Zastava Bosne i Hercegovine

POSTIGNUT SPORAZUM O UNAPREĐENJU MATERIJALNOG I RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU


Vlada Republike Srbije i predstavnici Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite “Nezavisnost” postigli su Sporazum o unapređenju sistema materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sektoru.

Glavne tačke Sporazuma obuhvataju utvrđivanje plata zaposlenih u zdravstvu kroz socijalni dijalog sa reprezentativnim sindikatima, određivanje drugih primanja zaposlenih u skladu sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvenu delatnost i razmatranje drugih pitanja koja utiču na materijalni i radno-pravni položaj zaposlenih u zdravstvu.

Takođe, dogovoreno je formiranje radne grupe koja će se baviti analizom postojećeg normativnog okvira, predlaganjem mera za unapređenje sistema i definisanjem rokova za sprovođenje predloženih promena.

Ovim sporazumom Vlada Srbije i sindikati pokazuju posvećenost unapređenju sistema zdravstva i stvaranju boljih uslova rada za zaposlene u ovoj važnoj oblasti.

Predložene promene doprineće podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga i poboljšanju radnih uslova svih zdravstvenih radnika.

Vlada Republike Srbije zahvalna je na saradnji i spremnosti sindikata na dijalog, a sve u cilju poboljšanja i jačanja sektora zdravstva i uslova rada svih zaposlenih.


Izvor: Vebsajt Vlade, 23.11.2023.
Naslov: Redakcija