Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: 16. maj 2022. godine rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak


Poreska uprava obaveštava obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana da rok za podnošenje Poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – obrazac PPDG-2R, za 2021. godinu, ističe 16. maja 2022. godine.

Bliže informacije o godišnjem porezu na dohodak građana i načinu popunjavanja poreske prijave PPDG-2R mogu se naći u Objašnjenju Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu i Poreskom informatoru – Godišnji porez na dohodak građana.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 10.05.2022.
Naslov: Redakcija