Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI: Rok za uklanjanje radioaktivnih gromobrana istekao je još 2014. godine. Vlasnik objekta na kom se nalazi radioaktivni gromobran dužan je da ga ukloni. Ako je reč o stambenoj zgradi, to treba da urade stanari, a ukoliko je u pitanju firma, ona treba da finansira uklanjanje gromobrana


Svi radioaktivni gromobrani trebali su biti uklonjeni još pre tri godine. Uprkos tome, još 700 ih se nalazi na teritoriji Srbije od čega je u Novom Sadu dvadeset. Najveći deo zaostalih gromobrana u Srbiji, nalazi se u okviru preduzeća koja su propala, što dodatno komplikuje čitavu situaciju.

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 93/2012) je jasan: vlasnik objekta na kom se nalazi radioaktivni gromobran dužan je da ga ukloni. Ako je reč o stambenoj zgradi, to treba da urade stanari, a ukoliko je u pitanju firma, ona treba da finansira uklanjanje gromobrana.

Međutim, postavlja se pitanje šta se dešava sa firmama koje su propale, a nisu uradile posao koji je trebalo završiti još 2014. godine.

Međutim kada je neko propao, niti mu je lako, niti mu je prioritet da nađe oko 2.500 evra, koliko košta uklanjanje, transport i skladištenje gromobrana. Zbog toga je Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost o svom trošku u Novom Sadu uklonila sedam gromobrana, dok se za ostale, kako novosadske, tako i ostale, i dalje traži rešenje.

Utešne su reči stručnjaka, koji kažu da ovi gromobrani, ako su pravilno postavljeni, ne predstavljaju pretnju za zdravlje ljudi. Ipak, i oni naglašavaju da ih treba skloniti.

U Agenciji kažu da bi ovaj problem mogao konačno biti rešen usvajanjem novog zakona. Zakon bi trebalo da se nađe u primeni krajem ove ili početkom naredne godine, a ono što je važno, svi oni koji nisu uklonili gromobrane biće i novčano kažnjavani.

A da bi se izbeglo kažnjavanje nikako ne treba sami da sklonite radioaktivni gromobran, već je potrebno kontaktirati nekoga ko je za taj posao i ovlašćen, a spisak takvih firmi se nalazi na sajtu Agencije.

A ako vam kazna nije dovoljan motiv, imajte u vidu još jednu činjenicu: ovi gromobrani uopšte nisu efikasni kao što se mislilo kada su postavljani, tako da vas neće ni zaštiti onako kako to mogu drugi gromobrani.

Izvor: Vebsajt RTV, 07.04.2017.
Naslov: Redakcija