Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA IMENOVANJE ČLANA ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA SUDSTVA: Rok za podnošenje prijava 5. jul 2024. godine


Na osnovu člana 17. tačka 24. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023) i člana 13. Pravilnika o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2023)

Visoki savet sudstva objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijave za imenovanje člana Etičkog odbora Visokog saveta sudstva

Pozivaju se sudije da podnesu prijavu za imenovanje:

- člana Etičkog odbora Visokog saveta sudstva.

I

Za člana Etičkog odbora Visokog saveta sudstva može biti imenovan sudija koji:

-obavlja sudijsku funkciju najmanje 15 godina;

-protiv kog nije podnet predlog Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka;

-svojim ugledom i ponašanjem u profesionalnom i privatnom životu afirmiše etičke principe vršenja sudijske funkcije.

II

Mandat člana Etičkog odbora traje pet godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

Članu Etičkog odbora iz reda sudija umanjuje se priliv predmeta i mesečna norma u sudu u kome vrši funkciju u procentu koji utvrdi Savet.

Član Etičkog odbora nema pravo na posebnu naknadu za rad u odboru.

III

Zainteresovane sudije koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva lično podnose prijavu uz koju se dostavlja lična i radna biografija.

Rok za podnošenje prijava je 5. jul 2024. godine na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd ili na e-mail: ana.calovska@vss.sud.rs


Izvor: Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 07.06.2024.
Naslov: Redakcija