Zastava Bosne i Hercegovine

PRIMENA NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Paragraf organizuje vebinar 8. juna 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 8. juna 2023. godine, vebinar na temu “Primena novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu”.

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je dugo pripreman i njegovo usvajanje, a potom stupanje na snagu neophodno je ispratiti pravilnom primenom budući da postoje važne promene koje se odnose na poslodavca a koje se tiču dodatnih obaveza i odgovornosti, kao i promene vezane za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno za lica koja se time bave kod poslodavca i mnoge druge novine.

Na jednodnevnom stručnom predavanju naši učesnici će imati priliku da, kao i do sada, steknu nova znanja i usavrše i upotpune postojeća za obavljanje poslova kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sa centralnom temom na odredbe novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, gde ćemo se posebno bazirati na: način organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu, uvođenje savetnika za bezbednost i zdravlje na radu u visokorizičnim delatnostima i saradnika za bezbednost i zdravlje u manje rizičnim delatnostima, poslodavčevu obavezu pribavljanja rešenja o ispunjenosti uslova za početak rada od strane inspekcije rada za delatnosti u kojima se pojavljuju štetnosti i opasnosti od opasnih materija, prijavljivanje inspekciji rada početak radilišta na kojem se izvode radovi na otvorenom, a nisu građevinski radovi, izrada elaborata o uređenju radilišta, odnosno gradilišta za radove koji traju duže od tri dana, izdavanje dozvole za rad od strane poslodavca za izvođenje visokorizičnih poslova, uvođenje rada od kuće i rada na daljinu u Zakon, obavezu poslodavca da angažuje medicinu rada za praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih, obavezu konsultovanja poslodavca sa predstavnicima zaposlenih u pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu, uvođenje elektronskog registra povreda na radu koji vodi Uprava za bezbednost, mogućnost elektronskog prijavljivanja povreda na radu i početka izvođenja radova, obavezu poslodavca da zaustavi rad na mestu rada i opremi za rad na kojima se povreda dogodila do dolaska inspektora rada, mogućnost inspektora rada da zabrani rad na celom gradilištu u trajanju od najmanje tri dana i da tu zabranu uruči investitoru a gradilište vidno obeleži, promene u kaznenim odredbama.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik će usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da:

 • uoči promene i novine propisane novim Zakonom;
 • primeni odredbe novog Zakona;
 • organizuje poslovanje u skladu sa propisanim novinama;
 • vodi uredne evidencije i izradi sve normativne akte iz navedenih oblasti.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Teme vebinara:

 1. Obaveze i odgovornosti poslodavca;
 2. Prava i obaveze zaposlenih;
 3. Obaveze lica koje se samozapošljava, rad od kuće i rad na daljinu;
 4. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;
 5. Zaštita zdravlja na radu;
 6. Predstavnik zaposlenih i odbor za bezbednost i zdravlje na radu, evidencija, saradnja i izveštavanje;
 7. Registar povreda na radu;
 8. Stručni ispit i izdavanje licenci;
 9. Nadzor i kaznene odredbe.

Predavači:

 • Katarina Kurćubić - stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Vera Božić Trefalt - stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Primena novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 11.5.2023.