Zastava Bosne i Hercegovine

NOVINE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA: Paragraf organizuje radionicu 20. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 20. marta 2024. godine, radionicu na temu “Novine u postupku aktivnog oplemenjivanja”.

Upoznavanje sa novinama u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa odredbama Carinskog zakona i Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

Imajući u vidu značajne novine koje je doneo novi Carinski zakon i podzakonski propisi, polaznici će imati mogućnost da saznaju šta je novo u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja i prilagode svoje poslovanje. Predavač će ukazati na praktičnu primenu propisa, a polaznici imaju mogućnost aktivnog učešća i postavljanja pitanja.

Radionica je namenjena privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Teme uživo radionice/online radionice:

  • Podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja
  • Uslovi za odobrenje postupka aktivnog oplemenjivanja
  • Vođenje evidencije
  • Polaganje obezbeđenja
  • Normativ proizvodnje
  • Okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja
  • Obračun iznosa uvoznih dažbina

Predavač:

  • Dragan Simić - specijalni savetnik za carinska pitanja

Detaljne informacije o radionici (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Novine u postupku aktivnog oplemenjivanja


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 02.01.2024.