Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O MAKSIMALNO PONUĐENOJ CENI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA POTREBE AUKCIJA U SISTEMU TRŽIŠNE PREMIJE: Za struju iz vetroelektrana na aukcijama najviše 105 evra, iz solarnih izvora 90 evra po MWh


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o maksimalno ponuđenoj ceni za električnu energiju za potrebe aukcija u sistemu tržišne premije ("Sl. glasnik RS", br. 45/2023).

Maksimalna ponuđena cena za električnu energiju za potrebe aukcija za vetroelektrane u sistemu tržišne premije iznosi 105 evra po MWh, a za električnu energiju za potrebe aukcija za solarne elektrane, maksimalna ponuđena cena iznosi 90 evra po MWh.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović najavila je 29. maja, tokom razgovora sa predstavnicima Udruženja OIE Srbija da se raspisivanje aukcija planira tokom juna.

“Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023) stvoreni su uslovi za priključenje novih solarnih i vetroelektrana uz neophodnu sigurnost i predvidljivost za investitore u pogledu planiranja projekata i uz odgovornost za balansiranja novih kapaciteta. Tokom rada na izmeni propisa usvojili smo neke od predloga Udruženja OIE Srbija i zahvalni smo im na podršci i konstruktivnom pristupu. Svi podzakonski akti nalaze se u postupku usvajanja na Vladi Republike Srbije, a plan je da u junu raspišemo aukcije koje će doneti nove domaće ‘zelene megavate’ našem energetskom sistemu koji će doprineti sigurnosti snabdevanja naše zemlje”, rekla je Đedović, a saopštilo Ministarstvo.

Dodala je da je u toku proces usvajanja trogodišnjeg plana aukcija koje uz vetroelektrane uključuju i solarnu energiju, što je, kako je ocenila, važna poruka za potencijalne investitore u solarne projekte.

Predstavnici Udruženja za OIE obavestili su ministarku o zainteresovanosti njihovih članova za učešće na predstojećim aukcijama, naglasivši da raspolažu sa najmanje 500 MW u vetrokapacitetima.

Na sastanku je konstatovano da postoji veliki broj zahteva za priključenje na prenosnu mrežu koji opterećuju funkcionisanje Elektromreže Srbije i da je važno povećanje kapaciteta prenosnog sistema kako bi se ostvario veći udeo OIE u energetskom sistemu.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Biznis, 05.06.2023.
Naslov: Redakcija