Zastava Bosne i Hercegovine

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Paragraf organizuje vebinar 20. aprila 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 20. aprila 2023. godine, vebinar na temu “Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak protiv zaposlenih u javnom sektoru”.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa odredbama Zakona o radu koje uređuju disciplinsku odgovornost zaposlenih, postupak za izricanje disciplinske mere, udaljenje sa rada, prestanak radnog odnosa, kao i sa pravima i obavezama poslodavca i zaposlenog u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenog.

Teme vebinara su i specifičnosti disciplinske odgovornost i pravila disciplinskog postupka koji su posebnim zakonima uređeni za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, državnim organima i organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Učesnici vebinara će se detaljno upoznati sa regulativom i dilemama koje se javljaju u praksi prilikom utvrđivanja disciplinske odgovornosti i izricanja disciplinskih mera zaposlenima, u skladu sa Zakonom o radu.

Učesnici vebinara imaće priliku da se upoznaju sa odredbama posebnih zakona koje uređuju disciplinsku odgovornost i disciplinski postupak protiv zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, državnim organima i organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i sa najčešćim dilemama koje se u praksi javljaju prilikom utvrđivanja disciplinske odgovornosti i izricanja disciplinskih kazni zaposlenima.

Vebinar je namenjen rukovodiocima, sekretarima i zaposlenima u državnim organima, organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javnim službama (douniverzitetsko i visoko obrazovanje, studentski standard, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura) i javnim preduzećima.

Teme vebinara:

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PREMA ZAKONU O RADU

 • Povreda radne obaveze, nepoštovanje radne discipline, radna sposobnost i ponašanje zaposlenog
 • Udaljenje sa rada i disciplinske mere
 • Postupak za izricanje disciplinske mere/prestanak radnog odnosa (novčana kazna, naknada plate, zastarelost, dostavljanje) i pravna zaštita

DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Teže i lakše povrede obaveze iz radnog odnosa i povrede zabrane
 • Odgovornost zaposlenog i privremeno udaljenje sa rada
 • Disciplinski postupak (pokretanje i vođenje, pravo na odbranu, donošenje rešenja, zastarelost, pravna zaštita)
 • Disciplinske mere (vrste i individualizacija)
 • Disciplinski postupak protiv direktora ustanove

DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AP I JLS

 • Povrede dužnosti iz radnog odnosa
 • Disciplinski postupak (pokretanje, vođenje, usmena rasprava, individualizacija, zastarelost, pravna zaštita)
 • Udaljenje sa rada
 • Disciplinske kazne (vrste, trenutak prestanka radnog odnosa, upis i brisanje iz kadrovske evidencije)

Predavači:

 • Bojana Jakšić Kovačević - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa “Budžetski instruktor” i “Pravo u javnom sektoru”
 • Ranko Jerković - advokat

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak protiv zaposlenih u javnom sektoru“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 12.03.2023.