Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVINE U ZAKONIMA IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROSVETNOJ INSPEKCIJI: Paragraf organizuje vebinar 1. februara 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 1. februara 2022. godine, vebinar na temu “Novine u zakonima iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i prosvetnoj inspekciji”.

Na vebinaru će biti obrađena nova zakonska rešenja u pogledu poslova prosvetnog inspektora, nadležnosti organa ustanove obrazovanja i vaspitanja, izbora direktora i njegove disciplinske odgovornosti, rada preko pune norme nastavnika, kao i novine u postupku za prijem u radni odnos koje se naročito tiču sastava komisije za prijem u radni odnos i nadležnosti za odlučivanje o prijemu u radni odnos u prvom i drugom stepenu. Biće predstavljene i izmene zakonskih odredaba koje se odnose na pripravnika, obrazovanje nastavnika i oduzimanje licence.

Učesnicima vebinara će biti prezentovane novine koje se odnose na sadržinu programa nastave i učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, praćenje i ocenjivanje učenika, posebno u pogledu broja ocena u polugodištu i prigovora na ispit kojima se završava nivo obrazovanja.

Takođe, biće iznete novine u pogledu uspostavljanja informacionog sistema za sprovođenje ispita, sprovođenja završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, opšte, umetničke i stručne mature, kao i završnog ispita u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim zakonskim izmenama koje se tiču organa ustanova obrazovanja i vaspitanja, zapošljavanja i položaja zaposlenih, organizacije obrazovno vaspitnog rada i položaja i nadležnosti prosvetnog inspektora.

Pored toga, na vebinaru će biti predstavljena i nova zakonska rešenja koja se odnose na programe obrazovanja i vaspitanja, praćenje i ocenjivanje učenika, uspostavljanje informacionog sistema za sprovođenje ispita, kao i ispite kojima se završava nivo obrazovanja.

Vebinar je namenjen direktorima, sekretarima, šefovima računovodstva i ostalim zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama.

Teme vebinara:

ORGANI USTANOVE, ZAPOŠLJAVANJE, POLOŽAJ ZAPOSLENIH

 • Nadležnost organa ustanove (organ upravljanja, svet roditelja, stručni organi i timovi)
 • Direktor ustanove (izbor, odgovornost, disciplinski postupak)
 • Postupak za prijem u radni odnos (sastav komisije, nadležnost za odlučivanje, položaj sekretara, radni odnos na određeno vreme)
 • Rad preko pune norme
 • Nastavnici (pripravnički staž, obrazovanje, oduzimanje licence)

PROSVETNA INSPEKCIJA

 • Poslovi prosvetnog inspektora i vršenje inspekcijskog nadzora

OSTVARIVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

 • Programi obrazovanja i vaspitanja
 • Praćenje i ocenjivanje učenika - broj ocena u polugodištu i prigovor na ispite kojima se završava nivo obrazovanja
 • Uspostavljanje informacionog sistema za sprovođenje ispita
 • Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Završni ispit u srednjem obrazovanju i vaspitanju, opšta, umetnička i stručna matura

Predavači:

 • Ranko Jerković - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Biljana Antić - prosvetni inspektor grada Beograda

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Novine u zakonima iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i prosvetnoj inspekciji

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 29.12.2021.