Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Poziv za prijavu za dekana Advokatske akademije Advokatske komore Beograda. Poziv je otvoren do 18.oktobra 2023. godine


U skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Beograda donetom na sednici održanoj dana 04.09.2023. godine pozivamo zainteresovane advokate da se prijave za Dekana Advokatske akademije Advokatske komore Beograda.

Za Dekana može biti izabran advokat koji ispunjava sledeće uslove:

  • Najmanje 15 godina staža u advokaturi i
  • Akademsko zvanje doktora nauka ili objavljene stručne ili naučne radove, iskustvo u pravnoj obuci ili završenu obuku u određenoj oblasti prava

Prijava za Dekana treba da sadrži biografske podatke o kandidatu i podatke o profesionalnom iskustvu, kao i dokaz o akademskom zvanju, objavljenim stručnim ili naučnim radovima ili završenoj obuci u određenoj oblasti prava. Pored navedenih podataka, kandidat za Dekana treba da dostavi i plan aktivnosti u pogledu ostvarivanja zadataka Advokatske akademije Advokatske komore Beograda i svog angažovanja u Akademiji.

Prijave se mogu podneti Advokatskoj komori Beograda na adresu: Dečanska 13, Beograd ili na e-mail: office@akbgd.org.rs najkasnije do 18.oktobra 2023. godine.

U prilogu se možete upoznati sa odlukom UO AK Beograda


Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 18.09.2023.
Naslov: Redakcija