Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovor na pitanje potrošača


PITANJE: Kupili smo trotinet za sina, ali već posle mesec dana primetili smo da se sporije kreće i da ne odgovara onome što smo očekivali i što nam je trgovac objasnio i garantovao. Imamo garanciju na kojoj nije navedeno u kom roku imamo pravo da se žalimo, pa me zanima koja su naša prava? Da li će trgovac pristati na naš zahtev da nam zameni za drugi model i možemo li očekivati da nam vrate novac ukoliko nam ponuđeni model ne bude odgovarao?

ODGOVOR: Važno je da znate da garancija trgovca predstavlja njegovo voljno proširenje odgovornosti. Vi i dalje imate zakonsko pravo da za robu sa nedostatkom zahtevate opravku ili zamenu u roku od dve godine od kupovine (pa čak i kada na garantnom listu stoji godinu dana). U roku od šest meseci od dana kupovine, u slučaju kvara ili oštećenja (nesaobraznosti), imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, umanjenje cene ili povraćaj novca (raskid ugovora), dok je popravka moguća isključivo i samo ako se sa njom složite.

U ovom slučaju možete se koristiti vašim pravima iz garancije ili iz zakona u zavisnosti od toga koja su po vas povoljnija. Zapamtite da garancija ne može da ograniči vaša zakonska prava, pa iako se trgovac garancijom obavezao da će recimo robu popraviti ili zameniti u roku od godinu dana, a kvar se desi kasnije, vaše pravo po zakonu ostaje – dve godine.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 31.05.2023.
Naslov: Redakcija