Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE SUDIJE ZA PREDSTAVNIKA PRAVOSUĐA U SVOJSTVU POSMATRAČA U EVROPSKOJ PRAVOSUDNOJ MREŽI U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA: Rok za podnošenje prijava 20. jun 2024. godine


Na osnovu člana 17. tačka 28. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023) Visoki savet sudstva objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za imenovanje sudije za predstavnika pravosuđa u svojstvu posmatrača u Evropskoj pravosudnoj mreži u građanskim i privrednim stvarima

Pozivaju se sudije da podnesu prijavu za:

- imenovanje za predstavnika pravosuđa u svojstvu posmatrača u Evropskoj pravosudnoj mreži u građanskim i privrednim stvarima

I

Za predstavnika pravosuđa u svojstvu posmatrača u Evropskoj pravosudnoj mreži u građanskim i privrednim stvarima može biti imenovan sudija koji:

- postupa u građanskoj ili privrednoj materiji

- poseduje visok stepen znanja engleskog jezika

II

Zainteresovane sudije koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva mogu podneti prijavu uz koju je potrebno dostaviti ličnu i radnu biografiju, mejl, adresu, broj telefona, kao i dokaz o znanju engleskog jezika.

Rok za podnošenje prijava je 20. jun 2024. godine na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd ili na e-mail: ana.calovska@vss.sud.rs


Izvor: Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 07.06.2024.
Naslov: Redakcija