Zastava Bosne i Hercegovine

CARINSKA TARIFA ZA 2024. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA: Paragraf organizuje vebinar 5. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 5. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Carinska tarifa za 2024. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa”.

Vebinar se sastoji iz dve celine:

Prvi deo predavanja se odnosi na primenu Carinske tarife za 2024. godinu; ukazivanje na novine u oblasti preferencijalnih pravila o poreklu u 2024. godini, kao i uslove za sprovođenje postupka privremenog uvoza,

Drugi deo predavanja se odnosi na devizno poslovanje, odnosno obaveze rezidenata u vezi sa direktnim investicijama.

Učesnici će imati mogućnost da, pre početka primene novih propisa, budu upoznati sa novom nomenklaturom Carinske tarife za 2024. godinu, kao i sa primenom ostalih carinskih dažbina (sezonske carine i posebne dažbine) i sa carinskim olakšicama/oslobođenjima na uvoz određene robe u 2024. godini. Učesnici će biti upoznati sa novim pravilima o poreklu robe u Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Kinom, odnosno o kriterijumima za utvrđivanje porekla robe i proceduri za primenu. Pored toga, biće upoznati sa uslovima I načinu sprovođenja postupka privremenog uvoza.

Kada je reč o deviznom poslovanju, učesnici će imati mogućnost da saznaju šta se podrazumeva pod direktnim investicijama; koje su obaveze rezidenata u vezi izveštavanjem NBS po osnovu direktne investicije nerezidenata u zemlji kao i direktne investicije rezidenata u inostranstvu; na koji način se popunjavaju propisani obrasci i u kojim rokovima se dostavljaju NBS kao i koje su kaznene mere u slučaju propuštanja određenih obaveza. Posebno će se ukazati i odgovoriti na određene nedoumice u praksi kada je reč o dopunskim uplatama osnivača i isplati i transferu dividende.

Vebinar je namenjen privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Teme vebinara:

AKTUELNOSTI U VEZI SA IZMENAMA NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE I OSTALIH PROPISA KOJIMA SE ODREĐUJE NIVO CARINA I OSTALIH CARINSKIH DAŽBINA U 2024. GODINI:

 • Kombinovana tarifa Evropske unije za 2024. godinu
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu
 • Novine u preferencijalnoj trgovini u 2024. godini
 • Sezonske stope carine i posebne dažbine
 • Smanjenje carinskih dažbina / izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2024. godini

NOVINE U OBLASTI PREFERENCIJALNIH PRAVILA O POREKLU U 2024. GODINI - PREGLED PRAVILA O POREKLU ROBE U SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI SA KINOM:

 • Kriterijumi za utvrđivanje porekla robe
 • Procedure za primenu

POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA:

 • Podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja
 • Uslovi za odobravanje postupka privremenog uvoza
 • Polaganje obezbeđenja
 • Rok za okončanje postupka
 • Privremeni uvoz sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina
 • Okončanje postupka privremenog uvoza

DIREKTNE INVESTICIJE

 • Institut ulaganja kroz propise o ulaganju, spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju;
 • Obuhvat direktnih investicija u obavljanju deviznih poslova;
 • Dopunska uplata stranog osnivača;
 • Transfer dobiti ostvarene direktnom investicijom;
 • Izveštavanje o direktnim investicijama i posledice propuštanja obaveze.

Predavači:

 • Nadica Pantović - načelnik Odeljenja za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)
 • Tatjana Stanić - viši savetnik u Odeljenju za carinsku politiku (Ministarstvo finansija - Sektor za carinski sistem i politiku)
 • Dragan Simić - specijalni savetnik za carinska pitanja
 • Branka Đorđević - rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem)

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Carinska tarifa za 2024. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 09.11.2023.