Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVA I OBAVEZE SUBJEKATA U INSPEKCIJSKOM NADZORU - PRAKTIČNA PRIMENA SISTEMSKOG ZAKONODAVSTVA U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA: Paragraf organizuje vebinar 18. maja 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 18. maja 2022. godine, vebinar na temu “Prava i obaveze subjekata u inspekcijskom nadzoru - Praktična primena sistemskog zakonodavstva u postupku inspekcijskog nadzora”.

Vebinar je namenjen privrednicima, inspektorima, zaposlenima u organima javne uprave, privrednim subjektima i drugim organizacijama i ostalim zainteresovanim licima.

Cilј vebinara je da se privrednim i drugim nadziranim subjektima, inspektorima, kao i drugim zainteresovanim licima, približi i pojasni koja prava i obaveze imaju subjekti u inspekcijskom nadzoru i u vezi sa tim nadzorom. Razumevanje ovih prava i obaveza je naročito značajno u svetlu sistemskog zakonodavstva za inspekcijski nadzor – Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o prekršajima, i od posebne važnosti za poslovanje u skladu sa zakonom i vladavinu prava.

Vebinar doprinosi jačanju preventivno-savetodavne uloge inspekcijskog nadzora, koja je osnovna i sve značajnija funkcija inspekcija, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i savremenim standardima inspekcijskog nadzora.

Učešćem na vebinaru dobićete odgovore na sledeća pitanja:

 • Koja ovlašćenja imaju inspektori u postupku inspekcijskog nadzora?
 • Koja su prava i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru, odnosno inspektora, nadziranih subjekata, kao i lica prisutnih za vreme inspekcijskog nadzora?
 • Na koji način da proverite godišnji plan inspekcijskog nadzora i da li je planirano da Vaša delatnost bude predmet nadzora?
 • Gde se nalaze i na koji način se popunjavaju kontrolne liste?
 • Šta podrazumeva izveštaj o samoproceni ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika koje nadzirani subjekt sprovodi saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika?
 • Koju dokumentaciju, odnosno druge materijale kojima se potvrđuju nalazi iz izveštaja, je nadzirani subjekt dužan da priloži inspekciji?
 • Koji akti mogu da budu doneti u toku inspekcijskog nadzora?

Takođe, na vebinaru ćete dobiti odgovore i na mnoga druga pitanja, a imaćete mogućnost i da sami postavljate pitanja i razrešite dileme koje su se javile u praksi.

Teme vebinara:

 • Obaveštavanje u inspekcijskom nadzoru
 • Srazmernost u postupanju
 • Preventivno-savetodavno delovanje
 • Kontrolne liste i procena rizika
 • Učešće u postupku i njegov tok
 • Pravna sredstva
 • Prava i obaveze nadziranih subjekata

Predavač:

 • Milan Stefanović – konsultant.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Prava i obaveze subjekata u inspekcijskom nadzoru - Praktična primena sistemskog zakonodavstva u postupku inspekcijskog nadzora“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 11.04.2022.