne noge, pareza jedne noge, skraćenja jedne noge, ankiloza ili kontrakura velikih zglobova noge, na period od 12 meseci za osiguranike do 18 godina, odnosno na 36 meseci za osiguranike starosti preko 18 godina. Osigurano lice dobija (jednu ili par štaka) kod: preloma noge, posle operacije na donjim ekstremitetima, na period 2-4 meseca. U prvom slučaju pomagalo propisuje specijalista fizikalne medicine ili specijalista neurolog, a u drugom specijalista fizikalne medicine ili specijalista ortoped.

Metalne podlakatne štake dobija osigurano lice obolelo od: Paralysis cerebralis infantilis (G 80), Sequelae poliomyelitidis (B 91),  Spina bifida sa mileomeningocelom (Q05), na period od 60 meseci. Pomagalo propisuje specijalista fizikalne medicine.

 

 

.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge